www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. januar
- Fordømt i mig selv - men fri i dig, Jesus. -
"Jeg kom ikke for at dømme verden, men for at frelse, og jeg er her for at forkynde jer friheden! Sandheden skal frigøre jer fra vantroens fængsel. Hold fast ved Sandheden. Hold fast ved MIG! Det gælder Livet, det evige - for dig og mange andre.
Vantroens herredømme over mennesker er en forberedelse til djævelens komme i Antikrist.
Manglende tillid til MIG er vantroens forløber, som får mennesker til at opfatte Min Kærlighed som en lov, som de skal opfylde og som derfor fjerner dem fra Gud.
Januar 29 2014 Kl. 23:36 Det er aldrig sket for mig før.
siden første gang for næsten 40 år siden, hvor Herren sagde noget til mig, har jeg været hurtig ude med den tekst, jeg syntes var vigtig. Mit ordsprog var lidt det samme som i en Julekalender: Avisen skal ud.
Jeg mødte Gud i 70 og da kunne jeg jo godt se at Han altid havde været der. og jeg forstod min rolle og betydning i 75. jeg er født i 1951
Men i dag kom den ikke ud. så her er gårsdagens tekster.
Der er lidt om DONG, Obamacare og lav løn i USA,
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


Kl. 23:49 januar 29 2014 Jeg mødte Gud i 70 og da kunne jeg jo godt se at Han altid havde været der.
Skrev jeg øverst.
Det vil jeg gerne uddybe, for jeg kan se forståelsen af det mangler på facebook, i den gruppe jeg får breve fra.
Det er noget af det mest fantastiske jeg har oplevet, at møde de nye venner jeg en gang imellem omtaler.
Og bringer billeder fra.
Apostlene på Jesus tid, gik op og ned ad af ham i mange år.
Ikke hver dag, der var et tidspunkt, hvor Jesus gik alene hen for at besøge De Tre Vise Mænd, der er et hul i optegnelserne, da han var væk. Men ellers kan man næsten kortlægge hans mission og gerning her på jorden. Vil man føje datoer til, kan man gå ind på min hjemmesie, hvor Hans mission beskrives dag for dag, uge for uge, og nogen gange time for time. (på Tysk). Og har jeg det ikke nu, så kommer det, jeg har haft det på den hjemmeside, som jeg er i gang med at flytte til den nye adresse.

Apostlene gik ud og hen hver dag, sammen med Jesus. Og ALLIGEVEL FORSTOD DE IKKE HELT, HVAD HAN MENTE.

Jeg vil sammenligne det med at være et ufødt barn.
Man er der, man er til stede. men opfatter ikke det de taler om.
Der er et forhæng, der er en klap, der er gået ned foran øjnene, man hverken ser eller forstår.
Der var tusinder, der gik forbi Jesus på Hans tid i Jerusalem.
Vi har mange beretninger om Hans samtaler, og den manglende forståelse for Hans ord.
Sådan er det også i dag, men som jeg siger:
Sammen med Jesus lærer vi at elske, med Hans kærlighed, og se med Hans øjne, og det var det der skete på pinsedagen.
Jesus havde da været opstanden i 40 dage.
Den første dag, for Hans opstandelse, gik Han for at besøge Gud.
Han ville lade Gud være den første som oplevede: At nu har Han et legeme.
Han sagde jo til Maria om morgenen: Rør ikke ved mig endnu. Gud skal være den første.
Senere samme aften fik Apostlene lov at glædes over: At det er sandt alt sammen.

