www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."

5. december
- 'Således skal også min himmelske fader gøre med jer, hvis ikke enhver af jer tilgiver sin broder.' (Matt. l8:35) "Den, som ikke tilgiver, forkaster sin egen tilgivelse; et uforsonligt sind kan ikke huse min nåde! Og sådan med alle sindets synder.
Derfor, kom til mig og lad MIG rense - og fylde!"
December 5 2013 Kl. 6:16 Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive i dag.
Har haft besøg af min kæreste, hun kørte 4 ruller isolering hjem fra Bauhause i går.
Vi sov sammen, det er skønt at falde i søvn når man er to.
Således oplever jeg også, at det er skønt at snakke med Jesus i sine tanker.

Da Percy Collett besøgte Himlen var der mange episoder i hans liv, som han kunne snakke med Jesus om, han brugte ordene: Kan du huske dengang da vi .....
Og selvfølgelig kunne Jesus huske det.
En synder i helvedet til gengæld havde andre ord som: Jeg ved godt du (Jesus) advarede mig både den og den gang ....
Alt sammen i vores tanker.
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

11. Og Herrens ord kom til mig således:
12. Sig til den genstridige slægt: Ved I ikke, hvad dette betyder? Sig: Babels konge kom til Jerusalem, tog kongen og Fyrsterne og førte dem med hjem til Babel.
13. Derpå tog han entling af kongehuset og sluttede Pagt med ham og lod ham aflægge Ed. landets Stormænd tog han dog med,
14. for at riget skulle holdes nede og ikke hovmode sig, men holde hans Pagt, at den måtte stå fast.
15. Men han faldt fra og sendte sine Bud til Ægypten, for at de skulle give ham Heste og folk i Mængde. Mon det lykkes ham? Mon den, der bærer sig således ad, slipper godt derfra? Skal den, der bryder en Pagt, slippe fra det?
16. Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Hvor den Konge bor, som gjorde ham til konge, hvis ed han lod hånt om, og hvis Pagt han brød, der hos ham i Babel skal han dø.
17. Og Farao skal ikke hjælpe ham i Krigen med en stor Hær eller en talrig skare, når der opkastes Stormvold og bygges Belejringstårne til undergang for mange mennesker.
18. Thi han lod hånt om Eden og brød Pagten trods givet håndslag; alt dette gjorde han; han skal ikke undslippe!
19. Sig derfor: Så siger den Herre Herren: Så sandt jeg lever: Min Ed, som han lod hånt om, og min Pagt, som han brød, vil jeg visselig lade komme over hans hoved!
20. Jeg breder mit Net over ham, så han fanges i mit Garn, og jeg bringer ham til Babel for der at gå i Rette med ham for den Troløshed, han viste mig.
21. Alle hans udvalgte folk i alle hans Hære skal falde for Sværd, og de, der er til Rest, spredes for alle Vinde; og I skal kende, at jeg, Herren, har talet.
22. Så siger den Herre Herren: Så tager jeg selv en Gren af Cederens Top, af dens Skuds Spidser bryder jeg en tynd Kvist og planter den på et højt, knejsende Bjerg.
23. På Israels høje Bjerg vil jeg plante den, og den skal skyde Grene og bære Løv og blive en herlig Ceder. under den skal alle vingede Fugle bygge, i dens Grenes Skygge skal de bo.
24. Og alle Markens Træer skal kende, at jeg, Herren, nedbøjer det høje Træ og ophøjer det lave, udtørrer det friske Træ og lader det tørre blomstre. Jeg, Herren, har talt og grebet ind.

Denne tekst fra Ezekiel 17 forklarer Zedekias's skæbne, den Zedekias, som omtales i vers 4 i Mormons Bog, samme Zedekias som beviser at Profeten og grundlæggeren Joseph Smith Jr.'s vidnesbyrd om Mormons Bog er falsk.
Bogen er således ikke taget fra Guld eller messing plader, som Josef Smith Jr. bilder os ind. Men nok snarere stjålet på et trykkeri, hvor Spaulding havde indleveret sin Mormons Bog for at blive trykt. Sidny Rigdon, (så vidt jeg husker) arbejdede på selv samme trykkeri, og stjal kopien, og 15-17 år senere lavede de en ny kopi af historierne, som med hensyn til indholdet, blev genkendt af Spauldings efterkommere, som jo havde hørt både handling og genkendte navnene fra dengang far læste historierne op, som godnathistorie.
Det er først nu i dag, jeg finder så tydelig en oversigt beskrevet i Bibelen, som her.

denne side 4. december