www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."

8. december
"I fornægtelsens nat indså Peter, at hans egne forsøg - og hans tro på ham selv - førte til fald, han blev færdig med at regne med sig selv. Og da han mødte Mig på opstandelsens morgen, da havde han intet andet håb end MIG.
Det var i den faldne Peter, jeg gjorde min gerning: en ny Peter!"

9. december
"Min sejr over Satan kan ikke vindes - og skal ikke vindes om igen.
Kald på mig, når I fristes, JEG er alt, hvad I behøver.
Gentag mine løfter og mine ord i forventning til Mig.
MIT ORD er sandhed, og jeg har intet fortrudt af, hvad jeg sagde, mens jeg vandrede med mine disciple, og som de gav videre til alle tiders slægter. Det er altid lige nyt og lige kraftigt. I kan leve af det, og det vil leve i jer og bære frugt."
December 9 2013 Kl. 00:8 færdig med denne side.
Kl. 4:49 jeg føler ingen grund til tilføjelser. (Er stået op igen).
Mine tanker er omkring 'Det Nye Israel' helt specifikt: Fyrstens område. For hvem er fyrsten, er det ham eller alle dem, som har penge, magt og indflydelse, for det er mange millioner mennesker vi snakker om i hvert område?
Men en ting er sikkert og vist, bedragere vil ikke finde hvile og fred her.
De vil fortsat skulle leve 'under jorden' langt væk fra den offentlige opmærksomhed, der kan genkende og afsløre dem. De vil fornægte deres tidligere liv, ligesom de falske profeter gør:

Zakarias 13:4. På hin dag skal hver en Profet skamme sig over sine Syner, når han profeterer, og han skal ikke klæde sig i lodden Kappe for at føre folk bag lyset,
5. men sige: "Jeg er ingen Profet; jeg er Bonde og har dyrket jord fra min ungdom."

Jesus er jo også en hovedperson, men er Han fyrsten. Jeg kunne jo læse om det, men foreløbigt er det ikke så vigtigt, det er ikke noget, der bekymrer mig nok til at tænke mere over nu.

Første Krønikebog 28:9. Og du, min søn Salomo! kend din Faders Gud og tjen ham med et helt Hjerte og en villig Sjæl, thi Herren ransager alle Hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres Tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt.

Men en ting ved 'teksterne' gør noget tydeligt for mig: Der bliver ikke plads til: 'Det Himmelske Jerusalem' i området, firkantbyen er 2250 kilometer på hver led.
De 2250 meter dvs 2 kilometer på hver led, som beskrives i

Ezekiel 48 Byen skal ligge i midten;
16. dens Mål skal være følgende: Nordsiden 4500 Alen, Sydsiden 4500, Østsiden 4500 og Vestsiden 4500.

Der er nogle billeder på nettet, som viser lidt af det jeg skriver om, disse billeder får jeg nok tilføjet i løbet af dagen i dag.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.
Kl. 22:30 Søndag 8 2013 Afslutningen på ugens historie.
De ved at vi ved, at de gør noget forkert.
Hans kappe er Dansk Folkeparti, men hans hjerte, hans indre, hans tanker, hans loyalitet er en anden: Det ses på hans handlinger. Som en kilde, der strømmer frem, som en brønd man tager vand fra, afsløres det om vandet er drikkeligt eller udrikkeligt.

