www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. marts
"Ved I, at jeg elsker jer?
Se på alle ting ud fra denne kendsgerning. - Med min kærlighed drager jeg mennesker til mig - ikke ved trusler. Frygt hører ikke hjemme i mit rige, men i verden.
Mit væsen er Kærlighed. Min pagt er en Kærlighedspagt! Det er med i min pagt, at I skal leve i frihed. Hvor min Ånd er, der er frihed.
*) Husk, at min pagt er ensidig: selvom jeg må have dit JA, er det dog mig, der holder pagten - og gennemfører den!"

6. marts
- Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst, I vil, og I skal få det.
"AT blive i mig er at slippe alt, hvad der ikke er frugt af min Ånd, og at klynge sig til mine ord og løfter.
Min kraft virker der, hvor andre magter nægtes adgang!
Sig nej med det samme, når en situation indbyder til bekymring eller mismod. Sig nej - vis det fra jer i Mit Navn. Hvor reel situationen end synes at være, så er jeg dog mere nærværende. Hvor stor nøden end er, så er min magt og min kærlighed dog større.
Hver vanskelighed, ja, hver farlig situation, er en ny mulighed for mig til at bevise jer min kærlighed. Eller en kærkommen anledning for mørkets magter til fristelse. Ondskabens åndehær er virksom, og fordi så mange af mine børn har åbnet sindet for verdslig påvirkning - eller fordi de stoler helt eller delvis på egen kraft - er mørkets magter tæt om Jordens kreds.
Selvhjulpen kristendom er mig en vederstyggelighed; jeg længes efter mine børns fulde tillid!
Bed om troen som skænkes jer af mig. Uden den kan I ikke klare jer. Frygt kommer aldrig fra mig.
Frygt ikke for dem, der truer de kristne, men for dem som lokker. - Og dog siger jeg jer: Frygt ikke, tro kun!"
Marts 6 2014 Kl. 8:09 Medlemskab for venner:
Et tidsubegrænset / -ubestemt venskab / på prøve.
Et forberedende medlemskab af NATO

Ved at tilbyde Ukraine et medlemskab af NATO, kan man sende tropper til Krimhalvøen, med den hemmelige mission at identificere fjenden.
Missionen skal være hemmelig, NATO-soldaterne skal være synlige.
Hvis formålet afsløres mister man retten til at gå ind på Krimhalvøen. For lige så snart Puttin siger: Det er mine tropper, nu skal jeg / han nok give dem Russiske uniformer på.
Så er berettigelsen for at sende tropper til låns af Ukraine, væk.
Så skal man finde på nye undskyldninger.
Desværre kan man ikke bede FN om hjælp, Det kan man først gøre når De maskerede tavse soldater er afsløret.
Så kan man med berettigelse sige: Vi sender vores FN soldater på ferie på Krimhalvøen.

Det er der mange unge soldater der vil tage imod med taknemmelighed. De unge kommer således til at lære lokal mentalitet, som kan bruges erhvervsmæssigt bagefter.
En fantastisk oplevelse på et fantasstisk CV
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.