www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. april
- Ild er jeg kommet at kaste ud over Jorden, og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget. (Luk. 12:49)
*) "Pas på, at dit hjerte ikke besmittes af onde eller dømmende tanker. Ofte kommer sådanne tanker ind, når du forarges over andres fejl og synder. Et forarget hjerte drager sig bort fra mig, lytter til fjenden - ikke til min røst - og skjuler nåden for dig selv, når du er nådeløs i din bedømmelse af andre.
Er sådanne tanker kommet ind, så udtal dem ikke - undtagen for at bekende din synd for mig.
*) Husk, at jeg ikke elsker en frem for alle, og ikke alle frem for en, men alle, en for en."
April 11. 2014 Kl 6:33 Livet er en gave.
Jeg så en bog på Biblioteket i går, den var sat frem, som 100 andre bøger, så den stod iøjenfalden på reolen imellem alle de andre bøger som stod tæt.
Når vi om morgenen vågner ved den tid hvor solen står op, forundres jeg over de få og efterhånden mange fugle der bryder stilheden.
Således også med denne bog skrevet af Munk.
Et sted dybt inde i bogen, fortæller han om den Samaritanske kvinde, som Jesus beder om hun vil give ham vand, beretningen kan læses i Bibelen.
Men det ender med at Jesus afslører for hende at Hans vand vil rinde som en kilde til evigt liv, fra vores inder.

Ved at modtage Jesus ord, får vi Hans Helligånd, som en gave.
Vi kan ikke købe Helligånden for penge. Det var der en der førsøgte, han blev afvist.
Det kommer jeg tilbage til.

Men vi går hen til menigheden for at få læst vores brors testamente op.
Vi går derfra og har arvet det hele.

Vi skal ikke dele arven med andre. Vi arver det hele. Hver især.
Ligesom den Samaritanske kvinde arver evigt liv, således arver vi alle evigt liv, hver især.

Selvfølgelig er det ikke alle som arver fra Gud, menge vil hellere nøjes med at arve af deres forældre, dvs arve efter Adam. Og deres fremtid er klar: De bruger sansynligvis arven og skal låne penge igen. Og til sidst dør de, enten fattige på oplevelser, for der var ikke penge nok eller de havde ikke tid til at bruge alle pengene, som så fordeles ud til de næste arvinger.

Der er nu gået ca 70 år siden 2 verdenskrig, og til min overraskelse, sker der ifølge profeterne fra Det Gamle Testamente, ting og sager, snart, i stil med det jeg tidligere skrev om de 4 røde måner. Men det kommer jeg tilbage til en anden dag, men søg selv, skriv "halvfjerds år" og find skriftstederne i bibelen. Nu drejer det sig om at tage imod Jesus, og således blive et af Guds børn, som kan velsigne verden, således som Gud lovede Abraham og hans efterkommere.

Du arver det hele, evigt liv, alt og mulighederne for at nå alt, er der et talent du mangler i din samling, så får du det også, verden er i forandring, men det er ingen ting i forhold til den forandring der kommer til at ske for dig.
Du skal lære at modtage, det er dagens tekst.

En Engelsk dommer skulle dømme en kammerat som han huskede fra hans unge dage, der var ingen mulighed for at undgå dom og bøde, og dommeren dømte vennen, i overensstemmelse med loven, men valgte som privatperson, at betale bøden for vennen.

Således fortæller Gud gang på gang os, hvor syndige vi er, Gud inspirerer os til at tænke over de konsekvenser vores syndige liv får for andre. Ligesom dommeren. Men Gud fortæller også at Nåden er tidsbegrænset. Selvom vi skal tilgive hverandre 7 x 77 gange, så der en kort tidsfrist for vores omvendelse, når vi dør, kommer Jesus os i møde, som den Engelske dommer og med en dråbe af sit blod har Jesus allerede betalt al vores gæld.
Eller vi har måske fortsat lige til vores død, og afvist at lytte til Guds Ånd.
Så kommer vi i Helvedet, hvor der råbes højt om vores synder, de mennesker som også er i Helvedet måske også på grund af vores vildledning, det kan f. eks være politikere og forældre som sagde ja til homosexuelle ægteskaber, ja de vil blive pint og plaget og blive bebrejdet med voldsom kraft for evigt.

