www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. januar
"Skaf jer aldrig fordele ad ulovlig vej, slip alt sådant i MIT Navn.
Ryd det tvivlsomme af vejen!"
Januar 19 2014 sidst jeg skrev, er for en uge siden
Januar 26 2014 Kl. 4:17 Har nu været på facebook i 2-3 uger.
Det er et vildt godt medie, når man som jeg ikke kan dele interesse med andre.
Jeg er blevet venner med mange, over hundred, en af dem, skriver flere gange hver dag, ligesom jeg, der dog kun skrev en gang hver dag.
Jeg elsker bare at læse hendes indlæg.
T@MZ indlæg, modtager jeg på e.mail hver dag, de er stadig i top, og får al min opmærksomhed og beundring på lignende måde.
De daglige indlæg jeg kommer med, har jeg dog ikke vist opmærksomhed den sidste uges tid.
Men jeg fik som planlagt tid til at opdatere forsiden på beholy.be
Jeg har også udkast til nyt og opdateret indlæg om 666, som jeg vist ikke har skrevet meget om i snart 10 år. og ikke mindst om The Rapture, vil jeg bringe, helst på Engelsk. (The Rapture er når vi møder Jesus i skyen, noget siger mig, at det sker af to gange. Et den åndelige, som vi kender det allerede og som det har været i snart 2000 år. Og kommer der en anden form for optagelse i Himmelen, så kan det meget vel vente til om 1000 år, og Bibelen og profetierne og alt, hvad jeg bringer, vil stadig være Sandheden. Det bliver et stort problem, for dem, som forestiller sig noget andet, men det kan hverken jeg eller Gud tage hensyn til.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

Kl 4:33 her de vers jeg har sprunget over i udens løb:

20. januar
- Jeg har slet intet tilbage af åndelige værdier, der er ingen ting tilbage, Jesus!
"Det behøves heller ikke; Jeg er her! Du skal ikke leve af det, du har, men af det du får af mig.
Det gælder ikke om at bevare, men om at øse.
Øs af frelsens kilde! Øs under bøn af mit Ord!
Søg ikke med lygte efter åndelige velsignelser, men forvent dem frimodigt overalt, hvor jeg sender jer!
Tør I ikke tro, at jeg gerne giver? Hvorfor har I så travle hænder og så utålmodige sind?
Øs med takkens kar af frelsens kilde, og I vil komme til at kende kildens rigdomme!
Jeg har alt det, I længes efter, og meget, meget mere, men jeg kan ikke komme til at give jer det.
- Den, som tror på mig, af hans indre skal der - som skriften siger - rinde strømme af levende vand! - Sådan er min Kærlighed til jer. Stå ikke selv i vejen, men grib om min Kærlighed med tomme hænder! Jeg regner ikke ud fra, hvad du gør, men hvor du er - hos MIG - med dine tanker, dine ønsker, din vilje. Så bliver gerningerne frugt, og husk: De skal aldrig blive andet!"

21. januar
"Jeg kan ikke fylde en beholder, når der er låg over den, - og låget er mistillid!
Afvis mistillid, som du afviser en fristelse, det vil sige: bed MIG hindre og fjerne - så vil du erfare, at jeg har løftet låget bort!
Den som bøjer sig for mit Ord og erkender det som sandhed, i ham gør jeg min gerning. Tvivl ikke på din frelse, for da tvivler du på MIG. Åh, om du dog turde stole på MIG!
Min fred og glæde kan ikke købes ved lydighed. Regn med MIN trofasthed; den kan aldrig rokkes, for den er et med mig selv!"

22. januar
- Jesus, vi er ikke skikkede til en gerning for dig. Vi må opgive, indtil (og hvis) du gør os skikkede. - Blot vi må være skikkede til Himmelen - bare lige til at komme ind!
"Men det er det samme - at være skikket til Himmelen og til en gerning!"
- Ja, så er vi heller ikke skikkede til Himmelen.
"Jo, på grund af MIG!
Jeg døde for at leve i dig!"

23. januar
"Kast al jeres egen retfærdighed fra jer!"
- Men vi har jo ingen. Vi spiller fallit!
"I har alle de tanker og meninger og ønsker om, hvordan I burde, skulle og kunne være!
Den fuldkommenhedstrang er fra djævelen - for at holde jer borte fra MIG. Den er falsk, og den står imellem jer og mig. Det er det eneste, der står imellem og hindrer jer i at glæde jer over NÅDEN!
Tro mig, MIN retfærdighed er ikke mindre end jeres."

24. januar
"Hast ikke. Lær at bie på mig. Jeg har tid nok - og jeg er rig nok!
Husk at, på grund af MIG er I skikkede til Himmelen. Min kærlighed følger jer.
Giv jer altid tid til at glæde jer over, at jeres navne er skrevet i Himmelens Bog!"

25. januar
"Søg ind til mig - ind i mine evige sandheder - og jeg vil lede jer.
Hold jer nær til mig, vejen er farlig. Min gerning må gøres i fuldstændig uafhængighed af mennesker, kun i lydighed og tiltro til MIG. Regn ikke med mennesker, men med MIG! Det første giver skuffelser og bitterhed; det sidste giver herlighed! Jeg har brug for en prøvet tro!
Drag jeres vej med glæde. Hvis I kunne se det, jeg ser, ville I takke!"

Kl. 4:44 Januar 26. 2014 Som tidligere, så skriver jeg først og læser dagens tekst bagefter.
På facebook har (tror jeg facebook) startet et korps op af villige, som vil surfe rundt med reklamer. Jeg og en anden, (hende jeg omtaler) fik tilbudt penge, tilbuddet til mig lød på 3.000.000 $ hendes lød på nogle tusind. Men både for hende og mig gjaldt det at alt skulle være tys tys.
Det kan således godt være et udeforstående firma, som vil sælge reklamer og tjene på det, på facebook. Google er dygtige nok til at gøre det så professionelst, som jeg her har oplevet.
Hvad der skate og hvordan jeg undgik det, kan jeg måske skrive om en anden gang. Men nogen gange er det bedst ikke at fortælle alt.
Jeg vil sammenligne det med at sige ja til at få lopper,
Man bliver fyldt med lopper, og de springer over på alle dem man besøger. Og det er smader irreterende.
Så et stort JA til dagens tekst:

26. januar
"Skaf jer aldrig fordele ad ulovlig vej, slip alt sådant i MIT Navn.
Ryd det tvivlsomme af vejen!"
Kl: 5:02 Jeg får stort set aldrig svar tilbage her fra denne hjemmeside.
I er utaknemmelige.
Jeg kan let se og konstatere at:
DET JEG SKRIVER, BLIVER BRUGT.
Men uden taknemmelighed, så stopper det en dag.
Sådan er Gud, og hvorfor skulle jeg være anderledes.
På facebook, der hvor jeg har slået mig ned, der der tak og megen tak, fra flere: Hver gang jeg skriver.
Det er derfor, jeg føler, at man værdsætter mig.
Hos jer andre, skal jeg selv regne ud, om I bruger, det jeg foreslår.
Det er DET, der gør forskellen på en Jøde og ikke Jøde.
De skrev åbent alt ned, i Bibelen.
Til gavn og glæde, for læserne.
De 10 tabte stammer, var nærmest ligeglade, som også I stadig er.
Man kan jo håbe at I forbedrer jeg en dag. Også på det område.