www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. december
- 'Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder.' (Hebr. 1:3)
"Mit inderste væsen kan et menneske ikke granske. At søge ad forståelsens vej fører til tab af troen - det er dødens vej.
Den som har tillid til, hvad jeg i Ordet har sagt om mig selv, om Faderen og om Helligånden, han skal erfare mit Væsen, min Ånd, Mig selv.
Da' jeg forlod denne verden, vendte jeg tilbage til Faderen. Så sendte jeg min egen Ånd til at virke i jer og igennem jer, hvad Faderens Ånd, min Ånd, Helligånden, havde virket i og igennem mig, da jeg var her.
Derfor, mine elskede børn, afvis ikke Helligånden, men lad jer fylde. Her gælder det liv eller død.
Der er kun en vej frem til målet: at være et med mig og et i mig. Jeg har sat jeres fødder på min vej, stands ikke op og vig ikke til side. Jeg er med jer hele vejen. Jeg er selv VEJEN, og ved min Ånd er jeg selv i jer. Han er den del af mig, som jeg skænkede mine troende, da jeg havde fuldført mit jordiske kald.
At være et med mig og i mig er at være i Helligåndens samfund. Kast ikke bort, hvad jeg har skænket jer. Søg med den søgende, bed med den bedende, og øs i fællesskab af kraftens kilde."
December 30. 2013 Kl 14:26 Nikolaj Lie Kaas spillede Dirch Passer i filmen Dirch på TV i aftes.
Vi sad og snakkede om ham bagefter og fandt en lighed efterfølgende imellem Dirch og Nikolaj (så mon ikke de er far og søn?)
Preben Kaas var gift med Anne Mari Lie, og Nikolaj er født 22. maj 1973, så det er ikke: Jeg så julemanden kysse mor. Jeg tror Dirch er far til Nikolaj.
Jeg hørte det fra en, der havde haft den tanke et stykke tid.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.