www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. februar
"Vil du stille hver time på dagen til rådighed for mig?"
- Ja, Jesus, det vil jeg, men. . . ?
"For mig?--"
Februar 17. 2014 Kl 5:04 Jeg kom til at læse dagens tekst i går, det er lidt ligesom at lukke lågen op i julekalenderen, dagen før.
At elske Jesus personligt, og som person, er noget som vi kan vokse meget ved at øve os i.
Ligesom at elske sin far og sin mor, som at elske sine børn, sine venner, sit arbejde, sit hjem, sin ægtefælle. Kærligheden er stærk, for den som elsker.
En landmand kan tilså sin mark, og i løbet af sommeren, kan han høste langt mere end han kan bære. Og har han erfaring, så vil hans høst blive til mad for mange.
Jesus siger så og høst, og til apostlene: Nu skal I være menneskefiskere.
Jesus som person, vil med andre ord: Dele sit liv og gerning med dig og med os.
Han vil lære dig sit håndværk.
At blive præst og konge, er også en slags håndværk.
En konge skal kunne opføre sig ordentligt og være anstændig.
En præst skal kunne leve sig ind i andres problemer, og forstå deres behov, skal kunne mægle med Gud, og som Jesus være og blive Guds bedste ven.

Moses snakkede med Gud, ansigt til ansigt, det får nogle skriftkloge til at sige: Det var nok Jesus han snakkede med.
Men det er egentligt underordnet, om det er GUD Jesus eller præsten man snakker med, man skulle forvente samme svar, samme arbejde udført, hvad enten det er far eller søn, der udfører sit håndværk.
Sådan er det når tømmeren arbejder, og sådan er det når Gud arbejder.
Den kloge lærling tænker: Jeg spørger lige mester, om min ide er god nok, om den løsning jeg syntes om, falder i Hans smag.
Mester fremlægger derpå lærlingens forslag for arbejdsgiveren, som derpå godkender løsningen, således at projektet kan gå i gang.
For bonden, kan det være et spørgsmål om at vælge hvilken høst han vil se frem til:

Esajas 28:24. Bliver Plovmanden ved med at pløje til Sæd, med at bryde og harve sin jord?
25. Mon han ikke, når den er jævnet, sår Dild og udstrør Kommen, lægger Hvede, Hirse og Byg på det udsete Sted og Spelt i Kanten deraf?
26. Hans Gud vejleder ham, lærer ham det rette.
27. Thi med Tærskeslæde knuser man ikke Dild, lader ikke Vognhjul gå over Kommen; nej, Dilden tærskes med Stok og Kommen med Kæp.
28. Mon brødkorn knuses? Nej, det bliver ingen ved med at tærske; Vognhjul og Heste drives derover man knuser det ikke.
29. Også dette kommer fra Hærskarers Herre, underfuld i Råd og stor i Visdom.

At være rådgiver, er således noget, som kræver individuelle hensyn.
Man må være opmærksom på frøet, om det kan tåle stok eller kæp.

Som lovgiver, skal man vise samme opmærksomhed.
Bruger man Karl Marx som sin politiske rådgiver, så er løsningerne begrænset til hans kendskab til tingene.
Kikker man i gamle bøger fra hans tid, om hvordan et hus skal bygges, så er det ikke sikkert at man får udgifterne dækket ved salg af sit hus.
En moderned håndværker tager hensyn til de nye krav som stilles til et moderned byggeri.
Således også med arbejder og kapital.
Store kapitalfonde ejer i dag aktier i arbejdspladserne. Man har geninvesteret arbejderens pension i arbejderens arbejdsplads. Går firmaet konkurs, er det arbejderens pension der forsvinder.
Det lighedstegn, som der altid har været imellem arbejde og kapital, det fællesskab og afhængighed af hinanden, det skrev Karl Marx ikke om.
Gud gør til gengæld. Bed for kongen dronningen og fædrelandet. osv osv.
Ær din far og mor, ær Gud, tak for høsten, tak for den opmærksomhed andre viser dig, ved at servere dit daglige brød, bringe dig din kaffe. Osv osv.
Det er DET Gud taler om: Vis behørig opmærksomhed, brug gerne en ekstra time, nogle minutter en gang imellem 2 minutter 30 gange om dagen, giver også en time.
Og er det Gud, du giver din opmærksomhed og tid til, så får du det halve kongerige, for alt hvad der er Hans bliver dit.
Præster i Guds Rige, får hverken hus og jord, betyder det så at de intet tag har over hovedet?
Nej det betyder, at de bor hos Gud, de deler hus med Gud.
Alle Guds gæster kommer fra hele riget, med gaver, sang og smil til Gud og præst og til de andre gæster, som kom op for at besøge Gud og holde hviledag, en festdag.
Der blev slagtet i tusindvis af dyr, ved de store festdage

