www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.
www.ung igen.dk . . . www.ungdommens-kilde.dk.
forberedelser til landsskatteretten.
forberedelse til ombudsmanden. En anden Sag.
dummebøder til Politiet, ved prøverne til kørekort.
4 røde måner og en solformørkelse.

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
12. november
"Lazarus elskede mig, vi var venner. Jeg var ikke blot den, han sendte bud efter i nøden, men den han helst var sammen med.
Min herlighed og min kærligheds magt kunne fuldkommes i ham, fordi han var mig hengiven.
Lad jer ikke forstyrre af noget synligt, bliv i den usynlige forbindelse med mig. De åndelige gaver, I stiler efter, giver jeg min ven i søvne.
Vær stille - jeg er jer inderlig nær - og har jer inderlig kær!"

13. november
- Herre, lad ikke menneskelige anstrengelser hindre vækkelsen og beredelsen til dit komme.
" Ved min Ånd skal det ske!
Johannes Døber var den største blandt kvindefødte, og dog er den mindste i Guds rige større end han.
Han kaldte til omvendelse - men jeg gav nyt Liv.
Min Ånd skal blæse liv, hvor det ikke ventes, min kærlighed skal bære frugt i de små haver. Ingen kan bære frugt ved nidkærhed eller ved at "rense sig selv". MIN Ånd sætter frugten, og jeg besvarer råbene på min egen måde.
Frem for alt: Bliv ikke nidkær for "min gerning", men lad min kærlighed gennemstrømme jer!"

14. november
- 'Maria har valgt den gode del. . . ' (Luk. 10:42)
"Stands din bøn og vær stille, når du mærker de brusende følelser af utilfredshed banke på hjertedøren. Og bed så om Mig selv. Bed om at mindes om, hvad du har at takke for. Bed om stilhed og om tillid. Hvad du beder om, danner dit sindelag. Jeg skal ikke overvindes, ikke besejres - for jeg er for dig. Bed med mig. Bed dig ind i stilheden, ikke ud af den - ind i tilliden til Mig!"

November 14 2013 Kl. 8:45

Når dommeren siger og afgører, at det ingen betydning har, for dommen, at vi gennemgår sagens akter, så SKAL man formode, at HAN giver mig medhold i min principale påstand.
Sådan er DET DANSKE SPROG.

Jeg skal vel ikke formode: At dommeren lyver i retten.
Men jeg påstår at det gjorde han.
Her er det beviseligt, den anden gang kan jeg ikke bevise, for det vil være påstand imod påstand.
Om alle 3 Dommere havde læst sagens akter.
Havde de læst sagens akter som Dommeren vidnede og fremsagde i retten, så havde de mulighed for at rette hans udtalelse til at de eller han ikke havde læst alle sagens akter. (Men kun læst konklutionerne og skimmet en del af sagsakterne. Det havde været Ærlig snak.)
Havde de læst sagens akter, ville der være spørgsmål til (stort set) alle sagens akter. Og ikke kun 'et' venligt spørgsmål, til nogle af de punkter jeg fremfører mundtligt.

Dommerne udviste absolut ingen interesse for sagens akter.
Dommeren, som leder mødet ønsker kun en ting: At afsluttet hurtigst muligt. Her på den halve tid: 1 time.

Ved som Dommer: At påstå, at en gennemgang af sagens akter er overflødig.

Så Har Han og Hans 2 meddommere taget stilling til sagen, inden sagen er kommet i forhandling.

Og så er der kun en grund tilbage.

For loven taler sit tydelige sprog.

Sagsakterne taler sit tydelige sprog.

Og Dommerne taler i fællesskab deres tydelige sprog.

Denne sag er imellem to forældre.

Men dommen og sagsakterne er ene og alene til fordel for:

Kommunen.

Kommunen har ene og alene fordel af at Statsamtet, Byretten og nu Vestre Landsret træffer afgørelse og dømmer som de gør.
Stik imod lands lov, og stik imod barnets ret, og stik imod barnets bedste.
Det er følelsesladet undertrykkelse af barn og familier på alle planer.
Pædagoger, Sagsbehandlere, Advokater og Dommere.

