www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. januar
"Min nåde er nok til frelse og liv. Og jeg har altid vej for jer, - at kende mig er at kende vejen.
Jeres nederlag er beviser på vantro og tvivl! Vis mismod og vantro væk. Glem ikke, at hvert af djævelens forsøg på at bringe jer til at tabe - er en mulighed for mig til sejr!"
Det er ikke dig, det kommer an på, men mig. Ikke din indsats, der skal frelse dig, men min.
Om du er utro, så forbliver jeg dog tro! Jeg er den, jeg er, uanset hvad I er og gør - og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. "
Januar 12 2014 Kl. 14:25 der er en slående forskel på teksten i dag som stammer fra Jesus.
Og dommedags teksterne fra Jeremias, Ezekiel og Johannes Åbenbaring.
Deres tekster skaber mismod, og det er ikke Gud vej.
Håbets vej og frelsens vej, Højvejen tilbage til Guds Herlighed som Han giver til til Adams efterkommere, er en og samme vej.

Om Ezekiel:

Ezekiel 1:3. kom Herrens ord til Præsten Ezekiel, Buzis søn, . . .

Ezekiel 24:24. Ezekiel skal være jer et Tegn; når det sker, skal I gøre, som han gør; og I skal kende, at jeg er den Herre Herren,"

Buzis nævnes heller ikke andre steder i Bibelen.
Slægts og tilhørsforhold er væsentligt i Bibelen.
Man kaldes for uren, hvis man ikke har sin slægtsbog i orden.
Ezekiel og hans far Buzis har et problem, desangående.

Ezra 2:62. De ledte efter deres slægtebøger, men kunne ikke finde dem, derfor blev de som urene udelukket fra Præstestanden.

Jeremias går jeg lidt i stå med, for han har de begge de ting i orden, som jeg her lader Ezekiel falde på.
Alt dette startede for nyligt og endte med en bibelkode om: Åbenbaringen kom fra Gud eller ej.
Ezekiel (endelsen -el, gør ham lidt guddommelig, for Gud bruger el i sit navn) men det utrolige er at Ezekiels måde at skrive: Gud talte til mig, kan oversættes 47 gange i hans tekster med: Gud Herren ikke fra
Og det er 2 ting: Pinligt fordi han ikke selv kunne se det. og pinligt fordi han skrev det hver gang han påstod, at åbenbaringen kom fra Gud.
Det kan også være en mulighed, at præsten, blev tvunget til at skrive disse åbenbaringer, og at Præsten var så smart, at enhver som har middelmådig kendskab til Bibelsk Hebræisk, let kan se, og ikke falde for fristelsen, at tro det var sandt.
Teksterne, i Ezekiel og i Johannes Åbenbaring har, tror jeg, deres oprindelse fra logerne, som igen har deres oprindelse hos Komg Salomon.
5 Mosebog og hele bibelen, som vi kender den (og ikke kender den) blev samlet i Babel. Så langt har Ezekiel ret. Så personen virker ægte nok.
Hans tilknytning til Gud er mere tvivlsom, i mine øjne.
Keruberne omkring Guds trone har et vingefang på 150 meter, og de svinger ikke deres vinger med en fart som en kolebri eller brombasse.
En høj fart hyler, men Herrens kommer med en brusen.
Den form for fysisk iagtagelse, kendte den herre Ezekiel heller ikke, da han sad og skrev sine beretninger, om hans syner.

først en ægte susen:
På Horeb, i Saudi Arabien, det jeg omtaler, er der en hule, som jeg kalder for Elias hule. Her er forklaringen:
Første Kongebog 19:12. Efter jordskælvet kom der Ild, men Herren var ikke i Ilden. Men efter Ilden kom der en stille, sagte Susen,
13. og da Elias hørte den, hyllede han sit hoved i sin Kappe og gik ud og stillede sig ved Indgangen til hulen; og se, en Røst lød til ham: "Hvad er du her efter Elias?"
Og iøvrigt uden vinger

Og så til beskrivelsen fra
Ezekiel 1:7 deres Vingeslag var hurtigt
10:8. under Kerubernes Vinger
10:13. Og jeg hørte, at Hjulene kaldtes Galgal.
10:20 . . . jeg skønnede, at det var Keruber

Ezekiel har haft Mosebøgerne, Jeremias og Daniel, og har hentet lidt inspiration fra disse bøger.
Men ellers gentager han sig selv, i bogen, hvilket også er usædvanligt for en profet, i mine øjne.
Indholdet af hans åbenbaringer er også meget søgte. Man skal bygge, og man skal bygge stort.
Og jeg faldt selv faldet for det, jeg var klar til at ændre Israels landegrænser på grund af denne falska profets profetier. Hvis det ikke var for bibelkoderne, og deres tydelige afsløring af Ezekiel.

lidt i 5. Mosebog 13:1-5 om en falsk profet men alt står samlet og tydeligst i:

5. Mosebog 18:20. Men den Profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har pålagt ham at tale, eller taler i en anden Guds Navn, den Profet skal dø!"
21. Og hvis du tænker ved dig selv: "Hvorledes skal vi kende det Ord, Herren ikke har talt?"
22. så vid: Hvad en Profet taler i Herrens navn, uden at det sker og indtræffer, det er noget, Herren ikke har talt. I Formastelighed har Profeten udtalt det, og du skal ikke være bange for ham!
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.