www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. februar
"Ved du, at mismod er det første trin nedad til mistro? Ved du, at det er en synd, som du må sige nej til - som til al anden synd: utugt, urenhed, løsagtighed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, hidsighed, egennytte, splittelser, partier, misundelse, drukkenskab, svir og deslige.. ..(Galaterbrevet 5:19-21 )"
Øv.
Kl 7:33 Februar 5 2014 Har været på facebook i nogle uger.
Har fået nogle kontakter. Haft flere hundred venner, som jeg har flyttet til gruppen: bekendte, og slættet et halvt hundred stykker. Brugt oseaner af tid. Så er der vist ikke mere at sige om det.
Selv en super god ven(inde) forandrede sig i ugens løb, så nu er hun mindre interessandt. (Måske viste hun bare sit sande jeg, efter den megen opmuntring jeg tildelte hende.) Hun blev ganske populær og blev meget synlig i løbet af de uger.
Hun fik en masse opmærksomhed, og jeg skal love dig for at hun forandrede sig, fra at have et dårligt nærmest ukendeligt billede, fik hun nogle pæne billeder frem af sig selv.
Så, jo elektronisk opmærksomhed er også en kortvarig glæde. (For hende og selvfølgelig også for os andre)
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

i går.