Ezra 6:15. De fuldendte Templet på den tredje dag i Adar Måned i kong Darius's sjette Regeringsår.
16. Så fejrede Israeliterne, Præsterne, Leviterne og de andre, der havde været i landflygtighed, Gudshusets Indvielse med Glæde;
17. og de ofrede ved Indvielsen 100 Tyre,
200 Vædre og 400 Lam og til Syndofre for hele Israel 12 Gedebukke efter Tallet på Israels Stammer;

Første Krønnikebog 29:21. Så ofrede de Slagtofre til Herren, og dagen efter bragte de ham som Brændoffer l000 Tyre,
1000 Vædre og 1000 Lam med tilhørende Drikofre og en Mængde Slagtofre for hele Israel;
22. og de spiste og drak den dag for Herrens Åsyn med stor Glæde.

Anden Krønnikebog 30:23. Men derefter vedtog hele Forsamlingen at holde Højtid syv dage til, og det gjorde de så med Glæde,
24. thi kong Ezekias af Juda gav Forsamlingen en Ydelse af 1.000 Tyre og 7.000 Stykker Småkvæg, og Øversterne gav Forsamlingen 1.000 Tyre og
10.000 Stykker Småkvæg; og en Mængde Præster helligede sig.
25. Da frydede hele Judas Forsamling sig, ligeledes Præsterne og Leviterne og hele den Forsamling, der var kommet fra Israel, og de fremmede, der var kommet fra Israels land eller boede i Juda;
26. og der var stor Glæde i Jerusalem, thi siden Davids søns, kong Salomo af Israels, dage var sligt ikke sket i Jerusalem;
27. og Præsterne og Leviterne stod op og velsignede folket, og deres Røst hørtes, og deres Bøn nåede himmelen, hans hellige Bolig.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

i går.
Kl 9:21 _ 2014 februar 17 Bibelen eller ?
Da jeg i mine unge dage havde en masse samtaler med Herren, så jeg tydeligt meningen og forstod helheden med Bibelens mange beretninger og fortællinger.
For der var 12 stammer, en stamme blev præster.
Levi blev udvalgt, fordi han altid talte sandt.
Husk ORDET er det vigtigste for Gud.
Taler du sandt, så ærer og respekterer du Gud.

Juda blev udvalgt, fordi han bevarede de hellige skrifter.
Ude Toraen, havde vi ikke ORDENE.
Jøderne stod derfor nærmest Gud, da Jesus kom, om end de så at sige dyrkede Gud på kanten af loven.
Deres Gudsdyrkelse var lovlig efter loven, men hensigten med loven var overskredet så meget, at de i stedet for at byde Guds Søn velkommen, så fik de Romerne til at korsfæste Guds Søn og med ham korsfæstede de Gud ligeså vel. (Heraf stammer dobbeltkorset, som jeg tidligere har beskrevet ud fra AK Emmericks beretning.)

Vi har en præst, Jesus, præst evindeligt efter Melkisedek. Vi har mange præster Levis sønner.
Og nu får vi endnu flere præster: Jesus sønner og præstinder: Jesus døtre.
Rammerne for det umulige er sprunget, for evigt.
Moses bragte os en tiendedel af evangeliet:

Betal tiende bliver til: giv alt.
En præstestamme bliver til: at alle kan blive præst.

4. Mosebog 11:29. Men Moses sagde til ham: "Er du skinsyg på mine Vegne? Gid alt Herrens folk var Profeter, gid Herren ville lade sin Ånd komme over dem!"

Du må ikke bliver til: Du må ikke engang tænke på det.