www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."

5. december
- 'Således skal også min himmelske fader gøre med jer, hvis ikke enhver af jer tilgiver sin broder.' (Matt. l8:35) "Den, som ikke tilgiver, forkaster sin egen tilgivelse; et uforsonligt sind kan ikke huse min nåde! Og sådan med alle sindets synder.
Derfor, kom til mig og lad MIG rense - og fylde!"
December 5 2013 Kl. 6:16 Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive i dag.
December 6 2013 Kl. 3:16 nu går det lidt nemmere med at finde ordene frem.
Hoseas 1:10. Men Israeliternes Tal skal blive som Sandet ved Havet, der ikke kan måles eller tælles. Og i Stedet for "I er ikke mit folk" skal de kaldes "den levende Guds børn"

Mikas 4:4. Da sidder hver under sin Vinstok og sit Figenfræ, og ingen. skræmmer dem, så sandt Hærskarers Herres Mund har talet.
5. Thi alle folkeslag vandrer hvert i sin Guds navn, men vi vil vandre i Herren vor Guds navn for evigt og altid.
6. På hin dag, lyder det fra Herren, samler jeg det, der halter, sanker det spredte sammen og det, jeg har hjemsøgt med ondt.
7. Det haltende gør jeg til en Rest, det svage til et kraftigt Folk; og Herren er konge over dem på Zions Bjerg fra nu og til evig Tid.

Vi skal have målet for øje.
Guds mål er bedre end alle andres mål.
En smuk pige kan tænke: Nu har jeg nået mine mål.
Men hvor blev glæden så af?
Guds mål er bedre end alle andres mål.
Unge kan kæmpe med at få en uddannelse igennem mange år.
Men hvor blev successen af? (Det staver jeg vist forkert)
At slå ind på Herrens vej, er en beslutning.
For alle mennesker bliver det et valg og et helt nyt liv, At blive født på ny, er lige så stor en forandring som sommerfuglen oplever efter en kort tid som larve i sin puppe.
Nøjagtigt lige så roligt som larven ligger i sin puppe, nøjagtigt lige så roligt bliver det at blive født på ny som menneske.
Man skal lade sig bære rundt, ligesom et ufødt barn.

Mange politikere står med vanskelige valg.
Dem, der vælger, får endnu flere vanskeligheder.
Men har man Gud i sine tanker, så glemmer man hurtigt, for hver dag fyldes med nye muligheder. Man lever en dag af gangen, og det med fuld fart på. Der bliver tid til julegaver, til børn og til sin elskede. Og arbejdet overståes i en håndevending.
For ingen forventer mere af en end det man leverer.
Løgneren skal fremvise mere og mere af noget, han aldrig har haft.

Som politiker, ville jeg ikke opgive på noget tidspunkt, man bliver på sin post.
Man kan meddele sin fratrædelse, bevares ja. Men at droppe et godt arbejde, bare fordi man får kritik af noget som er kritisabelt, det er tåbeligt, nej: Unødvendigt.
For mange er det klogt, for det er ikke alle, der får et godt liv i konstant offentligt rampelys.
Men bagefter så opdager de forhåbentligt at mennesker er ligeså uforusigelige som Gud. Mennesker kan tilgive og blive tilgivet. (Undtagen er de få, som vælger at være uforsonlige. Og selv med dem kæmper Gud forgæves.)
6. december
"Ingen kan lægge en alen til sin åndelige vækst; men alle kan I få af mig, mere end I behøver, en stadig strøm af fred og glæde, af Liv og velsignelser; for jeg giver, hvad jeg har lovet, og jeg elsker at give!"
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.


denne side: i går, kom ikke på nettet. I stedet oplevede Danmark stormen: Bodil