www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. april
- Hvem er "de kaldede", "de udvalgte", "de forudbestemte", dem du "forud har kendt"? (Rom. 8:28-39)
"Det er alle, som hører min kalden og følger den! Jeg kender hver sjæl på Jorden; hvert menneske er skabt ved mig og til mig, og jeg vil, at alle skal frelses: komme til sandheds erkendelse om den uforskyldte frelse i mig og ved mig.
Bed derfor og arbejd, at mennesker må kende deres udvælgelse! Dagen er kort, og det bliver sværere og sværere at erkende Sandheden. Mørkets magter samler sig tæt om Jorden - tættere og tættere, indtil jeg henter de beredte og med dem opretter mit Rige på Jorden."
April 15. 2014 Kl 12:54 Den lader jeg lige stå lidt.

Lukas 18:18. Og en af de Øverste spurgte ham og sagde: "Gode Mester! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan arve et evigt Liv?"
19. Men Jesus sagde til ham: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god uden een, nemlig Gud.
20. Du kender Budene: Du må ikke bedrive hor; du må ikke slå ihjel; du må ikke stjæle; du må ikke sige falsk vidnesbyrd; Ær din Fader og din Moder."
21. Men han sagde: "Det har jeg holdt alt sammen fra min ungdom af."
22. Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: "Endnu en Ting fattes dig: Sælg alt, hvad du har, og uddel det til fattige, så skal du have en Skat i himmelen; og kom så og følg mig!"

Jeg læste en ½ bog forleden, af Leif Munk "Den sejrende taber"
Ef af hans udvalgte skriftsteder er fra Lukas 18:18
Her har vi en rådsherre, at sidde i et råd er en ophøjet stilling, jeg vil tro det er en slags politiker, på lokalt- eller lands plan.
I stil med Rom.
Denne rådsherre havde alt, hvad et jordisk hjerte kunne begære.
Fred med Gud, en god samvittighed, nagt og var en elevende og betydningsfuld mand, som havde fingeren på pulsen, idet, der ikke skete noget, som han ikke havde været med til at stemmer for (eller imod, tingene kunne jo godt ske, selvom han stemte imod.)

Et tjek ved lægen Jesus, skuffede ham, for han kunne åbenbart ikke gøre sig fortjent til det evige liv.
Men: Hvad sagde Jesus egentligt?
1: Giv alt, hvad du ejer og kom så og følg mig.
Han sagde ikke: Kom med alt hvad du ejer, så bruger vi pengene på at opbygge Guds Rige.
Nej, for det evige liv er evigt, og det jordiske liv er forgængeligt, som tydeligt fremgår af dagens skriftsted.

. . . . Dagen er kort, og det bliver sværere og sværere at erkende Sandheden. Mørkets magter samler sig tæt om Jorden - tættere og tættere, indtil jeg henter de beredte og med dem opretter mit Rige på Jorden.

Loven er til for at hjælpe os ikke til for at fordømme os.
Mange mennesker, har sammen med Satan en anden opfattelse.
Loven er til for at binde os, fastholde os og straffe os.
Der rige mand troede sig velsignet, fordi han var rig og levede med god samvittighed.

Men sandheden er at han ikke opsøgte Guds Rige, som Jesus stod for, han kaldte Jesus for Gode Mester.
Jesus rettede ham og forklarede at Gud alene er god.
Jesus fornemmede hurtigere end nogen aner, at denne mand, ikke egnede sig til at være sammen med Jesus og hans apostle.
Den unge rødsherre var en mand som kunne selv.
Hans opfattelse af loven var tydelig nok, det er ikke noget der er værd at tale om, for han er vokset op med loven, han havde tydeligvis ikke brug for Gud, han kunne selv, Havde gjort sin pligt.
Og nu skaulle der arves evigt liv.
Han havde jo gjort sig fortjent til det.
Og alligevel, så gennemskuede Jesus manden, og forlangte at han som en god borger, viste næstekærlighed nok til at give alt til de fattige. (En skat, så at sige) fra at være penge, til at være god gerning, som huskes og hjælper andre mindre bemidlede.
(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. april
- Jesus, jeg føler mig så tom og fattig. -
"Så er jeg dig særlig nær, for at jeg kan være din fylde og din rigdom. Og jeg må spørge dig: vil du være tom for alt andet - og fattig? Uden anden fylde og rigdom end mig? Er det det, dit hjerte ønsker? Det er ikke den, som føler, men den som afstår, jeg kan fylde - den som hellere vil eje mig end alle andre værdier."
- Det kan jeg ikke selv. Jesus, gør dit under!
"Salig er den, som ved sig tom og fattig, og som ikke ønsker sig anden hjælp end min og mig selv!"

13. april
- Herre, træng ind i det inderste af mit hjerte, ind i alle rum og kamre, så dit liv springer spontant.
"Der er endnu ting, du "kan selv", områder i dit liv hvor din tillid til mig glipper.
Vær ikke bange, mit barn, jeg fører dig ad erfaringens vej til erkendelse af, hvad du mangler. I kærlighed drager og leder jeg dig til det rette valg. Jeg vil styrke din tillid, mens du følger mine anvisninger.
Min fred giver jeg dig - luk af for al uro, vær ikke bange. Jeg når mit mål med jer - og jeg leder jer hele vejen - også det første lille stykke!"

14. april
"Glem ikke at mit væsen er Kærlighed. Når jeg renser, er det for at forene jer med mig. Med min Kærligheds fortærende ild bortbrænder jeg alt, hvad der ikke kan forenes med Kærligheden. Og frugten, som frembringes gennem foreningen, er ikke for min egen mund, men for deres, som jeg længes efter at gøre lykkelige - og selv være lykkelig sammen med. Jeg giver liv i overflod!"
April 15 2014 Kl dem har jeg ikke engang læst endnu.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.