www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31. december
- 'Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig.' (Luk. 15:10)"Mit hjerte bæver af glæde, hver gang I forstår, opfatter, lidt af min grænseløse Kærlighed.
Altid har jeg længtes efter at åbenbare min Kærlighed for mennesker; men mennesker skjuler den både for sig selv og for hinanden. De tør ikke tro, at Jeg elsker ubetinget og uanset -!
Mange tror, at de skal vinde min Kærlighed ved omvendelse, ved tro, ved lydighed, ved kamp og strid for et helliggjort liv, ved tjeneste, ved "rigtige meninger".
Og de går forbi min Kærlighed i iver for at vinde "mit behag".
De har glemt, at SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN- -! Min Kærlighed kan ikke vindes - kun gengældes med tillid og tak.
Min Kærlighed kæmper for at nå hver eneste menneske-sjæl.<,
December 29. 2013 Kl 10:13 Nytårsaften
For at forstå disse ord, skal man forestille sig at man er et ufødt barn, som bæres rundt af Helligånden.
Helligånden bliver ofte sammenlignet med en brusen, en vind, og jeg tænker ofte på at lade mig føre som et vissent blad, af vinden, og så se: Hvorhen Gud fører mig.
Et lille barn er stærkere end vinden, og kan let gå i modvind.
Hvis det er det Gud eller barnet ønsker.
Gud opmuntrer os altid med sine ord. Han ved, hvordan det er at være menneske.
. . . . . . . . .GODT NYTÅR
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
Kl. 11:08 jeg sidder og overvejer, om jeg skal springe disse nytårsbomber af.
Et eller andet sted, kunne det være rart med et "knaldfrit Nytår" og jeg har da også haft hæksehyl liggende i 5 år måske mere, og en enkelt raket, af de mindste faldskærmsraketter, som jeg har set.
Men et ellewr andet sted, så er det jo of udviklingen og fremskridtet vi må se og bøje os for. Og leve med.
Bomben fra i går, handler om moral. Man må ikke begære sin næstes hustru. Og alligevel dukker der børn op i fremmed rede, gang på gang.

En tur i parken i Aalborg, fik mig til at se hvordan vandet i søen var kommet tilbage. tidligere under byggeriet af Aalborg Musikhus, havde vandstanden i søen været så lav at man kunne se bunden, og en enkelt gravsten har også været omtalt i medierne, fordi den lå som en anden natursten ved en af de små øer, som ligger i søen.
Mange huse, mange veje, fliser mm, har fået en del reparationer, ene og alene fordi den dybe kælder under musikhuset, krævede at man sænkede grundvandet, (ja det hedder det, også selvom det kun er 1 meter nede.) med omkring 10 meter, jeg kender ikke tallet, men hullet i jorden til musikhuset, var vel cirka så dybt.

Hvis ikke borgmesteren havde stået for byplanlægningen og dermed for byggeriet, så ville ingen bygherre have haft råd til at modernisere byen.
Kommunens folk har arbejdet ufatteligt meget med at grave op og lægge ned, på mange veje. i området. Skulle disse faktiske udgifter havde været lagt over på bygherrens forsikring eller mangel på forsikring, så ville man næppe kunne modernisere byen på denne måde.

Næste borgmester byfornyelses projekt er ved Bodolfi kirke.


FRA I GÅR. kom ikke på nettet