www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. april
"Min fred giver jeg dig. Hvile for stræben, Tro for vantro, Tryghed for tvivl, Tak i stedet for tryglen, Stilhed for storm.
Jeg slipper dig aldrig. Stykke for stykke vil jeg løfte det slør, som vil skjule mig for dig. Ad erfaringens vej vil jeg lede dig til erkendelse og erfaring af samfund med mig.
Du søgte og fandt - og du skal finde! Intet vil jeg forholde dig; du er min, og jeg er din."

26. april
"Tag hvert øjeblik af min hånd. Løgneren vil friste jer til at "behage" jeres egne tilbøjeligheder. Vend jer fra ham, så han ikke får lov at besmitte jer, det giver kun smerte på smerte.!
Alt hvad I gør mod andre, gør I mod mig. Husk: på mit ord og i mit navn og på mit ansvar. Jeg elsker at virke i og igennem jer med min kærlighed.
Våg og bed, djævelen er snedig; han begynder med gennem tanker og indskydelser at virke på følelserne. Så snart I mærker utilfredshed i jeres sind, så kald på mig, frasig jer og forsag al utilfredshed, befal i Jesu Navn over mørkets ånder. Lad dem ikke beklage og ynke jer, vend jer fra dem! Vær trygge, I er i min Kærlighed!
Lyt til mig, jeg har Livet, thi jeg er livet!" 27. april
", vær ikke ængstelig fordi du ikke slår til; når du er magtesløs, kan jeg komme til! Frem for alt gør dig ikke hård for at kunne klare opgaven. Djævelen gør alt, hvad han kan, for at få dig til at gå i egen kraft.
Stolthed og egenvilje er midler, han bruger for at få forsøget til at ende i fortvivlelse.
Vær oprigtig og ydmyg over for mig, sig nej til stolthed og egenvilje, så kan JEG gribe ind!
Lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle (Matt. 11:29).
Drag ikke dine hænder bort fra mig. Jeg elsker dig og vil aldrig slippe dig!
Bliv ikke bange, når du ser dine "selvmotiver" til gode gerninger, men vend dig til mig og kast det afskyelige fra dig!"

28. april
"Jeg har omsorg for jer - for dig og for alle. Min kærlighed foretrækker ingen frem for andre og ikke alle frem for en. Den forener dem, jeg elsker, fordi den når andre gennem den ene og den ene gennem andre.
Jeg elsker jer en for en!
Jeg døde for den ene - for at alle skal få Liv.
Jeg søger den ene, til jeg finder - for at alle skal frelses.
Hvor som helst du søger min Kærlighed, vil du finde den og møde den personligt."

29. april
- En kamp for at kunne tro - og så en kamp for at kunne leve efter "det, vi tror". Fri mig fra det tunge, som jeg ikke kan bære!
"Ret din opmærksomhed mod MIG, ikke mod hvad eller hvordan jeg vil gøre eller handle, men mod mig selv! Så skal alt det andet gives dig som gave. Og du vil erfare, hvad du læser i Matt.l1:28-30, at "mit åg er gavnligt".
Luk ikke op for tvivl eller mistillid - overlad alt dit til mig, så griber jeg ind."

30. april
- Jesus, om dog din Kærligheds Ånd må forene dine børn. "Der findes intet andet, der kan forene mennesker. Men mine børn tror, at det er deres kærligheds-følelser. det beror på, derfor kommer de til kort.
Den, som lader sig elske af mig, er den som elsker: genelsker og min kærlighed vil mærkes af dem omkring ham!"

l. maj
- Lad mig komme dybere ind i dit samfund, Herre, derind hvor jeg kan bede i dit Navn. "Er det mit samfund, du længes efter i rigere mål, eller er det bønhørelserne - frugterne deraf?"
April 30 2014 Kl 15:45 Jeg havde en drøm forleden, hvor jeg så mit hus som faldefærdigt og meget forsømt.
Regnvand trængte ind flere steder og nærmest løb ned ad flere vægene og ind under flere vinduer. Et gulv på et værelse var sunket 40 cm, og under gulvtæppet i midten af hullet, kunne jeg se en bibel ligge. (På formen og størrelsen).
Min verden, mit liv, havde ændret sig, og spørgsmålet var om jeg ville blive boende og tage mig sammen. (eller hvad?)
***
I går var der en chaufør som sagde noget jeg havde lært i skolen:
om Ukraine som kornkammer, her en artikkel af nyere dato på Tysk. Jeg oversætter noget af det lige efter og tager noget mere med fra artiklen:

Ukraine
Die Kornkammer Europas
10.03.2014 · Die Ukraine besitzt die fruchtbarsten Böden der Welt, die Schwarzerde sorgt für ertragreiche Ernten. Doch der für das Land so wichtige Getreideexport könnte durch die politische Krise bedroht sein.
Fra Frankfurter Algemeiner
udarbejdet af
HERAUSGEGEBEN VON WERNER D'INKA, BERTHOLD KOHLER, GÜNTHER NONNENMACHER, FRANK SCHIRRMACHER, HOLGER STELTZNER

Ukraine er Europas kornkammer fra Frankfurter Algemeiner d. 10.03.2014
Ukraine har de frugbareste landområder i verden, med en masse humus (dvs 80 cm sort muld) som gør landet til stor eksportør af korn, majs mm kun overgået af USA og EU de eksporterer halvdelen af deres høst.

Humus er ideel "pottemuld" og korn sænder deres rødder ned til 90 cm, hvis det kan. Så der kommer 80 millioner tons kornprodukter ud af det om året
Med 1 krone pr kilo bliver det 1000 kr pr tons eller 80 milliarder årligt. i samlet værdi, halvdelen går til eksport, eller for ca 1000 kr pr indbygger. (det er egentligt ikke voldsomt meget).
Selv jeg kan blive snydt af tal. 57 % af Ukraine er god landbrugsjord. (Som eroderer voldsomt, på grund af manglende omsorg og respekt og forsømmelse af naturpleje.)
Der er helt klart brug for 2 arbejdsgrupper hvis Ukraine skal hæves til Europæisk standard.
1. landbrug, mere kødkvæg, Herford f. eks.
2. Miljø, miljø og miljø

Ved at billiggøre fødevarer, bliver lønnen bedre, både for fattig og for rig.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
forleden.