www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
22. november
"Den største herliggørelse af mig er, at I elsker mennesker med min kærlighed! At herliggøre er at elske, og begge dele springer af samme kilde: min Kærlighed.
Ingen kan elske af sig selv - det gives ham af Mig. Den menneskelige kærlighed er kun en svag afglans af min kærlighed.
Bed, og jeg siger jer på forhånd: I skal få! Når I har min overbevisning om dette i jeres hjerte, kan I takke. Så har I modtaget i tro, hvad jeres øjne skal få lov at se.
Stræb ikke - regn med MIG!"

November 22 2013 Kl. 1:13 Ordene går ind i vores tanker og vokser til handlinger, Nogle ord til liv og andre ord til død. (Vi skal selv sortere, eller sætte dem i fængsel, som ikke selv forstår at sortere dødens tanker fra.)
Når vi arbejder i Herrens vingård, dukker han op gang på gang, i vores tanker, med trøst og med glæde, modtager vi Hans inspirationer med tro.
Og en dag ser vi også, at Gud jo bare havde ret i alt: Hvad Han sagde.).
(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
21. november
- 'Skilt fra mig. . . ' (Johs. 15:5)
"Skilsmissens orm gnaver altid ved roden af jeres forening med mig - hvor I mindst lægger mærke til den - ved tilliden til min kærlighed og min magt, min villen og kunnen. Vis den bort, når den melder sig i bekymringernes kåbe eller i selvstræbets arbejdsdragt!
Jeg har al magten i Himmelen og på Jorden, og jeg bruger denne magt til sjæles fuldkomne frelse.
Jeg tillader ikke noget at nå til en eneste af mine venner, som ikke tjener ham til gode.
Mit liv er jeres, min kærlighed er jeres. Vis alt bort som ikke stemmer med MIT væsen, tag imod MIG i alt, hvad der møder jer!"

November 22 2013 Kl. 00:22
Først i dag kan jeg skrive en sammenligning om, hvad skilsmisse betyder, i denne sammenhæng.
Ved dødsfald, bliver man skilt fra hinanden, på en tragisk måde.
Man ser velkendte og offentlige personer forlade deres firma, f. eks Spies, AP Møller og mange mange andre. Der kommer et større tomrum, man lever men firmaer og familiens hygge forandrer sig måske voldsomt, også til det bedre.
Kong Saul levede samtidigt med Kong David, kong Saul blev forladt, fordi han ikke fulgte Guds inspirationer, givet i drømme og ved profeter, og et dagligt fællesskab, i stil med det som Kong David efterfølgende beskriver i sit levnedsløb. (Se mine udvalgte skriftsteder nederst på siden)

I går: November 21 2013 Kl.
6:39 Har været i gang hele natten, med at kopiere fra en gammel harddisk.
Min USB er på 32 Gb. Så min gamle hjemmeside mm på 10 Gb kunne let være på den.
Det er lidt vildt det her. En hel bibel fylder 7 Mb det svarer til 1000 bibler på 7 Gb
Desværre fandt jeg ikke det jeg søgte, hjemmesiden er for gammel, til at vise, det jeg skulle bruge. Men så dukkede der en hel del andet op, som højest sandsynligt bliver bragt igen. (Men ikke her på siden, bare rolig.) Mon ikke det er det, for i dag.
November 22 2013

1. Mosebog 31:11. og Guds Engel sagde til mig i Drømme: Jakob! Jeg svarede: Se, her er jeg!

4. Mosebog 12:6. Da sagde han: "Hør, hvad jeg siger: Når der ellers er en Profet iblandt eder, giver jeg mig til kende for ham i Syner eller taler med ham i Drømme.
7. Anderledes er det med min Tjener Moses: han er tro i hele mit Hus;
8. med ham taler jeg Ansigt til Ansigt, ikke i Syner eller Gåder, han skuer Herrens Skikkelse; hvor tør I da tage til orde mod min Tjener Moses?"

I Guds øjne er vi Hans børn, og har fødselsret, som sådan, og har ret til at tale - og være sammen med Gud.
Og 'det' er Jesus fortjeneste.
Et lam er bedre end 1000 bukke

Mikas 6:6. "Med hvad skal jeg møde Herren, bøje mig for Højhedens Gud? Skal jeg møde ham med Brændofre, møde med årgamle Kalve?
7. Har Herren Behag i Tusinder af Vædre, ......?

8. Det er sagt dig, o menneske, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig: hvad andet end at øve Ret, gerne vise Kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.

Hebræerne 9:11. Men da Kristus kom som Ypperstepræst .....
12. og gik ikke heller med Blod af Bukke eller Kalve, men med sit eget Blod en Gang for alle ind i Helligdommen og vandt en evig Forløsning.
13. ....
14. hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Ånd frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?

5. Mosebog 13
1. Når en Profet eller en, der har Drømme, opstår i din midte og forkynd dig et Tegn eller et under,
2. og det Tegn og under, han talte til dig om, indtræffer, og han samtidig opfordrer jer til at holde jer til andre Guder, som I ikke før kendte til, og dyrke dem,
3. så må du ikke høre på den Profets Tale eller på den, der har Drømmen; thi Herren eders Gud sætter jer på Prøve for at se, om I elsker Herren eders Gud af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl.
4. Herren eders Gud skal I holde jer til, ham skal I frygte, hans Bud skal I holde, hans Røst skal I adlyde, ham skal I tjene, og ved ham skal I holde fast.
5. Men hin Profet eller den, der har Drømmen, skal lide døden; thi

1. Samuel 28:6. Da rådspurgte Saul Herren; men Herren svarede ham ikke, hverken ved Drømme eller ved urim eller ved Profeterne.
16. Da sagde Samuel: "Hvorfor spørger du mig, når Herren har forladt dig og er blevet din Fjende?
17. Herren har handlet imod dig, som han kundgjorde ved mig, og Herren har revet kongedømmet ud af din hånd og givet din Medbejler David det.
18. Eftersom du ikke adlød Herren og ikke lod hans glødende Vrede ramme Amalek, så har Herren nu voldet dig dette;

November 22. 2013 Kl 7:50 I ovenstående tekst om David og Kong Saul, kommer det frem at David viste Saul enorm stor kærlighed og langmodighed, et par vers i Mosebøgerne beskriver dette: At elske sin næste, med ordene:
(Første vers handler om dem, du skal tage afstand fra)
5. Mosebog 23:6. Du skal aldrig i Evighed bekymre dig om deres Velfærd og Lykke!
7. Derimod må du ikke afsky Edomiterne, thi det er dine brødre. Heller ikke Ægypterne må du afsky, thi du har levet som fremmed i deres land.
8. Deres Efterkommere må have Adgang til Herrens Forsamling i tredje Led.

denne side i forgårs.

udkast af brev / helst e-mail til Vestre Landsret

post@vestrelandsret.dk