www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. februar
- Herre, vi er magtesløse. Slip os ikke; vi kan intet uden dig.
"Netop derfor må I blive i mig. Jeg elsker jer, og jeg vil aldrig lade jer alene.
Den, som bliver i mig, bærer megen frugt, og han er aldrig uden for min omsorg!
Vend jer fra mismod, fra frygt og utryghedsfølelse. Handl aldrig ud fra sådanne bevæggrunde, men ud fra tillid til Mig!
I tillid skal jeres styrke være. Søg ikke efter udveje, men se hen til mig, jeg har udvej for jer.
*) Salige er de fattige i ånden - de, der ikke selv ved, hvad de skal, for dem kan jeg vejlede!"
Februar 9. 2014 Kl 7:00 Jeg har været oppe det meste af natten, havde forsøgt at lave aftaler, men fik ikke svar tilbage, så jeg blev hjemme og skrev på Evangeliet, som jeg ser det, for de næste 1000 år. Der er en del misforståelser, som jeg vil rette op på.
En af mine nye veninder ærgrede sig over at jeg skrev på Engelsk, så nu er det oversat til Dansk.
Min lille hund skulle lige have en tår vand, så jeg måtte ud af sengen, vandskålen står ikke ved siden af sengen, og døren er lukket for at spare på varmen.
Da jeg lå og prøvede på at sove lidt mere tænkte jeg på den skat Danske Bank skal betale.
Som BT eller Ekstrabladet havde slået stort op i går eller forleden:
Jeg tror det var 65 mill i skat ud af et overskud på 8 mia
man havde sagt at SKAT skal have 25 % altså 2 mia. så havde man trukket tabet i Irland fra og skatten, som de betalte i Norge og Sverrig havde man også trukket fra.
Men det forstår jeg ikke.
Tabet i Irland var på ca 800 mill, det skal da trækkes fra overskuddet på de 8 mia og ikke fra skattebetalingen på de 2 mia.

Og en anden ting. Indtjeningen i udlandet beskattes efter udenlandske skatte regler.
Hvis man betaler mere end 25 % eller mindre end 25 % eller de samme 25 %, så er overskuddet mindre i de lande, men den skat, skal vel ikke modregnes i Dansk skat.
Det Danske overskud, i de Danske forretninger skal vurderes isoleret, og beskattes med 25 %.

Til Irland sender man 800 mill, af kassebeholdningen.
Men efter det er sket, viser bundlinien at overskuddet er 8 mia.

Hvis Danske bank arbejder internationalt, så kunne det også tænkes at underskuddet i Irland overføres som et underskud i de internationale regnskaber.
Og i øvrigt, så føler man sig fristet til at pålægge firmaer en mindste skat på 10 % uden hensyn til fradrag. Det er Bibelsk. Landmanden betaler tiende af sin høst.
Så hvis disse firmaer slipper for moms, så skal de betale 10 % af overskuddet. Eller betale moms på 25 % af overskuddet.

Det er mystisk at Danmark isoleret set, ikke gav et overskud på mere end anslået 4 x 65 mill = 260 mill ud af overskudet som samlet set er 8 mia = 8000 mill

Danske Bank har med det regnskab vist:
At de tjente:

7740 millioner i Norge og Sverrig
uden at de skal beskattes af det i Danmark.
Hallo her direktør,
der er måske en, der skal have sine skolepenge tilbage.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

i går.