www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. januar
"I mit Ord, i Bibelen, har jeg lagt mit væsen og min vilje, for at mine børn kan kende mig og følge mig. Jeg er Ordet, og Ordet er mig. Mit Ord er sandhed."
Januar 2. 2014 Kl 9:56
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


Fra i går.