www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. januar
"Min retfærdighed er en anden end den, mennesker kender. Jeg giver et menneske efter hans behov og ikke efter hans fortjeneste. Den retfærdighed, jeg har vundet jer, er muligheden for altid at være med Mig: Salighedsbehovet. (Matt. 20:1-15).
Jeg brød Satans magt over mennesker ved frivilligt og uden fald at give mig i hans vold."
Januar 12 2014 Kl. 11:23 Jeg troede ikke jeg havde noget at fortælle i dag. Men det blev alligevel til lidt.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


Sidst og ikke mindst, gå tilbage i tiden.
ww restituere Kl. 23:11 2014 Januar 11, det var sjovt: Kl. 11.11 den 11 om aftenen.
Vi kender godt ordet, det er noget med at komme sig, efter anstrængende præstationer, sport eller sygdom.
Jeg har tænkt på ordet en halv times tid, og vil muligvis prøve at komme mig, om det bliver med eller uden skrive pause, ved jeg ikke.
Nu har jeg skrevet, som jeg tænker. fra: www.beholy.be
Kl 23:48 11/01-14 Efter en oprydning, fandt jeg et gammelt kirkeblad fra Sankt Markus kirkes Juleaftensgudstjeneste 2013, (det er ikke en måned gammelt endnu)

Esajas 9
1. Men engang skal der ikke længer være Mørke i det land, hvor der nu er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel over Zebulons og Naftalis land, Men i Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs Søen, landet hinsides jordan, hedningernes Kreds.
2. Det folk, som vandrer i Mørke, skal skue så stort et lys; lys stråler frem over dem, som bor i Mulmets land.
3. Du gør Fryden mangfoldig, Glæden stor, de glædes for dit Åsyn, som man glædes i Høst, ret som man jubler, når Bytte deles.
4. Thi dets tunge Åg og Stokken til dets Ryg, dets Drivers Kæp, har du brudt som på Midjans dag;
5. ja, hver en Støvle, der tramper i Striden, og Kappen, der søles i Blod, skal brændes og ende som Luernes Rov.
6. Thi et Barn er født os, en søn er os givet, på hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans navn skal være: underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Fredsfyrste.
7. Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids trone og over hans Rige, at det må grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers Herres Nidkærhed gør det.

Da jeg hørte teksten, tænkte jeg: Står der virkelig det.
Og ja. det gør der.
Det er jo dette evangelium, jeg vil forkynde.
Ikke Ezekiel's evangelium, med alskens ulykker og indbygget frygt.
På den sidste nadverdag, hvor jesus og apostlene spiste sammen, fik en eller måske 2 apostle at vide, at Judas ville forråde Jesus.
Jesus vidste det hele tiden. Alvoren, at Hans time kom, og alt ville blive værre dag for dag, time for time. Men Han gjorde det, manden fra Kapernaum og Nazareth, manden fra nord, fra Zebulons og Naftalis land, fra området omkring Geneserats sø.

forældrekompetancetest. Januar 12. 2014 Kl. 3:29

Hamid Farah Bakhsh psykologhamid@hotmail.com

Jeg forstår at Kommunen kun bruger Deres psykolog til at udføre denne test.

På den måde fravælger kommunen alle andre psykologer.

Er der, efter din mening, en særlig grund eller flere grunde til dette fravalg?

Er forældrekompetancetesten ikke netop sammenlinelig med: Politiets fartmålere: Et standard redskab til at se om voksne er egnede eller uegnede til at være forældre?

Og politiets fartmålere kan jo bruges af alle, som behørigt er instrueret i brugen.

Er det ikke de samme forhold, som gør sig gældende med forældrekompetancetesten?

Eller ligger der noget helt andet bag, som gør at Kommunen kun vil vælge dig, som deres psykolog.

Benytter du dig, af psykologers frihed, til kun at skrive DET som Kommunen ønsker?

Således at forstå: At dine resultater af alle dine forældrekompetancetest er kendt på forhånd. Fordi og hvergang Kommunen bestiller dig til at skrive en ny test. Så leverer du en vare, til Kommunen.

Er det fagligt forsvarligt, er det menneskeligt forsvarligt. Arbejder du således? Uden overvejelser?

Med de tanker jeg gør mig, så er det et falsk vidnesbyrd, du således skriver hver gang.

