www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. januar
- 'Fårene følger ham. ..de kender hans røst' (Johs. 10:4) -
"Det er det, jeg har lovet alle, som giver sig i mine hænder. Helligånden skal åbenbare jer sandheden.
Ordene alene gør det ikke, selv djævelen bruger mit ord. Han brugte det overfor mig i ørkenen, han vil bruge det overfor mine børn!
Sandheden kan ikke "forstås", den må åbenbares. Forståelsens vej er farlig - tag jer i agt! Min røst, min Ånd skal vejlede jer og åbenbare jer sandheden stykke for stykke. Bogstavet ihjelslår, men Ånden gør levende. Det gælder også i dag!"
Januar 3. 2014 Kl 7:13 Jeg har haft mine tanker et andet sted.
Jeg har fået hund. 3 år gammel. og overvejer stadig om jeg skal beholde ham.
Jeg har også en sag kørende med nu Højesteret. Den er nedenfor citeret. Og jeg håber at få den sendt i dag.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


Fra i går.
Kl. 6:55 Januar 3 2014 Jeg må se at få det brev sendt.
Nu har jeg arbejdet på det i 2 dage. Frisk og klar til trykken. :-
)
e-mail trykker ikke. (derfor smiler jeg)

post@procesbevillingsnaevnet.dk

sagen her drejer sig om forældremyndighed.
Sagen har været i Vestre Landsret 9. afdeling og dom er afsagt onsdag d. 13 November 2013 for 7 uger siden.

forældreansvarsloven

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 4. Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.

(om ovenstående § 4.
jf. lov nr. 499 af 6. juni 2007 med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 349 af 6. maj 2009,)


Kapitel 2

Overførsel af forældremyndighed

§ 14. Retten kan efter anmodning fra en forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemme,
at der skal være fælles forældremyndighed, eller overføre forældremyndigheden til denne.

Alle 3 retsinstanser Vestre Landsret, Byretten i Aalborg, og statsforvaltningen i Aalborg
træffer afgørelse og afsiger dom efter moderens ønsker.

Samvær med anbragte børn

§ 24. Bestemmelserne om samvær og anden kontakt i denne lov finder ikke anvendelse,
hvis barnet er anbragt uden for hjemmet efter kapitel 11 i lov om social service.
Tilsvarende gælder, hvis barnet eller den unge opholder sig på en institution
eller er indlagt på sygehus under gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse efter
kapitel 11 i lov om social service.

13 nov uge 1 begynder
20 nov uge 2 begynder
27 nov uge 3 begynder
4 dec uge 4 begynder
11 dec uge 5 begynder
18 dec uge 6 begynder
25 dec uge 7 begynder
1 jan uge 8 begynder
7 jan uge 8 slutter
8 jan uge 9 begynder

Mit grundlag for at søge forældremyndighed er følgende:
Jeg har efter langvarig sagsbehandling fået konstateret at jeg er Biologisk Far til Noa ved DNA test.
Langvarig var 2 år.

Moderen blev fundet uegnet som mor på fødegangen.
Moderen besøger ikke sit barn.
Moderen mødte ikke op i Vestre Landsret for at fastholde sin ret til at have forældremyndigheden alene.

Efter min bedste vurdering har moderen afskrevet sit barn.

Min modpart i sagen er således ikke moderen, men advokaten.

Som fastholder at det er bedst for barnet at have sin mor som ansvarlig forældre.
Jeg sagde til moderens advokat at det var en løgn. (Og at han vidste det.)
Selvom jeg sagde det i Landsretten med 3 dommere som vidner, så valgte dommerne at overhøre mine ord.
Og dømte til fordel for moderen. Således at hun alene har forældremyndigheden over vores fælles barn.


mvh Mil Jan Wind
Præstbrovej 2 Agersted
9330 Dronninglund
tlf. 42101730
e-mail miljanwind@yahoo.com


Det er desuden vigtigt, at du vedlægger følgende:

•Kopi af de afgørelser, som domstolene har truffet i din sag
•Andre bilag, som du mener kan have betydning for Procesbevillingsnævnets vurdering af din ansøgning.

***

På Familiestyrelsen.dk 's hjemmeside omtales:

Evaluering af forældreansvarsloven
Forældreansvarsloven indeholder reglerne om
forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.
Forældreansvarsloven har været gældende siden den 1.
oktober 2007.

Forældreansvarsloven medførte bl.a. følgende:

Øget fokus på barnet
•Barnets bedste. Øget fokus på, at der skal findes frem til
den løsning om forældremyndighed, bopæl og samvær,
som er bedst for det enkelte barn.
•Inddragelse af barnet. Barnet skal inddrages i alle sager om forældremyndighed,
bopæl og samvær, så barnets perspektiv og eventuelle synspunkter
kan komme frem.
•Barnets ret til samvær. Barnet har ret til samvær med den forælder,
som barnet ikke har bopæl hos.