De andre som arver evigt liv, vil komme i paradiset, fordi de i deres magtesløshed og uden gevinst for øje, sagde ja til Gud, som kaldte dem syndere. Ja Gud vi er alle syndere. Jeg er måske den største af dem alle, for jeg kender dig og jeg ved at du kender mig, undskyld. Lad mig være værdig til at arbejde i Din vingård.
Lad os være venner, du skal være min far og jeg skal lære at lytte og jeg vil opføre mig pænt. Tak Jesus, lad ikke dit offer være spildt på mig. Lad din plan lykkes også med mig.

Som en solfanger, skal vi lære at modtage Guds varme, når han som solen er fremme. Venter vi til naten kommer, så er det for sent, og vores ønske om at modtage Guds velsignelser er nyttesløse.
Det er her og nu i Nådens tid at vi kan lytte til Gud.
Lige så tydeligt som da Mennesket Jesus gik rundt på gaderne for 2000 år siden, lige så tydeligt er Han til stede i dag, med sin ånd og sin hær af engle.
Vi kan se solen, vi kan mærke dens varme, men vi kan ikke røre ved den. Vi kan tro den er der, vi kan også tro noget andet, den er der alligevel, ligegyldigt hvad vi tror.
Uden den kunne vi ikke leve. Kan vi sige tak?
Kan vi smile?
Kan vi glædes?
Så kan vi også sige tak kære Gud.
(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. april
-. . . og fra Herodes' surdej. (Markus 8:15) - "Herodes' surdej er ublandet menneskedyrkelse og derfor ublandet menneskekraft. 'Glem ikke, at hvad der ikke springer af tro til Gud, er synd, om det end ser nok så idealistisk ud. Den surdej kan være endnu vanskeligere at tage sig i vare for end farisæernes, for den kan være sværere at gennemskue.
Dog - begge dele har sin rod i stolthed og egenvilje."

10. april
- Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom I dømmer med, med den skal I dømmes.
"Det er Satan, der frister til at dømme mennesker. Og når I er faldet, har lukket dommen ind, så bruger han den til jeres egen skade: Enten til at dække jeres egne brist, så I bliver selvretfærdige. Eller til selvfordømmelse - ved at sætte et MON ved Guds vilje og hans kunnen. Og i begge fald prøver han at skjule Nåden og frelsesmuligheden."
April 10 2014 Kl 17:58 Han lever sagde Martin Luther engang. Han startede Reformationen sammen med Gud.
Bibelen blev oversat til Tysk først og ved hjælp af Gutenberg blev de nye ikke latinske, ikke håndskrevne Bibler trykt billigt og i hurtigt voksende oplag (= antal).

Sidste år i 2013 fik Leif Munk trykt og udgivet sin fortolkning af disse guddommelige bøger, med sit liv erfarede han Gud, og gav sig tid til at dele sine oplevelser med os.
Denne bog: "Den sejrende taber"
Så jeg og følte straks noget specielt ved den.
Hver sides læsning blev for mig en ny begyndelse og en afklaring af mysterier jeg ikke tidligere kunne sætte ord på.
Jeg har ikke læst 20 sider endnu, den er rigtig god for mig, der hvor jeg er i mit kristne liv.
Fra side 9 indledning ET MISLYKKET LIV
citat: - Jeg har forsøgt at være en kristen i mange år. Men det er aldrig lykkedes for mig. Hvad skal jeg gøre? citat slut.
Sagt af en ældre kvinde.

side 13 beskriver Munk bibelens 2 testamenter og han beskriver dem som:

"Betingelserne for Guds og menneskers forhold til hinanden"

Vi lever sammen med mange forskellige typer mennesker i dag.
Det vil blive for omfattende at bringe flere beskrivelser ind i denne min tekst.
Men kort fortalt, så har Gud i Det Gamle testamentes slægtstavler lavet en let fattelig opdeling af mennesketyper vi kan møde på vores vej.
Vi har en Adam og en Eva, som grundtype.
Vi har Martha og Maria som to typer. Den Kristne kvinde er bekymret som Martha for det daglige brød. Og den kristne kvinde lytter ligesom Maria til Gud og til Jesus og til den mand hun elsker.
Hun lever og et med Guds skaberværk.
Hun elsker sin familie, sine venner, sit arbejde ja alt hvad der er godt og smukt.
Guds ord gemmes i hendes tanker og i hendes hjerte og vokser i hende og bliver til gode gerninger, og således bærer hun Guds frugt.