Også selvom dine konklutioner måtte ramme rigtigt. (Fordi du benytter en test, af den art.)

Efter at jeg har læst om testen, og fået forklaringen på, hvorfor den er lavet som den er, fra den og de koleger som har diskuteret og lavet testen, så har spørgsmålene og billeder primært haft til hensigt at komme i gang med at snakke om diverse situationer, omkring børneopdragelse. At bryde isen forældre og psykolog imellem, at finde noget væsentligt at snakke om i en fart, at spare tid.
Ved at vælge situationer, som er konfliktfyldte, så kan du til hver en tid vælge den side, du ønsker i en given test.
Du er på forhånd EN SIKKER VINDER.

Og ligesom ved politiets kørekort test, så er der forskellige opfattelser af ord som f. eks: Særlig opmærksom.

Man kan som chaufør, bruge al sin opmærksomhed, ud af forruden, og således få øje på og gøre sig tanker om turens videre forløb.

På en stille bred villavej, er der f .eks. en fodgængerovergang med en helle midt i vejen.
En fodgænger krydser tydeligt vejen i fodgængerfæltet, er allerede nået ud til midten af den modkørende vognbane.

Man skal ikke være særlig opmærksom på fodgængeren, er man det, så dumper man køreprøven. For det må forventes at fodgængeren standser midt på vejen, hvor der er en helle til formålet.
Men jeg vil jo bruge al min opmærksomhed, indtil jeg kommer forbi fodgængeren, for jeg har ikke andet at se på, eller andet at lave.

Politiet kalder mit svar forkert, og jeg vil dumpe testen.

Er din test fyldt med ligeså mange konfliktfyldte faldgrupper, som gør det umuligt for nogen at bestå testen? Hvis man ikke kender lige precis din måde at formulere sig på?
Bruger du tid på at forstå min brug af ord? Og hvad jeg mener, når jeg snakker?

For er det ikke i virkeligheden, som skaberen af testen siger: Et redskab til at komme i gang med en ærlig og oprigtig snak omkring forældres opmærksomhed på børns behov for voksen opmærksomhed?

For hvis du bare laver testen, uden at bruge testen, så er du jo fattig i ånden. Som Mark Twain sagde om en stavefejl en af hans læsere havde fundet: Fattige i ånden er de som ikke kan stave ordet på 2 måder.

Så lærer du aldrig meningen med testen og du lærer slet ikke meningen med livet.

Du kan nok fornemme jeg er religiøs. Jeg er meget, meget religiøs.

Jeg vil gerne have aktindsigt.

Jeg vil gerne bede om aktindsigt nu.

dvs jeg vil se de breve hvori kommunen bestiller tid hos dig og taler om eller beskriver mig.

jeg vil gerne se: Hvad de har sendt til dig om mig og om deres planer for mig.

jeg vil gerne have datoerne for: Hvornår du har sat mig i kalenderen.

dvs 2 datoer. en hvornår du har skrevet mig ind i kalenderen og en dato mere for hvornår du har sat tid at til, at vi skal mødes.

Og er der noget jeg har glemt at nævne, så vil jeg også gerne have aktindsigt i det.

***

Politiet i Usa skal snart til at bære rundt på kamera, når de går med skarpladt pistol.

Jeg forstår på dig at du ikke ønsker kamera. Når du udfører dit arbejde.

Fartkontrollen har ikke noget imod kamera, når de tester bilisterne, tvært imod, så vil mere omtale, få bilisterne til at sætte farten ned, tænker og siger de.

Men du undgår ikke kamera, for Gud ser alt og registrerer alt.

Selv en tur i Helvedet, som jeg bringer på min hjemmeside, viser hvor omfattende Guds gerninger er, og hvor vigtige dine og vores beslutninger er her i livet, for livet som sådan er også en test, for vores beslutninger er ofte med til at forme den person og den sjæl vi ender med at blive til.

Men alt det er psykologi. Som jo er dit arbejdsfelt.

En historie berører mig meget, Jesus kommer hen til en syndig sjæl, som beder om nåde og om tilgivelse, han kan ikke holde ud at lide mere, og siger at han har omvendt sig.
Jesus møder ham venligt, og de taler sammen, venligt og pludselig bliver manden rasende. og Jesus siger stadig pænt og nu med sorg: At synderen jo stadig ikke har forandret sig. han er lige så oprigtig ond som før. Han kan ikke slippes løs blandt børn.

