www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.
www.ung igen.dk . . . www.ungdommens-kilde.dk.
forberedelser til landsskatteretten.
forberedelse til ombudsmanden. En anden Sag.
dummebøder til Politiet, ved prøverne til kørekort.
4 røde måner og en solformørkelse.

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
16. november
- 'Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.
Og de forlod straks deres garn og fulgte ham.' (Matt. 4:19-20)
"Stræb ikke, tro kun, hav tillid til mig. Ingen kan tage noget af sig selv - hvad der ikke er givet jer af Mig, kan ikke bestå. Menneskeværk og Guds værk kan ikke blandes - de skiller sig ud fra hinanden, og hvad der ikke er af mig, går til grunde.
Tro er tillid, ikke vilje. Tro er hjertets lykkelige forening med mig, og ikke et middel til opfyldelse af mine løfter - eller af jeres egne ønsker.
Når I tror, skal I se. Derfor bruger jeg alle midler og måder til at vække jeres tillid - og skænke jer troen."

17. november
- Jesus, der er så mørkt, så bart omkring mig. -
"Det er der kun, til din styrke og din glæde er alene i MIG, så skal ørkenen omkring dig blomstre på grund af mit liv i dig.

18. november
- 'Thi ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus.' (1. Kor. 3:11)
"Byg ikke på hvad du har modtaget, men på hvad du ejer i Mig!
Svingningerne i en kristens liv opstår, hvor hans Selv spiller ind også i det som han har eller ikke har modtaget fra mig.
Rigest er den, som ved, at han intet har, for han forlader sig alene på mig.
Al min rigdom, glæde, fred, kraft og liv står til hans rådighed - til brug men ikke til overtagelse. Alt andet får I i tilgift!"

November 18 2013 Kl. 0:43 dagens tekst(er)

Inspireret af T@MZ
, viser det sig, at jeg læste / skrev nogle inspirerende ord om disse ting i aftes.

Hebræisk Salme 104:1
Pris Herren, min sjæl. Oh Herren min Gud er uendelig stor, Du er klædt i herlighed og i majestæt.
2. Vi hører om Dine planer, Du åbenbarer Dine høje mål og store planer, som en Forkarl, en Forvalter, gør Du det uendelige legende let og tilgængeligt for enhver.
3. Du gør din Herlighed og Hverdag til allemandsviden, at dele Din herlighed med os, er Dit mål, er Din gerning, Din glæde. Du lever med tid og uden tid, som det behager Dig.
4. Du gør Dine budbringere til yperlige tjenere, de bliver Dine redskaber til hurtig helliggørelse, til hurtig renselse.
5. Siden forfædrene dage, grundlagde Du nationerne, og værnede om dem, for at de aldrig i evighed skulle forgå. (Lige dette, med nationerne beskrives mere omfattende i 1. Krønnikebog)

Det er måske svært at se det, men her er den samme tekst på Dansk i Bibelselskabets oversættelse: (Og den Engelske King James er ikke meget bedre.)
Salme 104 1. Min sjæl, lov Herren! Herren min Gud, du er såre stor! Du er klædt i Højhed og Herlighed,
2. hyllet i lys som en Kappe! Himlen spænder du ud som et Telt;
3. du hvælver din Højsal i vandene, gør Skyerne til din Vogn, farer frem på Vindens Vinger;
4. Vindene gør du til Sendebud, Ildsluer til dine Tjenere!
5. Du fæsted jorden på dens Grundvolde, aldrig i Evighed rokkes den;

November 18 2013 kl 1:38 Totalitarisme? Hvor? I Danmark? Naaaj, Er det rigtigt?

Statsmagtens forsøg på at underlægge sig alle samfundets sfærer - også privatlivets.

Det er egentligt en ganske lille sag. Men for Landsrettens dommere har det magtpålæggende at følge kommunens anbefalinger.

Kommunen har udplukket en psykolog, som bruger en forældreansvars test vildledense. Testen er Dansk, lavet med det formål at fremprovokere spørgsmål for en familie psykolog.
Egentligt er der flere løsninger i forældres valg, for hvordan man styrer børns leg.
Politikere træffer lignende valg, når de vil styre et land, en nation.
Voksne kender til, en gang imellem, eller måske ofte, at træffe: De forkerte valg.
Til en eksamen, som denne forældreansvars test er, kan psykologerne vurdere om forældrenes beslutninger med hensyn til at se på eller deltage i børns leg, efterfølgende skal diskuteres.
Oprindeligt er denne test velegnet som den er tiltænkt.

Men en enkelt psykolog, bruger den til at rakke ned på samtlige forældrer. Og således overskrider han samfundets interesser.
Samfundet har ingen glæde af en løgner.
Her er vi igen inde på at kunne sammenligne psykologens arbejde med de 2 svindlere i Kejserens Nye Klæder. Han væver en historie, en beskrivelse af fædrerne og mødrene, som han annalyserer, med en test, som er skabt med et helt andet formål.
Han ender med konklutionerne:
Vi er syge, vi er gale, vi er alle sammen bindegale.
Se, det er tydeligt, det fremgår af testen.
Ligesom med prøverne til kørekort, så er der flere måder at svare på, og flere måder at se livet på, og flere måder at komme igennem livet på.
Var der kun en måde, så ville denne ene måde være beskrevet for længst.
Var der kun en måde at styre en familie på, et land på, en nation på, så ville vi ikke skulle træffe daglige valg.
Vores sociale arv, er meget forskellig.
2 som burde arve ens, for ofte 2 meget forskellige liv ud af deres sociale arv.
Man ser det tydeligt hos søskende, om de så er tvillinger, så er der fællestræk, men 2 ofte meget forskellige liv.
Tvillinger kan ofte bytte roller, snart er det den ene, der bestemmer og snart er det den anden.
Men fundamentet for deres liv og leg, bliver lagt af Gud.
I et samfund, i en familie.
Børn har en evne til at tilpasse sig omgivelserne, som gør Gud til en nødvendig faktor, hvis man vil forstå børns udvikling.
Børn har og vi har en bestemt engel ved vores side hele livet, fra fødsel til grav, og bagefter er vi, vil jeg tro evigt venner.
Vi ser vores forældre nogle timer, således ser min søn mig 26 timer om året, max. For det har samfundet besluttet.
Landsret, Byret, Statsforvaltning, Familiegruppen og sidst og ikke mindst moderen.
Psykologerne købes og betales af samfundet, ligesom de 2 svindlere, der syede Kejserens Nye klæder. Så fortæller de den ene løgnhistorie efter den anden.
De får andre Statsansatte til at bekræfte deres løgne.
Og det virker: Hver gang.
Indtil deres numre bliver ført ud til offentligt skue.

Kejseren skulle bare vælge en anden skrædder.
Men ønsker kommunerne, at bruge en anden psykolog?
Det tror jeg ikke.
For de går altid til den samme psykolog.
For så kender de jo resultatet på forhånd.
Og på samme måde med Landsretten.
De MALKER systemet på denne måde.
Det var ikke kun en svindler HC Andersen skrev om.
(Som måske selv var en bortadopteret Dansk kongesøn.)


denne side før weekenden.