Efter nogle tusind år, kom Jacob til og fik 12 sønner, En af disse sønner Levi, som gjorde en ære ud af at: "Tale sandt" blev således af Gud udvalgt og renset som sølv, for at være mellemmand imellem Gud og Mennesker.
Der er talrige eksempler på Levitternes gerninger i Det Gamle Testamente, Den første store Levit var Moses og den sidste store Levit var Johannes Døber, begge var deres budskaber (som altid) af største betydning for Mennesker og for Gud.
Den største budbringer blev dog Johanne Døber, for han forkyndte Jesus komme.

Jesus overtog rollen som præst, I jesus blev de 12 stammer føjet sammen som en. Ligesom Adam var billedet af en mand, et menneske. Jesus blev alles præst som Levi, Han blev alles konge efter David, Han blev den førstefødte, som Ruben, Han blev alles dommer og retfærdig som Dan osv Han blev Guds billede, som vi er skabt i efter Adam og Eva.

Nu er det at Munk fremhæver betydningen af denne nye pagt, det Nye Testamentes Jesus.
Skal vi i kontakt med Gud, så er det ved hjælp af Jesus vi kommer så langt.
Den Gamle pagt duede ikke dengang, og den duer stadig ikke.
Føler vi at der er detaljer i den Gamle pagt der var gode, så opfyldes de af Jesus. Lidt og meget mere end i den Gamle Pagt. (= Testamente)
Moses sagde f eks kom hviledagen i hu, at du holder den Hellig. Om det er Søndag eller Lørdag kan diskuteres.
Men den Nye Pagt med Jesus siger: Hold hver dag Hellig.
Moses sagde at man skulle komme med det førstefødte, af sin hjord, som en offergave, og for at forsones med Gud.
Gud bragte selv sin førstefødte, (= Jesus) som et offerlam for mennesker, DER skriver sig på listen, som deltager i det offer.
Når Jesus bliver DIT offer, dit lam, din due, din okse, din tiende, så åbner Himlen sig, og Det Nye Testamentes Mirakler, som også Abraham følte, som også Moses deltog i, som også Noa oplevede de vil alle komme dig til del, velsignelserne, fred, godt mod osv.
Tiende blev nævnt, som et Gammelt Testamenteligt offer.
Jesus nye offer er: Kom og følg mig.
Hans Apostle ejede ingen ting, og manglede ingen ting.
Både Jesus og alle kristne, som følger Ham, betaler deres skat.
De betaler også til kirken, og Gud åbner Himlens sluser for dem.
Vi skal vise Præsten Jesus opmærksomhed, den fulde opmærksomhed, for at få velsignelser, for Gud er ikke fattig, Gud har ikke brug for penge. Men Han har brug for vores tillid, og at vi lærer at elske de sande værdier.
De sande værdier er dem, som vi kan tage med os, når vi dør.
Vores sjæl er evig, i den er vores tanker og vores kærlighed bevaret, for evigt.

Den gule flyver, vi engang legede med, mister sin værdi en dag og vi kan forære den væk, når vi finder den, vi elsker.

****
Kl 19:32 normalt ville jeg stoppe med at skrive her.
Men fordi jeg lige har læst dagens tekst skal jeg medtage lidt fra kapitel 2 fra Munks bog
Den gamle pagt
Gud skrev de 10 bud på 2 stentavler og gav dem til Moses, som efterfølgende blev så gal, at han smed med dem, så de gik i stykker, hvorefter han fik 2 ny tavler.
De 10 bud indeholder bud med ordene: Du skal og du må ikke.
Simpelt, noget vi alle kan forstå.

Vi kan rimeligt let huske en eller flere af lovene, du må ikke stjæle osv.
Denne lov har et formål, og kun det ene formål:
At vi kan se på os selv som syndere, at vi kan forstå, at vi intet kan opnå fra Gud, uden konstant opmærksomhed.
Vi lærer fra vores medmennesker, at de bliver sure, når vi stjæler eller lyver osv fra dem.
Så de 10 bud er gode at kunne, hvis man vil leve sammen med andre mennesker.
Det er først når vi lærer det, at vi kan holde på vores venner.