Dine testresultater er alle sammen et skarpt skud rettet imod dine klienter, ikke imod kommunen, men imod de forældre, som ikke kan få deres sag afsluttet og afgjort før du bliver færdig med dit arbejde.

Min advokat bad flere gange om at få testen færdig, han er fuldstændig og 100 5 afhængig af din test. Hans henvendelse gav intet resultat, har du det godt med at være den der manipulerer retssystemets Advokater, Dommere og familierne, for til sidst at påvirke børnene? Syntes DU det er i orden at børnene skal vente hele og halve år, på at du giver dem lov til at være sammen med deres forældre? For dit testresultat skulle bruges i Vestre Landsret. Og du kunne ikke eller ville ikke lave en tid til mig, og dine andre klienter, som også står og venter på en test.
Vestre Landsret valgte ikke at udsætte sagen, som allerede på det tidspunkt var en gammel sag, som jeg alene førte, for jeg kunne heller ikke få gratis advokat bistand.

I Landsretten, fik jeg at vide, at dommerne havde læst sagens akter.

Og således kommer alle dine testresultater måske også frem i Byret og Landsret en dag.

Professionelle som dommerne og Advokater, læser de få ord, som du fremhæver.
En af de test, som en psykolog beskriver mig med siger: Ingen ting i vejen, men han kan muligvis presset til at vise unormal adfærd, og så et latinsk navn.

Men det eneste man læser når man skimmer teksten, er:

den latinske konklution.

En anden test, som den psykolog brugte 20 minutter på at gennemføre, (også en kommunalt ansat psykolog)
Jeg bad om aktindsigt flere gange, til sidst efter 6 år viste det sig at være en ven i Norge, som jeg omtalte, og ikke om mig, psykologen beskrev i sin test. (Det er nu indført i Retsbogen).

Jeg kunne godt ønske mere fokus på disse kommunalt bestilte psykologer.

Og hvis du er en af dem, så er mit bedste råd: At du holder medens legen er god. Eller omvender dig og stopper med at skyde med skarpt for du rammer jo dine klienter.

Gid du ville læse på min hjemmeside, og gid du fandt og blev ven med Gud.

Så skal du leve evigt og i herlighed, det er mere værd end at lyve og vidne falsk for pengenes skyld.

Et af de 10 bud, siger faktisk at man ikke må afgive falsk vidnesbyrd om sin næste.

Så jeg håber du er oprigtig.

jeg håber også at du vil bruge dine talenter på at hjælpe, dem som har hjælp behov.

og at du stopper med at fejldømme forældre, som sagtens kunne hjælpes.

Du ved. hvor vigtig denne test er for ikke faglærte.

Derfor er det en skandale for mig og alle andre, at du smøler så meget med kalenderen som du gør.

Det er jo ikke for min skyld, eller advokatens skyld, eller for Vestre Landsrets skyld, at du undgår at lave den test på f. eks. mig. det er for kommunens skyld. Men det er mig du rammer med din undladelse. Som du aktivt deltager i. Ved ikke at finde tid til mig. Og måske ikke at være oprigtig når du afleverer din afgørelse.

Jeg omtalte køreprøverne kort, nu er jeg ikke en, der bare snakker, jeg har faktisk sendt min kørekort klage til Politimesteren, for at du kan se hvordan det ser ud, så vedlægger jeg en kopi.

Jeg bringer alle mine sager på nettet også denne, selvfølgelig. se 12 Januar 2014 på www.tilfolketinget.dk

En gang imellem tager Ekstrabladet sagerne op, og brokker sig over mine emner, på helt deres egen måde.

I årenes løb har tv2 og BT dog været de mest aktive til at læse om mine oplevelser.

med venlig Hilsen og med et ønske om godt samarbejde

fra Mil Jan Wind

For at finde din e-mail adresse skulle jeg søge på dit navn, og kunne læse hvor trist din egen oplevelse var af systemet. Nu har du som overfor tydeligt beskrevet selv fået en central rolle som en af "Systemts skrankepaver" med en meget udpræget form for "pedanteri", hvor du i den grad hænger dig i småting, som kan få dig til helt at nedlægge arbejde.
Med dine evner og kapasitet, (=) med det overskud du har, så kunne du sagtens lave den test i fuld offentlighed.
Både du og jeg ved, hvor alvorligt hemmelighedskræmmeri er for et samfund.
Ethvert samfund ender i diktatur, og egenrådighed, hvis man ikke kan snakke om tingene åbent og ærligt. Du har selv brug for åbenhed og at være ærlig, så det skulle ikke være et problem at forstå vigtigheden af det.
I øvrigt er en løgner, de værdste mennesker man kan lyve for.
De må gerne selv lyve, men de vil ikke have at andre lyver.