Ankestyrelsens Familieretsafdeling (www.familiestyrelsen.dk)
har stået for evalueringen af forældreansvarsloven.

***
Problemet i denne slags sager, som gør dem egnede først til Højesteret
og så til menneskerettighedsdomstolen efterfølgende er:
At den reelle forældreretsindehaver slet ikke er Moderen, men kommunen,
dvs Staten og dvs Domstolene.

Da det er således, at forældreansvaret ligger, så er det tåbeligt, at Moderen skal tage stilling og have ansvaret for manglende familiesammenføjning af far og søn.
Det er komplet umuligt for en far, som jeg, at føre den slags sager på en anstændig måde.
Det at jeg får førtidspension, burde i sig selv ikke fratage mig for forældreansvar.

Jeg har bedt om aktindsigt i Vestre Landsret, og havde forventet flere oplysninger end at få 3 navne på 3 dommere.
Jeg havde forventet at få et refferat af mødet,
jeg havde forventet at få at vide om afgørelsen var enig med 3 dommerstemmer
Jeg havde også forventet at se det brev, som Landsrettens dommere havde sendt til kommunen osv.
jeg kan dårligt forestille mig at Vestre Landsret er så indeffektiv, som de giver udtryk for.
Hver gang, jeg sender et brev til Landsretten, er de omhyggelige med at sende kopi til Moderens advokat.
Når jeg tænker, som lige beskrevet: At Kommunen og Staten og domstolen er min virkelige og reelle modpart i spørgsmålet om at få tildelt forældreansvar.

Hvis barnet har ret til begge sine forældre.
Så er det en ret, som også gælder, selvom kommunen har tvangsfjernet barnet fra moderen.
Så må kommunen tage ny stilling og fratage forældreansvaret fra faderen. Hvis de finder særlig grund til det.
Men det er en helt anden lov, og en helt anden sag.

At blande sagerne sammen, som her ved at udnytte moderens tåbelige indfald, at ville være ene om forældreansvaret, det er lusket.
Det er også en løgn.
så lad os få sandheden på bordet, i de Danske retssale.
Da Nin Hansen i sin tid, forhalede sagerne i Tamilsagen, var det det samme som sker her i denne familiesammenføring.
Her ar det bare langt værre: For HER er det Domstolene, der har Erik Nin Hansens rolle.
Derfor er sagen egnet for både for Højesteret, og Menneskerets domstolen bagefter.

***

Situationen er så speget, så speciel, så fuld af lort, at en anstændig advokat ikke vil røre ved den.
At anstænsige dommere vil ødelægge deres ry og gode rygte skal jeg ikke tage ansvar for.
MEN DET ER DET DER SKER HER. LIGE PRÆCIST!

Jeg kaldte advokaten en løgner under retsmødet.
Og Dommerne afsagde dom til fordel for Advokatens løgne.

At moderen skulle have eneforældreretten over vort fælles barn Noa.
Og netop fordi barnet er tvangsfjernet, er det måske det bedste.
Men det er ikke det bedste, hvis ikke kommunen havde tvangsfjernet barnet.
Kommunen spiller den aførende rolle for Advokaternes og Domstolenes løgne.

Man skal lære at lyve for at kunne være Landsretsdommer.
SÅ RÅDDENT ER RETSSYSTEMET.
LUSK OG LØGN.

derfor er denne sag egnet til Højesteret og Menneskeret.
For loven tager ikke stilling til om man er førtidspensionist.
Og dommerne har med egne ord, under retsagen sagt: At det tager de ikke hensyn til.
De tager ikke med i deres overvejelser, hvad der skete for 30 år siden.

Men de ser ene og alene på situationen, som den er i dag:
dvs. kommunens aktive forældreansvars rolle, ved det, at barnet er tvangsfjernet fra moderen.
Det er med andre ord: Fra enhver synnsvinkler, løgn og bedrag at denne sag er imellem mor og far.

For det er som sagt før: Ikke bedst for barnet at moderen har forældreansvar for sit barn Noa.
Også selvom Moderen nu har fået rettens kendelse for at det er bedst.

Hvorfor er barnet så overhovedet tvangsfjernet? (Kunne man tage stilling til efterfølgende.)
Nu bevæger vi os ud på overdrevets mark, men er det ikke netop på den mark at cirkus og ilusionister (= tryllekunstnere) tjener deres penge.

Ligesom i denne sag: Hvor Dommere og Advokater får sagen til at se anderledes ud end den er i virkeligheden.