De eneste der føler noget i disse sager er Børn og Forældre.
De andre er kolde som en arktisk kulde.

Kolde som soldater der er på arbejde.

Følelser er åndeligt blod.
Det får kærligheden til at blomstre, kunstneren til at skabe sin kunst.
Var Gud uden følelser for os, så havde Han aldrig sendt sin søn Jesus for at rede os ud af løgnens tåbelige greb.

Siger man ja til at lyve, mister man livet. Og det for evigt. Er det det værd?
Er 1 time før færdig 'det' værd?
Skal man køre for stærkt i trafikken? Ustraffet?
Fartsyndere har mange uskyldige ofrer på samvittigheden.
Er det det værd?
Nej, for det er: At køre 'råddent'!

PS! Har du til gengæld tid, og vil tættere på Gud, så læs de 3 tekster, øverst, og prøv at forstå dem, for de handler om nærhed. De beskriver: Hvordan du og vi bliver ét med Gud, ved Hans Ånd, ved at tage imod Hans kærlighed.

Brev afsendt til Vestre Landsret:
- - - - - - -
Aktindsigt i VL

Jeg vil hermed bede om aktindsigt.

Aalborg november 13 2013

Jeg er af den opfattelse, at Vestre Landsret, og Børnefamilie gruppen i Aalborg har fælles holdning i denne sag, på grund af sagens akter.
Det bør fremgå af sagens akter at Dommeren (3 dommere) ikke har taget hensyn til mit ønske om at få sagens akter gennemgået.
Med vildledende bemærkninger, har Dommeren ladet mig forstå, at man ikke tog hensyn til hændelsforløb, som skete for 30 år siden.
Ved således, at afvise mit ønske, har Dommeren (3 dommere) jappet sagen igennem på 1 time, selvom jeg tydeligt fremlagde ønske om at gennemgå sagen under Hovedforhandlingen.

Hovedmødet, som blev afholdt sidste onsdag (d. 6. november 2013 kl. 13:00 til 15:00 V. L. nr. B-0283-13 Vestre Landsret 9. Afdeling)
Forløb til min fulde tilfredsstillelse, men jeg står uforstående overfor Rettens afgørelse. Dommerne afsluttede mødet 1 time før tid.

Som far, har jeg bedt om at få fælles forældremyndighed.
Moderen har fået tvangsfjernet vores fælles barn og jeg har søgt Statsamt, Byret og nu Landsretten om at få del i forældremundigheden.
Afgørelserne er enslydende og gik mig imod.

For at kunne forstå disse afgørelser, og Landsrettens afgørelse i særdeleshed, beder jeg om aktindsigt.

mvh. Mil Jan Wind
Præstbrovej 2
Agersted
9330 Dronninglund

Ved at lade sagens akter være uimodsagte og dermed retningsgivende for en afgørelse, tager Vestre Landsret ene og alene hensyn til Kommunens fremsendte sagsakter.
Denne sag, drejede sig ikke om tvangsfjernelse, heller ikke om forældrekompetance, men ene og alene og forældremyndighed.

Mere subsidiært: Parterne har fælles forældremyndighed over Noa.

På grund af sagens akter, havde min Advokat fremført:
Principalt: At jeg fik forældremyndigheden alene.

Forældreansvarsloven af 2007 pålægger fælles forældremyndighed. Noa er født i 2010.
På 3 år har jeg haft samlet 48 timers samvær med Noa.

De første 15 måneder blev jeg nægtet alle samvær med min søn.
På grund af kommunens uvilje.
Denne uvilje fortsætter den dag i dag.
Dommerne bør ikke tilsidesætte landets love, selvom de er fra 2007.
Der er intet i Forældreansvarsloven, som giver Dommerne og Statsamtet anledning til at træffe afgørelse og dømme som de gør.


 

denne side sidst.