Jeg står i din kalender sidst d. 1 maj 2012 (for ca 2 år siden)
Allerede i marts nægtede du at undersøge mig og aflyste undersøgelsen.
Min Advokat har siden forklaret, at jeg ikke kan få del i forældremyndigheden over min søn, som jeg kun må besøge 24 timer om året.

Jeg kunne først få lavet en DNA test 2 år efter fødselen, fordi Kommunen nægtede mig det. De havde tvangsfjernet drengen fra moderen på fødegangen.

Min sag bliver forhalet med vilje, af Kommunen og af dig.

Når jeg ser dette, så er det egentlig også en sag Ombudsmanden bør se på.

 

Kørekort anno 2013 {bragt tidligere her på siden.}

Oktober 29 2013

Man taler om, at det skal blive næmmere at blive kørerlærer, fra nytår.

Det er min og manges opfattelse, at prøverne til kørekort er endt i kaos for aspiranterne.

Man har skåret ned på vigepligtsreglerne, før havde man betinget og ubetinget samt almindelig vigepligt.
Det nye system er mange gange lettere, og er ubetinget vigepligt eller højre vigepligt. (Supleret med tavlen som Fuld Stop) Man har med andre ord gjort de nye vigepligtsregler lettere forståeligt på almindeligt Dansk.

Men med det nye, lette, billedsystem, som i sin enkelthed går ud på at se 15 eller 25 billeder og vælge imellem 3-4 forskellige svar, til hvert billede, og så svare rigtigt 4 ud af 5 gange, (dvs man består med 3-5 fejl) det system er genialt.

Bortset fra:
Det er grundlæggende forkert, at prøven ikke kan bestås af almindelige mennesker.
Alle nuværende billister kan umuligt forstå, hvorfor man skal svare forkert: For at kunne bestå prøven.

Lad mig give et eksempel:

Man kører på en villavej, der er ingen huse, men hæk og træer afslører, at der er brug for en fodgængerovergang, en person er trådt en meter ud i fodgængerfeltet og er tydeligt på vej over gaden, som er så bred, at der er en helle til fodgængeren.

Skal man være særligt opmærksom på den fodgænger?

Nej! Er svaret, for der er jo en helle, som fodgængeren skal standse op på, før hun krydser ud foran os. Så vi kører frem, uden at ændre fart, og uden at vise fodgængeren særlig opmærksomhed.
Og DET er det jeg mener med ordkløveri, og at man skal lære svaret udenad, for at bestå teoriprøven.

På samme måde, når man trækker ind på et krybespor.
Man kører i en 10 tons forvogn, med 8 tons på hængeren, skal man køre ind i krybesporet?
Ja.
Skal man være særligt opmærksom på krybesporets beskaffenhed? Nej, for man skal forvente at det er i orden.
"Hallo" siger jeg, særlig opmærksom eller opmærksom, jeg vil da altid kikke ud af forruden, for at se: Hvordan vejen er og ser ud, som jeg kører ind på. Jeg begynder da ikke at skifte program på radioen eller laver noget andet, fordi man til en køreprøve skal forvente at krybesporet er af særlig god beskaffenhed.
Skal man holde øje med modkørende?
Nej! Det skal man åbenbart heller ikke, til en køreprøve, for man skal forvente at de forbliver ovre i deres vognbane.

Man får herefter at vide af kørelæren, (dem alle sammen), at man bare skal lære at forstå forskellen, på særlig opmærksom eller opmærksom osv. Det er det jeg betegner som: Rent Ordkløveri. Og det er ikke Dansk. Lige så lidt som betinget og ubetinget vigepligt var i gamle dage.

