www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. december
- Hvornår tør jeg regne med, at du er i mit hjerte, Jesus?
"Altid! Jeg flytter ikke ud og ind.
Med jeres ja har I åbnet døren for mig, og jeg er her for at holde måltid med jer. Når et "stik i hjertet" minder jer om, at jeres tanker ikke er hos mig, så er det mig, der indbyder jer til måltid. Så sig jeres takkebøn for hvad jeg har beredt for jer.
Min nærhed er ikke bestemt af, om I mærker den, men jeres tiltro til mig er forudsætningen for, at I kan erfare den."
December 29. 2013 Kl 2:39 Selv den blinde kan mærke solens varme.
Man behøver ikke at se, for at tro, at solen er stået op.
Man kan også høre på fuglene, at solen er ved at stå op.
Måske er det på den måde, at du personligt og først opdager Guds nærhed i dig.
På dine børn og på dine venner. De kan mærke: At du er ved at forandre dig, du er mere venlig og nærværende, dvs nysgerrig.
Det er på den måde at du gør tam.
Din hustru, dine børn, dine medarbejdere bliver tamme.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.