www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. december
- Er der slet ingen grænser for din magt, Jesus, når mennesker tror dig?
"Min Kærlighed er min grænse, ligesom den er min magt. (Mark. 13:27). Gennem Kærlighedens øjne ser jeg menneskets egentlige nød, og med Kærlighedens magt drager jeg ham til mig. Med min Kærlighed læger jeg hans sår, renser ham for urenhed og iklæder ham MIT Liv.
Jeg har sejret over alle de magter, som vil binde jer, ingen behøver at leve i trældom.
Den, som har tillid til min Kærlighed, vil se sandheden, og sandheden er: at I er frie, fordi JEG har befriet jer og virket i jer at ville og at kunne.
I min Kærligheds samfund er der hvile og kraft. Bliv der, vend jer ikke om efter andre tilbud, kald på MIG!"
December 24. 2013 Kl 6:19 Har siddet nogle timer og studeret Damaskus skæbne, historisk set, som historien er beskrevet i Bibelen, begyndende fra kongebøgerne.
Et skriftsted står klart for mig, som jeg hermed bringer.

Er I ikke troende bliver I ikke boende:

Esajas 7
1. Og det skete i de dage da Akaz, Jotams søn, uzzijas sønnesøn, var konge i Juda, at kong Rezin af Syrien og Remaljas søn, kong Peka af Israel, drog op for at angribe Jerusalem, hvad de dog ikke var stærke nok til.
2. Da det meldtes Davids hus, at Syrerne havde lejret sig i Efraim, skjalv hans og hans folks Hjerte, som Skovens Træer skælver for Vinden.
3. Så sagde Herren til Esajas: "Med din søn Sjearjasjub" skal du gå Akaz i Møde ved enden af Øvredammens vandledning ved Vejen til Blegepladsen
4. og sige til ham: Tag dig i Vare og hold dig i Ro! frygt ikke og lad ikke dit Hjerte ængste sig for disse to rygende Brandstumper, for Rezins og Syriens og Remaljas søns fnysende Vrede!
5. Fordi Syrien, Efraim og Remaljas søn har lagt onde Råd op imod dig og siger:
6. Lad os drage op mod Juda og indjage det Skræk, lad os tilrive os det og gøre Tabeals søn til konge der!
7. derfor, så siger den Herre Herren: Det skal ikke lykkes; det skal ikke ske!
8. Thi Syriens hoved er Damaskus, og Damaskus's hoved er Rezin, og om fem og tresindstyve År er Efraim knust og ikke længer et Folk.
9. Og Efraims hoved er Samaria, og Samarias hoved er Remaljas søn. Er I ikke troende, bliver I ikke boende."

Esajas 7:13. Da sagde Esajas: "Hør nu, Davids hus! Er det jer ikke nok at trætte mennesker, siden I også trætter min Gud?
14. Derfor vil Herren selv give jer et Tegn: Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn, og hun kalder ham Immanuel". (= Jesus)
15. Surmælk og Vildhonning skal være hans Føde, ved den Tid han ved at vrage det onde og vælge det gode; (= synet om Johannes, her laver Esajas en sammenblanding, en misforståelse, så at sige)
16. thi før Drengen ved at vrage det onde og vælge det gode, skal Landet, for hvis to konger du gruer, være folketomt. (For Jesus, var der ingen han kunne gå hen til og sige: Venner her er jeg. Og dog lykkedes det for Gud og Jesus at genoprette det tabte og finde en lille skare, der vil hinanden godt.)

Esajas 17
1. Et udsagn om Damaskus. Se, Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus;
2. dets Stæder forlades for evigt og bliver Hjordes Eje; de lejrer sig uden at skræmmes.
3. Det er ude med Efraims Værn, Damaskus's kongedømme, Arams Rest; det går dem som Israels sønners Herlighed, lyder det fra Hærskarers Herre.

Jeremias 49:23. Om Damaskus. Til Skamme er Hamat og Arpad, thi de hører ond Tidende; de er ude af sig selv, i uro som Havet, der ikke kan falde til Ro.
24. Damaskus er modfaldent, vender sig til Flugt, Angst falder over det, Vånde og Veer griber det som en fødende kvinde.
25. Ve det! Forladt er den lovpriste By, Glædens Stad.
26. Derfor falder dets Ynglinge på dets Torve, alle Krigsfolkene omkommer på hin dag, lyder det fra Hærskarers Herre.
27. Jeg sætter Ild på Damaskuss Mur, og den skal fortære Benhadads Borge.
28. Om Kedar og Hazors Riger, som kong Nebukadrezar af Babel slog. Så siger Herren: Kom og drag op mod Kedar, ødelæg Østens Sønner!
29. Man skal tage deres Telte og Hjorde, deres Telttæpper, alle deres Kar, bortføre Kamelerne fra dem og råbe til dem: "Trindt om er Rædsel!"
30. Fly i Hast,

De onde kan meget vel fortsætte deres ondskab, lige til deres død, hvor de ender i: Den nedre verden, og lider helvedets kvaler, for evigt. Jeg fandt faktisk et skriftsted, der tildels beskriver dette, i min Damaskus søgning i morges.
Jeg kunne ikke lige genfinde det i skrivende stund. Men dette er også tilstrækkeligt for i dag.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
Kl. 7:35 December 24 2013 Johannes og Esajas.
Følgende kom til mig under samtale med Herren.
I ovenstående tekst beskriver jeg et syn, som Esajas forklarer, og er blevet forvirret over, idet, han blander Johannes og Jesus livforløb sammen, klædt i sæk og lever af honning, samt kaldes for Imanue.
Vi ved nu, at dette ikke er præcist.
Jeg ville gerne fremføre at Esajas er den bedste til at formulere sig på et menneskeligt sprog. Han er simpelt hen fantastisk. Overgår os andre i veltalenhed, at ros og stor ære til Esajas.

