www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. marts
- Herre, hvis vi nu er gået fejl, kommet bort fra din vej for os?
"Så er det alligevel MIG, der har udvalgt jer, og så meget mere beror alle ting på mig!
Vær ikke bange, jeg har været med jer og ført jer ad underlige veje. Og jeg henter altid det vildfarne får, når det kalder om hjælp. Sådan henter jeg den, som kalder på mig. Vend sind og tanke til MIG, så sætter jeg jeres fod på Vejen.
Drag lære af alt, hvad I møder - Jeg kan vende alt til gavn for den som elsker mig."

15. marts
"Søg mig for min egen skyld - ikke for de følelser du håber at få, ikke for mine gaver til dig - men for min egen skyld."

16. marts
"Kristenlivet med alle dets frugter er ikke noget, I bliver "gjort i stand til" at leve - så ville I snart løbe langt bort fra mig. Som aflæggere ville I blive, ikke Grene på Træet!
Aflæggeren vokser sig selvstændig; men grenene lever af træets saft - af Træets Liv!"
Marts 13 2014 Kl.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.