www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. januar
- Hvem er det, som ustandselig anklager os? Er det vores samvittighed, eller er det djævelen? "Når du mærker anklagen, så sig: 'Hvem du end er, som anklager mig, så har du fuldstændig ret i alt det du anklager mig for.
Men med alt det vender jeg mig til Jesus. Han har tilgivet mig det alt sammen, og Han har lovet at rense os for al vor synd!'
Husk: Sejren er vundet!"
Januar 15 2014 Kl. 20:53 intet yderligere at tilføje. Jeg er lidt træt.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


Kl. 11:49 Januar 16. 2014 Jeg havde ingen ting at skrive om i morges, i går, men efter en 3 timers bustur og læsning af nyheder forstår jeg en misforståelse jeg havde indtil i går.
Jeg ved ikke meget om politik, jeg er åbenbart først ved at lære det.
DF har ekskluderet Hans Christian Weinreich Olesen Han har været kandidat til byrådet, fik lidt over 100 stemmer, og en kold skulder.
Og nu er han tilmed ekskluderet.
Det minder mig om folkedommen over Jesus eller Barnabas, Barnabas gik fri, men blev senere slået ihjel under et nyt røverisk overfald.
Den gode røver på korset kom med Jesus i Paradiset, så man kan godt være barn blandt røvere og komme i Paradiset.
Modsat kan man også blive frikendt af en folkedomstol, og så miste livet kort efter alligevel.
Guds domme er retfærdige. Vi kender overhovedet ikke til retfærdighed. Vi fornemmer, og beundrer retfærdighed, når vi hører om det, men retfærdighed er en egenskab, vi må bede Gud give os.
Det er en gave, som gør os og de berørte salige.

Mattæus 5:5. Salige er de sagtmodige, thi de skulle arve jorden.
6. Salige er de, som hungre og tørste efter Retfærdigheden, thi de skulle mættes.

9. Salige er de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds børn.
10. Salige er de, som er forfulgte for Retfærdigheds skyld, thi Himmeriges Rige er deres.

20. Thi jeg siger eder: uden eders Retfærdighed overgår de skriftkloges og Farisæernes, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige.
21. I have hørt, at der er sagt til de gamle: Du må ikke slå ihjel, men den, som slår ihjel, skal være skyldig for Dommen.

Romer 1:17. Thi deri åbenbares Guds Retfærdighed af tro for tro, som der er skrevet: "Men den retfærdige skal leve af tro."
18. Thi Guds Vrede åbenbares fra himmelen over al ugudelighed og Uretfærdighed hos mennesker, som holde Sandheden nede ved Uretfærdighed;

Vi har haft Pia Kærsgård i mange år, hun har virkeligt forstået at råbe op, en del af hendes råb, har været imod de fremmede, som kommer og gæster vores spisekammer. Uden at gå ud på arbejdsmarkedet, for at bringe mere mad i spisekammeret.
Hun har, sammenlignet med Sverrig sparet Danmar for 20 milliarder om året, til mad og husly og lidt overførsel til fattige lande af Dansk Bistandshjælp, fra de mange familier, som føler et ansvar for deres fattige familiemedlemmer i de lande, som de er flygtet fra.
De 20 milliarder er min egen udregning, og jeg kan huske tallet forkert.
Jeg er ked af det, men med den handling har hun været en gås, som har lagt Guldæg. Hun har skræppet op, Tak Pia. Hun har slået alarm, og gæs er bedre end vagthunde, hvad det angår. De blev brugt på mange måder, i et gammelt landbrug, blandt andet som vagthund, for tyvene kom ikke længere end til at gæssene larmede helt vildt, så forsvandt de og fandt et roligt sted, hvor de kunne stjæle lidt frisk mad til livets opretholdelse.
Det medlem, som jeg nævner først i brevet, skræpper også op.
Lad dog være med at slagte de medlemmer. Som advarende højt og tydeligt. Måske har de ret.
Det Arabiske forår, handler også om en stor gruppe mennesker som råber på retfærdighed. Mandela, som der lige er kommet en film om, råbte på retfærdighed, og fred.
Gæs er fredelige, indtil de forstyrres, af fremmede.