Apostlen Johannes er meget lig Esajas når jeg skal beundre mine vejledere.
Skulle jeg vælge 2 tekster, ville det blive deres.

Ikke at forvæksle Johannes med Johannes Åbenbaring.
Johannes Åbenbaring er skrevet af en eremit, som muligvis har boet på Pathmos, en ø i Middelhavet.
Ikke udelukkende en fængselsø, som en eller anden kirkereretning påstår, der er og har muligvis været fanger på øen engang, ligesom Napoleon også blev anbragt på en fængselsø.
Men Johannes Åbenbareren er nærmest en eremit, en tidlig frimurer, med en masse kendskab og kundskab, som han på kunstnerisk måde forsøger at fortælle på typisk frimurerfacon.

Han har spist en masse bøger, (= dvs læst dem) og er tydeligvis blevet stærkt påvirket af al den læsning.
Jeg ville ikke satse min åndelige udvikling ved at lade mig vejlede af ham.
Den afslører alle hemmelighederne, i både små og store billeder.
Den samler en masse åbenbaringer om Guds rige, som jeg ikke tror på, at han selv har haft, men at han har læst sig til det hele.

For de mennesker, som har haft disse åndelige oplevelser, kan ikke undlade at fortælle om de vidunderlige mennesker og det store indtryk disse gør, og det bliver hurtigt kedeligt for en eremit at gentage. Han ønsker jo ikke et fællesskab med andre mennesker, men ønsker kun guldet og huset og riget og magten og æren.

Han beskriver den 7 armede lysestage.
Ja. 7 dage. Ja. syv ånder. Ja. 7 stjerner. ja. Faktisk er 7 stjernen et andet navn for Plenaiden. og bag den er Guds Planet hvorpå: Det Himmelske Jerusalem ligger. Så ja. Syvstjernen er fix set fra jorden af. Skal man besøge Guds Planet, så skal man med andre ord forbi syvstjernen. Ja. og så viddere. Der er mange fakta at hente fra Johannes Åbenbaring.
Fakta, som man først genkender, når man kender sandheden. Og det er på den måde, en Frimurer fortæller sandheden.
Ikke for at du kan finde den, men for at du kan konstatere at han er klogere end dig.
Han kan selvfølgelig forklare dig, betydningen af sine billeder. Og her går frimurernes oprindelse helt tilbage til Kong Salomon. Som muligvis er den først virkelig kendte, og grundlægger eller måske bare højest værdsatte af alle frimurerer.
Korsridderne, har også deres andel i kundskab om Guds rige.
Men Franz Assisis kom tættere på som en Guds Ridder end mange af korsridderne, inclusiv Richard Løvehjerte.

Franz er i dag æret af vores nuværende Pave.
Vores? Er jeg så Katolik? Nej egentlig ikke, men jeg kæmper min egen stille kamp for at skåne kirken, på grund af en lille nonnes bøn. AK Emmerick.

Koranen og Mormons bog er andre eksempler på kopier af Hellig skrift. Skrevet af eremitter, fra gammel tid, så vel som i moderned tid. (dvs 1830)

Eremitter er et begreb for mig, muligvis et vidt begreb.

Jeg fik ikke gjort Johannes Åbenbaring færdig.
Der er beskrevet 7 menigheder, og ideen er at man skal tage de 7 trin op ad trappen, for at nå til toppen.
Sandheden er i virkeligheden: At Jesus fører dig forbi alle problemer, direkte op som født på ny. Ind i Guds rige. I stedet for at dø i synden, så lever du som frelst i Paradiset, af Gud Nåde.
Man kan ikke gå 10 bud, eller 7 menigheder til Paradiset. Det er komplet umuligt, det er uladesiggørligt. Men ser man Jesus, så forstår man: At man kan leve livet sammen med Jesus. Man kan stadig ikke selv gå vejen.
Men man kan opfylde loven. Sammen med Jesus.
Jesus bruger billeder som grene på træet. Bære frugt, som får kraft og næring fra Jesus. Man bliver et rør for nåden olie. Man bliver tjener for Gud, der serverer Guds ord. Livets ord. Ord som giver evigt liv.

Og det var det, som Franz Assisis faldt for.
Derfor sagde Franz ja til at blive Guds væbner.
Og han gik hele vejen, blev til sidst stigmatiseret som en af de første og blev derved et sandt og troværdigt vidne, der gik i Jesus fodspor, helt bogstaveligt.

Sidst har jeg læst om Pater Pio, fra Sant Giovanni i Italien.
Historierne om ham overgår alle tidligere beretninger og det at være en præst for og sammen med Jesus. De er et fantastisk selskab, de 2, Jesus og Pater Pio.

ww Kl. 6:18 det er mit ord imod dit ord.

fra i går.