www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
20. november
- 'Natanael spørger ham: Hvorfra kender du mig?' (Johs. 1:48)
"Jeg søger altid at nå jer med min kærlighed. Jeg kender jeres veje og alt, hvad der hænder jer, og jeg tillader kun, hvad der kan bringe jer mine velsignelser.
Husk, I er venner af DEN, som har al magten i Himmelen og på Jorden!"

November 19 2013 Kl. 18:48 ; 21:43 ; jeg ville egentligt gerne skrive, men er uden ord.
November 20. kl 1:36 Valg? En del rokeringer, også de forventede. Og det var det. Nu skal der arbejdes. Og besluttes. Og fremtiden forbliver stadig spændende.
Kl. 4:27 November 20 2013.
Som loven er i dag, så er den skrevet med ond hensigt.
For det første ved at fortælle: At man kan få for meget indbetalt Tinglysningsafgift tilbagebetalt.
Og
Den onde hensigt: At forhindre, at man kan få for meget indbetalt Tinglysningsafgift tilbage.
Man vil normalt søge, når man har betalt. Og opfordres ligefrem til det af lovens ordlyd.
Skats eneste afdeling, med en kontorfuldmægtig, er således instrueret i at fortolke loven, entydigt, idet sagsbehandleren i Skat skal afvise alle ansøgere, med henvisning til lovens tekst. Som kræver, at man søger om refusionen, inden man køber og overtager huset, og inden man efterfølgende søger om og får nedsat ejendommens offentlige værdi.
Man ser lignende problemer ved beregningerne af ejendomsskat.


denne side tidligere.