qwww.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. marts
- Er det DIN TRO, som virker, når vi får lov at erfare, at dine løfter opfyldes?
"Ja, det er den tro, som virkes af mig. Men glem ikke, at heller ikke den er noget, I "udstyres med". Den virkes, det vil sige: gives hele tiden, skridt for skridt."

23. marts
"Frelsen er ikke en selvfølge, men en gave: GUDS gave til mennesker, vundet til jer med mit liv som indsats. I er vundet ud af fjendens vold ved mit liv og min død.
Jeg overvandt Satan ved frivilligt og uden fald at give mig i hans vold. Og ved mit liv, min lidelse og død har jeg for evigt vundet retten til hvert menneske, som frivilligt vælger Mig.
Frelsen tilbydes vederlagsfrit til ethvert menneske, men mange vil ikke have den, fordi den indeholder et Liv, de enten ikke ønsker at leve, eller selv ønsker at frembringe."

24. marts
"At leve af tro er at mætte sig med tro = at sætte jeres lid til mig, til MIT ORD. Jeg elsker at mætte jer, for så er I nær hos mig. Jeres tillid er forudsætningen for, at jeg kan give jer min tro. Den tillidsfulde skal aldrig skuffes; for han har døren åben, som jeg kan komme igennem!"
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.