www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. februar
- Bespisningen i ørkenen af de 5 tusind. (Johs. 6,l-15) -
Men da de jordiske ønsker bliver resultatet af underet, går Jesus sin vej!
"Folkets tro til mig var iklædt deres egne ønsker: Jeg kunne opfylde og virkeliggøre, hvad de ønskede. Derfor var jeg nødt til at gå bort fra dem. Jeg var midlet for dem - ikke målet. Troens "håndlanger" - ikke troens genstand! Jeg skulle være deres ønskelands konge men ikke deres hjertes herre!
De ville udvælge mig; men 'det er ikke jer, der har udvalgt mig, men Mig der har udvalgt jer!'
I kan vælge mig, og hvor gerne vælges jeg ikke til hjerternes Herre. Men Jeg kan udvælge - og jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt.
Løft jeres øjne til mig, og min fred og glæde skal strømme igennem Jer.
I er mine elskede og dyrekøbte børn!"
Kl. 19:54 februar 23 2014 Der er ikke to, der er ens.
Man kan tage to æblekærner fra det samme æbel.
Men træerne sætter ikke deres grene helt ens.
Smagen kan mærkelig nok også variere lidt.
I Guds rige er der højre og venstre.
På Guds højre side, er alle familierne.
På Guds venstre side kommer alle gæsterne.
Familierne, som bor tæt på Gud altid, er i stadig og daglig kontakt med Gud også i Evigheden.
Kl. 7:41 februar 24 2014.
For at komme ind i Guds Rige, skal man være født på ny.
Vi er alle en: "ommer", I Guds Rige er vi alle født på ny.
Det har noget med sorg og med anger at gøre.
Det vil blive for omfattende for mig at beskrive alle de gamle ord og komme ind på deres betydning her og nu.

Jeg beskrev en pige i går med ordene: for hun laver 3 mands arbejde, + hun hjælper mange veninder, og hele sin pukkelryggede familie bruger hun også megen tid på.
Da jeg brugte ordet: pukkelrygget
Tænkte jeg: Det dur ikke, jeg må finde et andet. Men nej, det skulle jeg lade stå, følte jeg.
Så må jeg slå det op, svarede jeg. Der kom ingen svar fra Gud.
Nu her til morgen, sendte en af mine læsere spørgsmålet om: Hvem er den pukkelrygget familie?
Uden google, kom svaret til mig med det samme:
Det er vores gamle nedslidte borgere, dem, hvor rygsøjlen er sunket sammen, de får alle en pukkel på ryggen. Det er et gammelt Dank udtryk (Måske fra Tyskland) men lad mig nu lige undersøge: Hvad googel siger om det.
www.b.dk/viden giver næsten den rette beskrivelse af ordet, (dvs næsten den samme beskrivelse som jeg havde forestillet mig.)
b.dk viden 15.10.07 Kl. 13.13
Tysk Das grosse Lexicon side 278
den Danske Ordbog fra 2005
første gang set i Social-Demokraten 15.3.1952 (det var dagen efter jeg blev 1 år)
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

i går.