www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."

10. december
"Ingen kan tjene to herrer. Indrøm aldrig Satan nogen rettighed over dig, men vend ham ryggen, vend dig til Mig. Jeg er dit værn og dit skjold. Han er en tyv og en løgner, han tager, hvad der ikke er hans.
Hans "tilbud" er krav, mine "krav" er tilbud. Jeg er den, som har begyndt min gerning i dig, og jeg er den, som vil fuldføre den!"
December 10. 2013 Kl 8:47 ww Don't leave me in a misery ( = elendighed)
En sangtekst, som har kørt i mit hoved siden i lørdags, hvor jeg hørte sangen og dansede til den, (en rigtig god melodi at danse til).
Men fordi jeg tænker på denne tekststump, hele tiden, så kalder jeg den en ww (= Word of Wisdom).
Gud bruger flere måder ( har flere metoder) for at få os til at tænke dybere over tingene.
Og ved at være fyldt med løsninger, og have de rigtige svar i alle situationer, så kommer man tættere på Gud eller Satan.

For Gud er al ting let. Han er ikke alene om det, og når Han er alene, så er Hans svar og Hans løsning på al ting, pakket ind i et ord.
Da Adam gik rundt i Paradiset alene, sammen med alle dyrene, også sammen med de dyr, som Noa ikke havde med i Arken. Så skabte Gud Eva, som blev Adams mandinde, Hans sidestykke, hans soulmate, ben af mit ben, kød af mit kød, blod af mit blod. Og de fulgtes ad i medgang og i modgang.
Det var og blev Guds måde at løse det problem på, Adam følte sig absolut ikke alene, han behøvede ikke at kede sig mere, fra at være en grim ælling blev han en lykkelig og smuk svane. (Svanefamilie). Adam fik noget at tænke over, at se til.

Det gik dog ikke helt så godt som forventet.
Jesus måtte ind og rede kastanjerne ud af ilden, før de blev ødelagt.

Handlefriheden er et nøgleord, et ord som forklarer denne elendighed, disse kvaler, som kærligheden kan føre til for os mennesker.

Men har vi handlefrihed?
Også efter, at loven er indført.
Nej egentligt ikke. Og jo, dog, for vi ser mange, som kender lovene, som går over alle de grænser, som lovene sætter.
Tit går en lille bambi over gaden, og slipper godt fra det.
Den har vurderet, at den kunne nå over i skoven på den anden side, inden bilen ramte den. Men dens lille søster, som bare fulgte med sin storebror, nåede ikke over, og blev ramt af bilen.

Vi skal med andre ord, lære at tænke og se for os selv.
Lemminger følges ad i stor flok, man kalder det for lemmingeår, hver gang millioner af lemminger, vandrer i flok, som et tæppe, for til sidst at skubbe hinanden ud i havet.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
Kl. 22:22 December 10 2013 Jeg skriver det nu alligevel.
Jeg var inde for at finde billeder af Christian 8 og HC Andersen.
Da jeg for 12 13 år siden skrev om deres mulige slægtskab var der ikke menge steder, hvor man kunne finde den slags oplysninger.
Det ser noget anderledes ud i dag.
På Wikipedia er det faktisk det eneste, der står. (Og måske, at HC Andersen blev tvangsfjernet fra både sin far og sin komtesse mor.)
Christian 8 blev næsten konge over Fyn og Langeland, i HC Andersens drengeår. Hvorvidt dette afslører HC's slægtskab og kærlighed til Langeland, er min gisning, at: Der kan der være afslørende oplysninger omkring far og søns færden i den del af Kongeriget, som oprindeligt var Norge, Danmark og Slesvig Holstein. Pga Tabt Napoleonskrig, mistede Danmark en del land ved fredsforhandlingerne.
Men folket i Norge elskede kongen, som endeligt mistede Norge, efter at Sverrig truede med en ny nordisk krig, for at få deres nyvundne ejendomsret over Norge.
Så endte Christia 8 på Fyn og Langeland. Det var Dansk og en politisk beslutning. (Indtil 1822) senere blev Kongeriget samlet, og Christian 8 havde efterfølgende en mening om: Hvordan Danmark skulle styres. Han fik politisk gennemslagskraft, så at sige. Fik pragt og vinger, som en rigtig svane. En meget smuk kone, en dronning blev hans livsledsager. (Efter flere uheldige forsøg på at finde sig en kæreste, der ville elske ham, som den mand han var. Han afslører noget af sit privatliv i sine dagbøger.)
Det jeg prøvede at beskrive eller at tale om var 2 måske flere ting.
At fylde olie på lamperne, så de kan lyse, på en måde så andre kan se og finde vej.
Ved at have Jesus ord i sig, som kan vejlede os til de rigtige svar i hver enkelt situation:
Hvad ville Jesus gøre, i denne situation?

Den anden ting er at hjælpe hinanden ligesom, da Adam blev ved Eva.
Og ikke bare skubbe hinanden over kanten, ud i havet.
Mange forsvinder i Glemselens Hav, selv Korset vil blive glemt i Evigheden, Jesus vil blive husket som Lammet, ( og ikke som 'den korsfæstede')


i morgen. i dag.