Til spørgsmål 13 i min prøve, (15 billeder, vi er næsten færdige) havde man brugt et billede, som viste en bro, der var 3.10 høj det var skrevet så uklart, at flere af os havde lyst til at spørge: Hvad står der på det skilt?
Jeg gik i stå, jeg brændte for at spørge, men ventede til efter prøven, ligesom de andre, for hvis jeg forstyrrede under prøven, ville jeg dumpe. Sådan er betingelserne, fik vi at vide.
Jeg fik dårligt tid til at læse, at der også stod 3.5 t på skiltet lige under.
Men til billedet blev oplyst at vi kørte i en 3 meter høj lastbil, så hvis man kunne læse skiltet måtte man godt køre igennem, under broen.
Og nej, det måtte man ikke, for vores bil vejer jo 10+8 tons. Hvis intet andet er sagt.
Jeg kunne huske de 4 svar fra et lignende billede jeg havde under mine forberedelser, så mine svar var rigtige, og kun en til prøven, blev helt forvirret, og svarede forkert i det billede og et mere, så han bestod teoriprøven med to billedfejl. (Man kan svare forkert 4 gange til dette billede, og det tæller stadig kun som en fejl, ved den samlede prøve)

Men da prøven var færdig, og jeg spurgte efter, hvad der stod, for så ville jeg rette mine svar, men det måtte jeg ikke.
Jeg sagde til censor: Jeg kan ikke læse det fnidder fnadder, som skiltet viser.
En forklarede bagefter: At de bruger 2 forskellige computeropløsninger, derfor er billedet sløret, de blander VGA med en nyere opløsning.
Censor havde følgende svar klar:
Han kunne sagtens se og læse skiltet, hans chef havde også set på det og sagt at han kunne læse det, og flere andre havde snakket om det tidligere og havde alle godkendt billedet. Men ingen af os ville komme til at dumpe prøven; Hvid det billede betød at vi havde en fejl for meget.
Jeg svarede tilbage: Vi har alle været hos lægen til en synstest, og ingen af os skulle kunne se så små og slørede tal, som her ved prøven blev vist på et hvidt lærred.

Nok om eksemplerne. Jeg vil mene, at man skal tage 20 folketingsmedlemmer med kørekort ind og teste prøverne af, inden man sender dem ud til Politiets prøvelokaler.
Hvis alle folketingets medlemmer dumper, så dumper prøven. Hvis 2 dumper, så kan man anse prøven som middel. Og man burde rette de spørgsmål ind, som en erfaren billist svarer forker på.

Som det er i dag, vil alle dumpe teoriprøverne, uden omskoling, til at forstå uDansk, og til at forstå: Hvorfor man skal svare unaturligt og forkert, til mange af spørgsmålene.

Det næste man kunne se på, er om man har brug for at kende alle de tekniske og faglige fremmedord, som bruges i forbindelse med køretøjet.

De fleste kører til mekaniker, afleverer bilen til værkstedet, skriver en seddel om, at der mangler en pærer, om der er en fejl ved bremser osv. Derefter ordner garagen fejlen, og det er det.
Vi behøver ikke alle at forstå en bil, for at kunne dreje nøglen og køre med den.
Jeg har selv skiftet tandrem og motor mange gange, så det er ikke mit problem.
Jeg kan også sætte flere Ram i en computer, men det behøver man jo heller ikke at forstå meningen med, for at bruge en.
Men behøver ikke at dumpe til en teoriprøve, bare fordi de ikke forstår alt det tekniske.

 

Nu er jeg kommet til den praktiske prøve.
Jeg skulle køre en lastbil med hænger, og klarede det rigtigt fint, jeg kom f. eks til et T kryds med grønt lys, og skulle lige ud, jeg var forest og havde ikke brug for at bremse op, fordi jeg var alene i min vognbane.
Da viser det sig at en personbil ulovligt holder ind og sætter en passager af, 4 meter efter krydset, ulovligt, og jeg vurderer at jeg ikke kan komme forbi, hvorfor jeg bræmser vogntoget ved stoplinien, som om, der var rødt for mig. Deres forehavende er imidlertid hurtigt overstået, og de og jeg sætter i gang, og jeg kommer let over, medens der stadigt er grønt.
Jeg fik også ros for min kørsel af motorsagkyndig bagefter.
Der var bare lige det med at bakke lastbilen med hænger omkring et hjørne.
Der blev hun, nød til at gribe ind, fordi hun vurderede at forvognen saksede for meget, i forhold til hængeren.
Jeg dumpede ligeledes af samme grund, ugen forinden.
Og i mellemtiden havde jeg haft 2 dage trosdag og fredag på køretæknisk anlæg i Sæby, hvor jeg i sammenlagt 5-6 timer havde øvet bakketeknik.
Jeg var blevet så god til det (i et andet vogntog) at jeg kunne stille bil og hænger 10 cm fra den hvide kantstribe., og enda bakke viddere til næste hjørne og omkring det også.
Jeg lærte en ny teknik, af en veteran i en pause, som var på efterskolekursus. Han sagde: Hvis forhjulet på hængeren står parallel, så kører hængeren lige ud, og så er det ligegyldigt hvor meget forvognen sakser, den skal bare følge efter.

