www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. april
"Træd kun frimodigt frem på vidnesbyrdets vej; jeg går foran dig og med dig og efter. Når du vidner om mig, skal du aldrig beskæmmes!
Gå trygt i mit Navn. Glæd dig i Mig, og glæden skal vidne.
Husk at din tillid er min smertes løn!"
April 3 2014. Kl 9:04 Der sker mange ting når man er to.
På samme måde sker der mange ting når vi er sammen med Gud.

1. Nederst på denne side havde jeg 4-5 kasser som jeg kunne fylde tekst i.
Hvorfor har du dem, spørger Conni.
Og jeg besluttede at fjerne de tomme rammer, jeg jo ikke har brugt i flere måneder.

2. Putin sagde ja til at indlemme Krim halvøen,
Han gav militæret ordre til at besætte halvøen.
Men i mellemtyiden er verden forandret.
Vi lever i den tidsperiode som Gud døbte 1000 år uden Satan.
Den startede efter 2 Verdenskrig, vi har fået en langt bedre informations vej / mulighed via Internet osv.

a. Putin er ikke manden bag anekteringen (= besættelsen og efterfølgende overtagelse af Krim halvøen)
Dumaen og de folk, som hjælper ham, kommer med ideer og løsninger.
Og muligheden for at sende militæret var til stede, og blev besluttet og godkendt af Putin, sammen med hans rådgivere.
b. Man valgte den tidligere præsident for Ukraine, som manden, der ønsker, som manden der kommer med ønsket, om at hans land, i det mindste Krim, ønsker at være en del af Rusland.
Det lykkedes til fulde.
Det næste man ville forsøge var at købe og styre andre præsidenter til at ønske deres lande ind i Sovjetunionen, ligesom Vesten køber og forsøger at få zonelandene ind i Den Europæiske Union.

Det er denne uendelige krig man er i gang med.

Man kunne se noget lignende i USA hvor Danmark engang solgte De Vest Indiske Øer til USA.
Havde man valgt at sælge Krim til Rusland, havde situationen været en anden.

Men krigen om lande og områder stopper jo ikke her.
Visse områder på jorden er meget atraktive,
Olie, guld og ædelsten. Men selv Franske Vin gårde er eftertragtede, og sælges til rigmænd for svimlende beløb.

Smukke steder, bliver tilplantet med hoteller, som bebos af rige, som betaler for en uges ophold.

Hvorfor man spilder sin tid på denne jagt, efter rigdom og følelse af rigdom, ved jeg ikke.
For Guds børn ejer det hele, for evigt.

Vil Putin have fremskudte flådestationer, kunne han jo bare købe nogle øer hiust og pist. Eller ligefrem selv lave nogle i de Internationale farvande. I stil med mega store boreplatforme. Eller som de store Hangarskibe som USA allerede har bygget og flytter rundt med.

Det må da være langt billigere end at lave Rumstationer.
Men selv disse planer virker lidt tåbeligt.
Om end de i mine øjne har deres mission, til at lægge en dæmper på krigsgale præsidenter.

Kl. 12:45 den tidligere Ukrainske ex præsident har nu forsøgt at mægle og fortælle Putin, at han ikke skulle have taget Krim.
Dette er muligvis et spil, som Putin gruppen har sat i gang, fordi de mange sanktioner virker.
På denne måde, kan Putin vaske sine hænder, han "gik med til at gøre Krim Russisk, han vidste at der var folkelig stemning for at det skulle ske."
Men Putin får fralagt sig ethvert ansvar, ved at have en anden at bebrejde.
Men Putin burde have regnet konsekvenserne ud før han sagde ja.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.