www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. januar
"Vil du nøjes med min nåde uden nogen form for egen fortjeneste? Vil du nøjes med at være en ussel pjalt, ene og alene afhængig af min nåde og barmhjertighed?
Vil du være på synderens plads? Det er der, jeg kan nå dig, og det er der, du kan glæde dig over min tilgivelse.
Hvornår vil du slippe tilliden til din egen dømmekraft? Den er kilden til megen skade for din sjæls vel!"
Kl. 15:43 Januar 9 2014 Husk også at de mennesker, som allerede har opnået evigt liv og herlighed, som langt overgår menneskers forstand, at de, hver isaær ønsker det bedste for dig.
De ydmyger sig, ligesom Jesus gjorde.
Hvis vi så deres herlighed, ville det førstyrre al arbejdet.
Men når vi alle træder frem for Gud i ånden, med vores sjæl, og i vort åndelige legeme, så ser vi 1000 gange bedre og alle detaljer hos os selv og hos hinanden.
Alle tanker kan høres, af Gud, og som en radio, kan vi andre tune ind på den kanal vi ønsker.
Vil du snakke med en, så er I sammen, hurtigere end en sms.

Jeg læser om folk, som seriøst vil rejse til Mars.
De er raplende sindsyge.
Men når man læser mere, forstår man meningen med galskaben.

Himlen er langt . . . . .
Jeg går i stå her, kan ikke tænke, kan ikke skrive, mangler ord.
. . . er langt foran os. I udviklingen. Og vi har det i os, allerede.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


drøm i går.htm med min fortolkning, lidt om Guds herlighed, som Han deler med folketinget, i dag, i går, og i morgen.
Der er forlangt for meget for så lidt. Kl. 5:13 Januar 9. 2014
Dette ord stammer fra en af min fars gentagende jokes, som lød:
Det er for meget forlangt for kort. (for et spil kort)
Jeg ved ikke lige hvorfor, jeg skriver dette, For de eneste jeg kan komme i tanke på er Dommerstanden.
Januar 9. 2014 Kl 15:40
Advokater forlanger 10.000.- for et møde, på en time, + moms og omkostninger.
Mange retsager koster 5-10 gange så meget. Det er en høj løn for en times arbejde.
+ hjemmearbejde, som jeg ikke tror de har gjort ordentligt.
Men heldigvis så er over 90 % af folk som arbejder og benytter retssystemet tilfredse med domstolene, en stigning over de sidste 4 år.
Jeg husker ikke om det var 97 % som var tilfredse, det blev ellers offentliggjort i dag. i MetroXpress