Motorsagkyndig sagde, at jeg ikke kunne rette vognen op, jeg skulle bræmse eller køre frem kunne hun se.
Jeg stod ud af førehuset og så at det ikke var så galt, som motorsagkyndig havde vurderet. Og spurgte om jeg måtte fortsætte med at bakke.
Nej, for nu havde hun bremset mig. Og det kunne ikke ændres. Jeg var hermed dumpet.

Inden køreprøven havde jeg haft en del ekstra timer, Og at jeg havde udvidet mine tekniske formåen på køretæknisk anlæg i Sæby, hvor 2 veteraner havde instrueret mig. En anden chaufør fortalte mig også, at han havde betalt en færgemand for at bakke sin hænger ind på en af de små færger, for det skete med 10 cm til de andre biler, og med spejlene slået ind. Det gav han en kasse toldfri øl for. Og så kunne færgen holde sin fartplan. Alle chauførerer finder en måde at overvinde deres svagheder på. Og som jeg sagde: Man skal først til at lære at køre bil, når man har fået kortet.
Sådan er det med alle prøver. Tømmeren skal også først til at lære at bygge huse, når han er udlært.
Vi skal alle først til at lære at læse og skrive Tysk, efter vores eksamen. De unge bruger allerede Engelsk hver dag, så det er et dårligt eksempel.
Det blev jeg nu aldrig enig med motorsagkyndig om.
At jeg først skulle lære at bakke efter, at jeg havde fået kørekortet, det var utænkeligt, sagde hun. Det kunne jeg jo bare øve med en traktor og vogn på en mark.

Der er grænser for, hvor meget man kan nå at lære på 12 timer til 1000.- i timen. Hun dumpede 3 ud af 5.
Min første vurdering af motrosagkyndig, var at det er fordi hun er fulderfaren kørerlærer, og forudser hvilke fejl vi er i gang med at lave.
En nedprioritering af Bakkeøvelsen, ville i ovenstående oplevelse betyde, at jeg bestod prøven i går.
For at nævne 2 fejl, som årsag til at dumpe mig, fandt hun en cykelist på ruten, som var så langt bagved, at hun havde valgt køre frem i krydset og der vente på cykelisten. Hun havde dumpet mig på stedet, hvis cykelisten havde været tæt på, (Da jeg efter svinget op ad Chr. 10 alle kikkede tilbage i spejlene, så jeg heller ikke cykelisten, hverken følge efter mig eller krydse bag mig) men som hun sagde: Det fik ingen betydning for mit højresving. Der var sikkert og veludført, som alle de andre sving på ruten. Jeg får iøvrigt megen ros for min kørsel, ikke kun her, men overalt. Jeg elsker det, jo.

Men prøverne, de trænger til uvildig bedømmelse.
Man kunne jo også give aspirenterne et spørgeskema.
For ad den vej, at forbedre prøverne. Der koster en større formue, hver gang de skal tages om.
En ommer for 100.- kunne også hjælpe på følelsen af fair behandling, så længe prøverne er så dårligt formuleret, som de er i dag. (Vi sidder ca. 15 elever og ser en dvd i 20 minutter, det hele med rettelse af prøven, tager en times tid. Og det skal vi hver give 600.- for i dag, (men det er også inclusiv den praktiske køreprøve). At skulle betale 600.- for en teoriprøve alene: Det er det jeg på almindeligt Ekstrablads Dansk kalder for en dummebøde, og disse dummebøder modtages af Politiet.

mvh Mil Jan Wind
Præstbrovej 2 Agersted
9330 Dronninglund

tlf 42 10 1730