www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. marts
- Grenen og træet (Johs. 15). Strid om lærespørgsmål inden for de første kristne. (Ap.G. 15:1-2)
Det er, som om de glemmer Frelseren for frelsesvejen. Når de kunne gå fejl, hvad så med os? "Hvor love og regler træder i stedet for eller imellem personlig forening med mig, der daler lyset og svækkes kraften.
Hold altid MIG for øje. Blanding af forståelse og tro er skæbnesvanger. Brug ikke forståelsens vej, men lad min Ånd oplyse og vejlede jer. (Johs. 14:16)."

3. marts
"Det er mig, der slutter pagt med jer, og det er mig, der bærer ansvaret. Giv mig jeres tro og tillid. Jeg kan ikke skrive min lov i et hjerte, som ikke har tillid til mig.
Ikke ved at ville kan I holde fast. Opgiv at ville selv - giv mig jeres vilje. Det betyder at opgive at ville selv. At kæmpe i egen vilje er at stampe. At give jeres vilje fra jer - til mig - er Tillid.
Jeg hersker ved Kærlighed."

4. marts
"Jeg kom for at forkynde frelsen i MIG. Som oftest tror mennesker, at de skal fortjene at være mine børn.
Det vanskeligste af alt er at få øje på NÅDEN - den uigengældelige forening med mig.
Opgiv alt for dette ene - og alt mit er jeres."
Marts 5 2014 Kl 10:36
Jeg havde kl. 10:14 påbegyndt skrivning af dagens situation på Krimhalvøen.
Da jeg kom til med ros, at omtale Rusland som kommende partnere og venner med NATO og EU, afbrød min engel teksten.
DET var ikke planen, men den plan bliver nu forelagt for GUD,
Så må vi om 12 timer se, om den kan godkendes med et Approved.
Jeg skrev for nogle uger siden, at jeg ville se og udvide og indlemme Rusland som venner mm.
Og det er det der er ved at ske nu.
Det er i orden med Gud, men Han og jeg er ikke alene om det her.
Er NATO og EU klar til at udvide dets grænser?


I ow Sabina this change of my view on Russia people

Jeg skrev en del med hende i månederne januar og februar i år.
Vi mødte hinanden på en af mange datingside.
Vi har ikke holdt kontakten ved lige.
***

Marts 4 2014 Overtagelsen af Krimhalvøen.
Vi har et område, som har stor militærstrategisk netydning, i stil med Gibraltar.
Folk som har forladt området, demonstrerer og kræver modstand. en militær indgriben imod Putin.
Fremtiden?
Det er en voldsom stor hær, som får en betydningsfuld base.
Ikke militærstrategisk, men politisk set.

At befri området syntes at være tåbeligt at ofre liv for.
Der hvor folk bor, i Ukraine, der kæmpes og der dør foreløbigt 80 i en politisk magtkamp.

Er Putin en Hitler?
Der vil have Verdensherredømmet?
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
i går.