www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. marts
- Under Paulus' rejse til Rom (skibbruddet i Ap.G. 27:1-20)
stolede officeren mere på sagkundskaben end på Herrens vejledning gennem Paulus. Er det muligt for dig, Herre, at lære os at gå på dine veje uanset alt og alle omkring os? Vi har forsøgt så længe!
"Det er ikke forsøg der gør det, men tro! Forsøgene har alt for ofte været blandet med håb til menneskelige udveje.
Jeres ubegrænsede tillid er alt, hvad jeg behøver, for at kraften kan strømme - og tegn og undere skal følge.
Hver tanke, hvert ønske, hver handling eller undlade at handle, som ikke springer af tillid til mig, er en prop for strømmen. Min strøm.
Frasig og forsag hver tanke om udvej eller indgang eller løsning af en vanskelighed - overlad alt det til mig! Spejd ikke efter noget sådant, men bed i tillid om min vejledning, fordi l ønsker at være i mit samfund.
Følg min vejledning - og afvis så alle tanker om hvorfor og hvortil. Byg ikke tankebygninger ud fra sådanne spørgsmål. Frygt ikke, tro kun!"
Marts 17 2014 Kl. 5:29
Krim?
Jordbærplukkere.
Social Dumping.
Russisk magt.
EU magt.
Der er gang i den for tiden.
Et vildt godt panel på DR2 bragte facts frem, kort og velformuleret.

Helle taler om 2 domme, retter det, i samme åndedrag, til henvendelser fra fra EU.

Skat dumping.
Hvad er det der får statsministergemalen til at opholde sig i Sweitz, og hvad er det der får Told og Skat til at acceptere at en Danskers skat skal betales i udlandet.
Der er flere varehuse på verdenskortet med disse tilbud.
Syd for grænsen kan man købe billigt.
I særlige lande kan man slippe helt eller delvis for skal.
I Danmark fordeles skatten anderledes end i andre andre lande.
Stort set er al skat i alle lande fordelt med
1/3 til regenten
1/3 til fredsbevarende styrker, som beskytter regenten
1/3 til kultur og sociale ydelser hospital mm.

Bilka er også et varehus som dumper priser og forvrider konkurrence.
Jordbærplukkere og Polske chauførerer arbejder i Danmark, alle burde kunne sidestilles med turister, og have ret til hospital og børnecheks.
Men nej, der skal sættes grænser.
Og det er de grænser man nu snakker om.

EU har besat Danmark ligesom Dumaen har besat Krim.
I mine øjne ligner Helle og Putin hinanden.

Dansk folkepension udbetales i forhold til hvor mange år man har været Dansk i Danmark.
Min mors søster, som blev gift med en Tysk soldat, kunne således kun få ca 500 kr i folkepension, da hun blev pensionist.
Man skal yde før man kan nyde.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.
2014 marts 17 kl. 9:20
Debatterne om Krim?
Om Børnecheks og andre særlige ydelser, (Danske statsborgere får iøvrigt også børnecheks fra Sverrig.
Det er alt sammen en endeløs diskustion.
Som med de løsninger man leder efter er en prop for mulighederne for at få Gud til at løse konflikt og problemer.