Det er dog en undtagelse???
Gud elsker os, alligevel.
Han bruger de 10 bud, med det ene formål: At afsløre vores utilstrækkelighed. Han har skabt os, og kender vores svagheder, og vores ønsker. Gud kender også Hans egen styrke, og den ser vi hos Jesus, som er åndelig Søn af Gud.
Vi kan blive åndelige børn af Gud, hvis vi lader Hans ord vokse i vores indre, lader Hans råd og vejledning vokse og blive til vores gerninger.
Således hjælper loven os til selverkendelse, hvis vi er ærlige, og vi får således endnu mere brug for Jesus forsoning og hjælp og Helligånd, som kan hjælpe os dagligt og mange gange, til at træffe de rigtige beslutninger ud fra den tanke: At der er mere imellem Himmel og Jord end de 10 bud.

Sammen med Gud, undgår man ødelæggelse og elendighed.
Og vejen til Gud, er den Helligånd, som kommer som Guds Talsmand, ligesom Jesus var talsmand, ligesom Moses var talsmand.
Templet i Jerusalem er blevet afløst af dig, som værende et Levende Tempel, et Nyt sted for Guds Ånd,,,,,,,,,,,
Jesus velsigner dig og dit nære forhold til Gud.
Jesus gjorde det af kærlighed, også af kærlighed til dig og mig.
Jesus lyttede til Gud, det skal vi også gøre, Abraham lyttede, og der var og er mange flere som lyttede og lytter til Gud.
Og Helligånden kan sagtens råbe os alle op.
Vi lærer om de uanede muligheder gennem sms, gennem mobil snak, radio, TV, alt sammen er det usynlige stråler, lys, med svingninger der er højere end det lys vi normalt ser.
Og det er sandt alt sammen.

Syndefaldet kom allerede i Paradiset.
At vi er faldet, bliver gjort klart og tydeligt med loven.
At vi kan komme tilbage til Guds nærhed og leve i paradiset, er Guds fortjeneste. Han beder os om: Vi skal være venner?
Vil du være VEN med Gud?
Så vis det, for at du SELV kan nå til erkendelse af at Gud lever, og elsker dig så uendeligt meget, at du også kommer til at leve evigt sammen med Ham og dine venner.
Du kan jo tage din familie og dine venner med til den nye verden og evigheden, ligesom Noa gjorde.

Alle dem, som kommer i berøring med Jesus, vil blive Guldkristne, og Guld og gammel kærlighed ruster ikke. Jesus og Hans diciple er "de vise sten" som middelalderens alkymister forgæves forsøgte at finde og skabe.

Kl 22:02 Nu går jeg i stå, for Munk skriver 2 ting som overrasker mig meget. Og jeg kan ikke gengive det med egne ord, men her er det:
Loven (= de 10 bud) er ikke uretfærdig, og mennesket som Gud skabte, ville let kunne følge loven, inden syndefaldet.
Det er på grund af syndefaldet, at vores egoisme overtager vores liv.

Man kan sige som Munk gør det:
Loven blev ikke lavet for at vi skulle holde den ! ! !
For Gud vidste at vi ikke kunne holde loven.

. . . . Hallo. Den havde jeg ikke set.
Og jeg har kendt Gud og evangelierne i 44 år

og fra Lukas 18:18 en rådsherre spørger Jesus, hvad han skal gøre for at arve evigt liv.
Sælg alt hvad du ejer og giv det til de fattige, så skal du få en skat i Himlen.
Kom så og følg Mig.
Det var for meget, for han havde megen rigdom.
Han var så tæt på, Guds Søn, ligesom vi er tæt på Guds Helligånd, så tæt på.
Og vi er egentligt tættere på end Apostlene, for vi får Gud ind i os, helt ind i vores tanker og hjerte, så VI kan elske Gud af hele vores sjæl og hele vort hjerte. Vi har det lettere end nogen sinde. (Særligt nu, hvor djævelen er bundet i 1000 år) ( og det for snart 70 år siden)
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.