Det ligner vand, men det kasseres, hvis det er udrikkeligt.
Man lukke for kilden, sætter måske et advarselsskilt på, og så undgår man kilden for evigt.
Det er måden Gud gør tingene på, og den måde kan guide et menneske til retfærdige handlinger.
Uretfærdige handlinger falder tilbage på en selv, for et tveægget sværd, har den ene æg rettet tilbage imod den der svinger sværdet.
Døm ikke at du selv skal blive døm.
Da Gud indførte lov og orden var Han også klar til at tage imod dommen, selvom dommeren dømte uretfærdigt. Gud led rent faktisk sammen med Jesus, det er derfra dobbeltkorset stammer. Fordi Gud lidelse og samhørighed med Jesus er blevet fortalt og afsløret, (ikke af en, men for mange, det Russiske kors er et dobbeltkors, men dets oprindelse er mig bekend ikke beskrevet, A.K Emmerick fortæller til gengæld i få sætninger, at sådan forholder det sig.)
Der er 'en' i mine øjne passende måde, at materialisere disse anvisninger.
Bed dem om at aflevere nøglerne. (= tage kappen af, som symbol pa at de ikke længere ønsker at være offentlig ansat.)
Om der efterfølgende skal sættes et skilt op ved den urene kilde, kan jeg ikke tage stilling til. Men det kunne være ved dom, hvis kilden fortsat leverer forgiftet vand.
Men de skal vide, at de mister alt, også det de har: Hvis de ikke omvender sig til Gud.
For Gud lader evige domme falde, som Han ikke fortryder.
Om man bliver afsløret eller ej er fuldstændugt ligemeget.
Alle dem, som bliver afsløret bliver selvfølgelig rasende.
Alle dem, som Gud afslører, de får lov at rase ud i Helvedets kval.
Over dem er en led Satan, som dømmer dem med ild og pine.
Tag ikke del i Satans vrede. For så får du del sammen med dem, som du er så vild med og glad for at dømme.
Livet udenfor Helvedet er så langt bedre og meget rigere, der er Guld som aldrig forgår, der er arv, du aldrig mister, frugt 12 gange om året fra livets træ og meget meget mere. Mist ikke al den herlighed, som Gud lader dig arve, bare fordi du skal vise retfærdig dom og vrede. Du kan let fremstå som falst, for elsker du dem, du dømmer, eller elsker du selv, de handlinger, du vil dømme dem for?
Er du uforvarent blevet en del af deres spil? Vi er mennesker, ikke onde mennesker. Vi kan lære af Gud, og Han tilgiver den Han vil.
Mennesker stopper ofte op og smider en i fængsel.
Efter en kort pause kommer slangen ud igen af sin ham, større og farligere end før.
Den har ikke forandret sig, selvom den fik en pause i fængsel.
Fængslet hjalp ikke en dyt, det gjorde kun ondt værre.
En rigtig forandring kommer kun hos dem, som sammen med Gud siger ja, til forandring, på samme måde som sommerfuglelarver og nattens møl, der drages af lyset. Sommerfuglene får honning at spise i stedet for blade, de flyver rundt smukkere end nogen sinde, til stor glæde for børn.
Så smid den gamle klædning, rul dig ind som et ufødt barn, væv din egen klædning, ligesom larven gør, vær dig selv både indadtil og udadtil.
Vil du lære alt om dig selv, så lær alt om Jesus, Han er af samme DNA, Han er perfekt, og dit spejlbillede. Ligesom Han er du skabt i Guds billede.
Solen og månen ser meget ens ud, samme størrelse, tilsyneladende. Men lad dig ikke nare.
Præsten er sølv, som månen, der nogen gange viser Guds lys frem om natten.
Men du kan blive som solen, med din egen udstråling.
Kl. 23:10 December 8 2013 Jeg har haft en del tanker lige inden jeg afsluttede ovenstående tekst, disse tanker kommer her:
På grund af diverse selvstudier de sidste dage, så kom Ezekiels bog til at ligge åben i min Bibel. (Den bruger jeg en gang imellem, særligt når jeg 'knækker nødder' på Engelsk.
En af disse nødder handlede om tempelkilden, livets vand og alt det der, men kort efter i Ezekiel fortsætter Guds fortælling, og DEN VIL JEG HELLERE FØLGE, og kan kun anbefale andre til at gøre det samme.
For Gud taler om 1000 års riget, (= som mine læsere måske kan huske, at jeg beskriver med forskellige datoer, således blev Satan bundet for 1000 år, ved 2 Verdenskrigs afslutning. Først da var mennesker modne nok til at slås for rettigheder imod undertrykkelse. Ligesom vi ser i det Arabiske forår.)
Men sammen med alt dette, så ser vi de næste 2 år som noget specielle, astronomisk vel og mærket. De 4 Røde Måner, tænker jeg her på.
I min verden, i mine tanker har det en stor betydning. Jeg skriver om dem et andet sted. Men nu til noget helt andet.
Det er ikke nyt det her, for jeg skrev lidt om det for nyligt, Israel skal udvides.
Og det er HER AT EZEKIELS ORD FÅR MENING.
Derfor fremlægger jeg nu de planer, jeg er kommet frem til, som må stå for egen regning, dvs jeg kan ikke købe landet til Israel, men mine ord, som kun til dels bliver Guds plan, afsløret for Ezekiel, er langt mere omfattende end de planer Ezekiel taler om.
Men Gud vidste nok at jeg dukkede op engang, og for at undgå unødig splid, så ventede Gud til nu med af afsløre HELE PLANEN.
Denne min plan. (= Sådan skal det stå lidt endnu, for alt andet kan være katastrofalt.)
Er at Syrien, Libanon, Irak og Saudi Arabien hele vejen over til Nielen bliver Israeilsk område. For den sags skyld kan Libyen godt komme med også.
Hallo, det er da noget af et mål. Men sådan ser jeg det.
På slætten ved Horeb og Split Rock, kan det Nye Jerusalem opføres.
Men betydningen af alle disse ting, er alt sammen noget jeg tidligere har beskrevet, det er derfor jeg må tænke som jeg gør. Ligesom Månen er forskellig fra Solen, således er Guds veje ofte forskellige fra Præstens veje.
Når vi som mennesker skal spare 20 kroner om dagen i vores energiforbrug, så skal det sammenlignes med Solens forbrug pr indbygger pr dag, som er 2.000 000 kroner - der er en himmelvid forskel på Gud og mennesker.
Disse mange kilowatt forsvinder ud i verdensrummet hver nat, også de 100 kroner som vi mennesker fyrer af i el og bensin.
Indlandsisen smelter ikke fordi vi tisser i havet.
Politikernes tanker er helt forkerte, desangående.


denne side: i weekenden. Er rigtig røverhistorie. Vaskeægte, så beskidt, at den umuligt kan vaskes ren. Og det er ganske vist.
Men Jesus kan vende atl til noget positivt. Også weekendens historier.