www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.
www.ung igen.dk . . . www.ungdommens-kilde.dk.
forberedelser til landsskatteretten.
forberedelse til ombudsmanden. En anden Sag.
dummebøder til Politiet, ved prøverne til kørekort.

(alle datoer)
3. november
- Hvor er de, som får hvad som helst de beder om, Jesus?
Jeg er ikke en af dem.
"Det er den stilling, jeg har udvalgt jer til, og som ingen andre kan sætte jer ind i. Den kan modtages af min hånd og bruges i MIT NAVN. Ingen kan trænge ind med vold, skønt mange gerne vil. Læg alle selvbestræbelser til side, vend alle ønsker til Mig. Jeg giver gerne. I det hjerte, som er stille, kan jeg gøre min gerning."

4. november
"Tilliden er den hjerteager, hvor mit riges sæd bærer hundrede fold.
Giv jer ind under min magt, min ledelse, mit herredømme - og bliv der under alle forhold!
Træk jer ikke tilbage, når I ikke "ser" og "hører" min gerning, men bliv i tilliden til mig. Der vokser mit rige, og der tager jeg jer helt i besiddelse, for jeg tager den i besiddelse, som vælger Mig."

November 3. 2013 Kl. 8:34

Flåter er nok det bedst kendte skadedyr i Danmark, blandt voksne mennesker.
Men man ved dårligt nok, hvordan den ser ud.
Mus og rotter, slanger og edderkopper er børnenes favoritter.

Og flåternes indtog i Danmark bliver værre og værre id disse årtier.
Fugtigt klima og varmen får dem til at brede sig og trives, helt op til Lofoten i Nord Norge.

7 % af de Danske Flåter bærer i dag rundt på Syd Europæisk Hundegalskab.

En Flåt har normalt 20 forskellige sygdomme på sig, et par af disse sygdomme stort set på alle Flåter, og andre er kun udbredt i lokalområdet. Der er således ikke tale om en smitte fra Flåter, men et ukendt antal over 40 forskellige smitter.

Alle disse sygdomme ender hos mennesket, når Flåten blander blod med os, ligesom Malariamyggen der også er velkendt hos den voksne del af den Danske Befolkning.
Jeg har oplevet at man i 50'rne hældte petroleum eller dieselolie ud over mosens vande, for at slå alle myg ihjæl i Virum, omkring Furesøen, da jeg var barn.

Der er mange, som tager disse smittebærerer alvorligt.

Men egentligt, så er både myg og spyfluer jo blot irreterende, og først dødsens farlige når de smitter os mennesker med deres farlige sygdomme.

****

Flåtens sygdomme, er i tal mange, som nævnt.
Nogle af disse sygdomme, også den jeg har nævnt, den Syd Europæiske hundegalskab er uhyre vanskelig for kroppen at udrydde.

Vi tager lige et lynkursus i cellers funktion og opbygning, jeg bruger nu ord og forklaringer, som ikke findes på Universiteterne, som kan beskrive disse ting i billeder, og som den siddende professor må acceptere, som værende en 'i orden forklaring'.

Hver eneste celle i kroppen, har en cellemembran, de fleste celler er levende organismer, ligesom vandmænd i havene omkring os. Jeg bringer et relevant link til Youtube, som viser dette, og mere til som er relevant for at forstå denne videnskab om celler.

https:/www.youtube.com/watch?v=Z_mXDvZQ6dU&feature=youtube_gdata_player

Når børn spiser lange spagetti, så sker det ligesom i filmen om Lady og Vagabonden, de starter med at stikke den ene ende af spagettien ind i munden, og spiser den fra en ende af, morsomt; men vi voksne har normalt ikke tid til at spise på den måde.

Men vores celler i kroppen spiser på samme måde.
Disse lange tråde, som som kaldes for proteiner, stikker den ene ende ind i cellevægen, op på den indvendige side af cellevægen, klipper vores celler et stykke aminosyre af disse lange kæder af aminosyre som kaldes proteiner. Kolesterol er ligeledes et næringsrigt protein. Og disse sygdomme særligt Den Sydeuropæiske Hundegalskab, er også proteiner, der skruger sin ind i cellevægen hos de røde blodlegemer, ligesom en proptrækker i sin prop.

