www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. februar
"Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig.
Det betyder: Ikke at regne med noget eller nogen anden end mig!
At regne med mig og mit Ord uanset følelser, stemninger, begivenheder.
Hvad der end sker, så sig: "Ja, men Jesus har sagt. . . , Jesus har lovet. . . , og det vil jeg regne med, for jeg stoler på HAM!"

13. februar
"Vantro er ikke, at du er ude af stand til at tro, for ingen kan tro af sig selv. Troen er min gave til det ydmyge hjerte.
Vantro er en negativ tro. Den har djævelen til fader og hviler på manglerne, svagheden, fejlene, - på alt det, som burde være, men ikke er. Den står med ryggen til mig og spejder efter Åndens frugt og troens resultater. Den tvinger jeres øjne til at hænge ved jer selv.
Vantro er i sit væsen mistro. Den lever af utilfredshed. Dens frugt er død. Jeres vantro kostede mig livet.
Giv mig din vantro, så skal jeg give dig min tro!"
Februar 13. 2014 Kl 15:15 Opdatering af denne hjemmeside manglede i går
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

i går.