www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. januar
"Ved mit liv, min lidelse, død og opstandelse har jeg for evigt vundet retten til enhver sjæl, som frivilligt vælger MIG som sin Herre.
Jeg er Kærlighed, og alt det i mennesket, som ikke kan trives i min Kærlighed, renser jeg ud. Jeg bruger de midler, som mennesker forstår, fordi jeg elsker dem. Og mine midler er aldrig i strid med min Kærlighed. Årsagen til smerten er altid at finde i synden fra mig kommer kun lægedom og befrielse!
Mit væsen er Kærlighed. Jeg er Kærlighedskilden, den uudtømmelige."
Mandag 6. januar 2014 Kl. 11:37 vi kan ikke kopiere hinanden.
2 blomster med forskellig farve kan så i samme bed.
En fly pilot kan have et let arbejde, men alligevel, får han lov at passe sit arbejde i fred.
Ligesom med blomsterne, det er Havemanden, der bestemmer hvilke blomster der skal stå i Hans bed.

Salme 147:10. hans hu står ikke til stærke Heste, han har ikke Behag i rapfodet Mand;
11. Herren har Behag i dem, der frygter ham, dem, der bier på hans Miskundhed.

10 brudejomfruer har gjort sig klar, men det er kun de 5 som er forberedt.
De 5 ukloge kan ikke kopiere eller låne af de 5 kloge.

Simon Spies kunne en hel masse, men selv om familien Spies startede som rige, så endte hans hustru med at sælge firmaet.
Vi kan ikke kopiere hinanden, det må jeg forstå, det må vi alle sammen forstå.

Vi skal ikke ud og finde eller lave nye Jesus'r
Han siger: "Ved mit liv, min lidelse, død og opstandelse har jeg for evigt vundet retten til enhver sjæl, som frivilligt vælger MIG som sin Herre.

14:57 Og når det er sagt. Så skal jeg jo heller ikke presse nogen til at forandre sig, til at tage imod alle Guds gaver.
Og det er så lille mig, der tænker det. For jeg ønsker jo hellere end gerne at Gud forandrer verden.
Men hvis jeg lige som i går, har skrevet: Vi gjorde det, vi gjorde det.
Hvor er så min samarbejdsvilje, hvis jeg ikke vil have forandringer?
Er jeg en sky orm som Jakob, der hurtigt kryber tilbage i sit skjul, når den har fundet et blad til føde?

Esajas 41:12. Du søger, men finder ej dem, der kives med dig, til intet, til Luft bliver de, der strides med dig.
13. Thi jeg, som er Herren din Gud, jeg griber din hånd, siger til dig: frygt kun ikke, jeg er din Hjælper.
14. frygt ikke, Jakob, du Orm, Israel, du Kryb! Jeg hjælper dig, lyder det fra Herren, din Genløser er Israels Hellige.
15. Se, jeg gør dig til Tærskeslæde, en ny med mange Tænder; du skal tærske og knuste Bjerge, og Høje skal du gøre til Avner;
16. du kaster dem, Vinden tager dem, Stormen hvirvler dem bort. Men du skal juble i Herren, rose dig af Israels Hellige.
17. Forgæves søger de arme og fattige vand, deres Tunge brænder af Tørst; jeg, Herren, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud.
18. Fra nøgne Høje sender jeg Floder og Kilder midt i Dale; Ørkenen gør jeg til vanddrag, det tørre land til Væld.
19. I Ørkenen giver jeg Cedre, Akacier, Myrter, Oliven; i Ødemark sætter jeg Cypresser tillige med Elm og Gran,
20. at de må se og kende, mærke sig det og indse, at Herrens hånd har gjort det, Israels Hellige skabt det.

Som Grundtvig skrev: Den mindste orm er Han nær.
Da jeg som 19 årig, begyndte at gå den vej, som jeg følte Gud ville have mig til at gå, samlede jeg mange orme op fra fliserne efter en regnvejrsdag, og smed dem ind i græsset. For lige netop den med den lille orm, betød meget for mig, som jo gerne ville fange Guds opmærksomhed.
Hvem vil ikke det.
Og det lykkedes for mig, så kan det også lykkes for andre.
For Gud er Paradiset en have. Og det er den have, Han lader vokse frem på ny.
Som den veltalende Esajas fortæller.

4. Mosebog 13:23. Da de nåede Esjkoldalen, afskar de en Ranke med en Drueklase, som der måtte to Mand til at bære på en Bærestang, og plukkede nogle Granatæbler og Figener.
24. Man kaldte dette Sted Esjkoldalen med Hentydning til den Drueklase, Israeliterne der skar af.

Dette skriftsted er blevet malet utallige gange. Af de gamle malere.
Det var den frugt spejderne bragte hjem til skue for Moses og hele Israel.
Men en dårlig stemning blev vendt imod Gud.
Man ville hellere dø i ørkenen, end kæmpe for at få Det Forjættede Land.
Og Gud tog dem på ordet. Som Han altid gør.
Sådan er Gud.

1. Mosebog 31:32. Men den, hos hvem du finder din Gud, skal lade sit Liv! Gennemsøg i vore Frænders Påsyn, hvad: jeg har, og tag, hvad dit er!" Jakob vidste nemlig ikke, at Rakel havde; stjålet den.

Og da hun senere fødte Jacob søn nr 2, tog Gud hendes liv.
For sådan er Gud. Han har respekt for det vi siger.
Det er det blandt andre ting, Bibelen vil lære os at forstå.
For Gud skabte alt, med ordet.
Og Han frelser også alle de, som vil modtage ordet, med ordet.
Det er lige precist DET mørket og løgneren ikke kan forstå.

1. Mosebog 35:18. Men da hun droges med døden thi det kostede hende Livet gav hun ham navnet Ben'oni; men Faderen kaldte ham Benjamin".
19. Så døde Rakel og blev jordet på Vejen til Efrat, det er Betlehem;
20. og Jakob rejste en Stenstøtte på hendes grav; det er Rakels Gravstøtte, som står endnu den dag i dag.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


post@procesbevillingsnaevnet.dk Jan 3 at 8:32 AMToJan Wind, Photosimage001.gif Download All
Procesbevillingsnævnet har modtaget Deres mail.

Deres henvendelse vil blive behandlet snarest muligt.

Procesbevillingsnævnets åbningstid er mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00.

Post og mails modtaget efter kl. 15 anses for modtaget den følgende hverdag.

Med venlig hilsen

Procesbevillingsnævnet

St. Kongensgade 1-3, 2. sal

1264 København K

Tlf.: 33 12 13 20

Fax: 33 12 10 77

I går.
Dagen før.
Og dagen før igen.