Hvis du så filmen, eller ikke, så er det let at forestille sig, hvordan vores hvide blodlegemer, der fuldstændig ligner og fungerer som en firkantet tavlesvamp eller naturlig badesvamp.
Disse badesvampe glider rundt i vores blodbaner, og tørrer af. Nøjagtigt som en renlig husmor ville gøre det.
Men disse hvide blodlegemer, er levende, og jeg har valgt en film, hvor man ser en af disse hvide blodlegemer, jage en bakterie, rundt omkring og imellem hundredvis af tallerkener, som i filmen er de Røde Blodlegemer. Der er ligeså meget liv i disse hvide blodlegemer som i mandens sædceller, meget facinerende at se og tænke på. Det ender godt i filmen, bakterien blive indfanget og anbragt inde i den Hvide Blodlegeme celle, hvor den går til grunde.
Når vi ved sår og betændelse får en gul betændelse, som kaldes pus, så er det hvide blodlegemer, som i stor mængde forlader kroppen, efter at være på overarbejde. Det kan mærkes som smerter i lymferne, som skal opretholde mængden af hvide blodlegemer i vores blod. (Dette var lige et lille sidespring, og har ikke noget med sagen / emnet at gøre.)

Det uhyggelige ved enkelte af disse Flåt sygdomme er langt fra færdigbeskrevet endnu.
Vi gør lige den Sydeuropæiske Hundegalskab færdig.
Den borer sig altså ind i de Røde Blodlegemer, og gør det umuligt for De Hvide Blodlegemer at bekæmpe.
For selvom de Hvide blodlegemer gerne vil, så er det stort set umuligt for dem, at æde kroppens egne celler, den må nøjes med at se på, hvordan Hundegalskaben gemmer sig i de Røde Blodlegemer.

Nøjagtigt ligesom Syffelis, så ligger alle disse smitsomme sygdomme og venter på det rette tidspunkt.
Inger, som er min kilde til denne artikkel har opdaget, at kræft opfører sig på nøjagtig samme måde.
Nøjagtig samme måde. Jeg kunne få lyst til at gentage det mange gange. Nøjagtig på samme måde.

Det skriver jeg lige lidt mere om nu:

Inger blev stukket af Flåt 7 gange, den syvende gang endte katastrofalt.
Hun blev syg, rigtigt syg, det værdste som disse små satander kan levere af sygdom.
Hun satte sig ind i tingene. Og det er som sagt hendes historie, hendes forskning, jeg her bringer.

Hun har lagt mærke til, og dette her danner nu grundlagt for forskning på de Universiteter, som læser hendes historie, jeg kan lige så godt rose hende for hendes arbejde med det samme, hun fortjener det så rigeligt.

Lad mig nu komme til sagen:

Når et menneske føder, bliver syg, får et chok under en trafikulykke (Hendes ord).
Så kommer vores imunforsvar på overarbejde, har hun lagt mærke til.
Og pludselig får vi kræft. Brystkræft hos kvinder og f. eks prostakræft hos mænd.
Hun har set det og det er tydeligt for hende. Og nu også for os.

Hendes veninde, som fik fjernet et bryst, bliv lokket til af lægen af få en indsprøjtning imod sygdomme, en vaksination. Denne vaksine kunne hendes krop ikke tåle, på grund af imunforsvarets stadig syge tilstand, efter kemo mm.

Og nu til Ingers opdagelse og tanker, som jeg støtter:

Vores imunforsvar fungerer ligesom vores lønkonto, der går penge ind hele tiden, der kommer Hvide Blodlegemer ind i blodet hele tiden. Og hver gang VORES celler laver en kopi af disse her omtalte sygdomsceller, så støvsuger de Hvide Blodlegemer alle blodbanerne for 'snavs' og vi forbliver sygdomsfri. Mere fra d. 4 November

Jeg fortsætter dette en anden gang. Nu er klokken 8:26 d. 2 November 2013
Fundet youtube link og gjort dette klar:
Forberedelse til ombudsmanden. En anden Sag.
Det ovenstående er også næsten færdigt, jeg mangler blot at skrive konklutionen.
Nu kl 9:27 stopper jeg for i dag d. 3 November 2013.
Denne side blev først bragt på nettet d. 4 November


 

denne side i går.