Så når man bliver født på ny, så er man åben for al den herlighed, som Gud taler om.
At blive født på ny, bliver kun de, som kan ydmyge sig som et lille barn, der bliver båret rundt i moders liv.
Hebræer, betyder: Den der går over.
Første gang, de gik over, var i Ægypten, de startede med Påsken, den først, selvfølgelig også før det. Men vi mindes stadig påsken, for det var et Helligt Måltid, Bestilt af Gud.
Deres virkelige overgang var mere symbolsk over Det Røde Hav, ved Tiranstrædet. Sharm el Sheikh.
Ægypterne kunne ikke følge med over, for deres hensigter var onde.
Sådan er det også med at blive født på ny.
Sommerfuglelarven forpupper sig, og forvandles og får vinger så smukke som englevinger. Orkideer ligner faktisk engle, der bukker ærbødigt for Gud, omgivet at farver så smukke, at de hver dag kan købes, fordi de er så smukke.
Slangen får også ny ham, men den forandrer sig ikke, den er bare blevet større.

Hver dag er en ny dag, nogle glædes over det de har lært i skolen, over dem de har talt med, andre er sure og vil helst være fri, bare de får noget at æde.

Man kan gå igennem livet med hjertet og opdager fuglenes sang, glædes over hverdagens små mirakler.
Eller man kan ligge trygt som i moders mave, og ønske at livet fortsætter på samme måde hver dag.

Men Jesus siger: Man sætter ikke sit lys under en skæppe, (= målebæger). Men man sætter det højt, så alle kan se det.

Og det var det, der skete på Pinsedagen, lysene blev tændt.
Åndeligt, så tydeligt at det kunne ses, og beskrives som med tunger af ild. Ligesom Moses på Horeb, hans ansigt lyste så kraftigt, at han måtte tage noget om sig.

Sådan er Guds Herlighed i forhold til det vi som mennesker oplever i dag. Herlighedens lys er mange gange stærkere end solens lys, som vi heller ikke kan tåle at se på.
Og det er DET, Jesus vil forberede os til.
Om Jesus kommer i skyen om nogle år?
Jeg tror det næppe, for min skyld må Han gerne vente i 1000 år mere.
Det er alt rigeligt, at være fri for Satan. (han blev bundet 50 år før år 2000)
Så velkommen til den sidste dag på Jorden. (Som altså vil vare 1000 år for os.)

Og gør så alvor ud af det: Opsøg Jesus, nej: Opsøg Gud, og lad Jesus være din præst og din ven, Han er trods alt vores bror..
Jeg mødte Gud først, læste om Jesus, men fik egentligt først følelsen af et venskab med Jesus efter 30 års kendskab og intens søgen.
Jo jeg har mange oplevelser jeg er taknemmelig for, mange oplevelser jeg kan dele med Jesus i det split af et sekundt, som det tager at snakke det igennem. Er det ikke herligt, gå ikke glip af det.
. . . . . . . .HAN. . BANKER . . . . DIN . . HJERTEDØR.
Kl. 12:22 Januar 29. 2014 og lidt facebook billeder:

Kl 5:57 Januar 30 2014 var på facebook igen i nat.
Jeg håber jeg kan få taget teksten ned fra nettet. Den handler om de første kloge jomfruer, som tændte deres lamper hin første Pinse hvor Helligånden kom ned som ildtunger.
Kl 6:13 Nej har lige tjekket det, jeg ville bringe. Og det er mere klart, hvis jeg skriver det på Dansk.
Det starter med at Kende Jesus.
En af mine venner oplever at hun mister nogle af sine venner, efter at hun er blevet kristen, seriøst.
Og nu kommer der 2 ting, som jeg selv aldrig har tænkt på før nu en i går og en i nat.
Jeg forklarer hende at Apostlene heller ikke kendte Jesus godt nok, selvom de vandrede med ham næsten dagligt i 3½ år
Efter opstandelsen, sagde Han til Maria, at hun ikke skulle .... alt det har jeg jo skrevet, det står alt sammen øverst her på siden.
Men den anden ting, som jeg opdagede var at den første Pinse, hvor Helligånden kom ned og tændte de kristne, som var forberedte, som havde evangeliet i sig, de kunne nu forkynde Guds Evangelium på diverse sprog.
De er de 5 kloge brude jomfruer, som var forberedte og klar til at vandre med Jesus i deres hjerte. Og det har været sådan lige siden. Også i dag.