www.tilFT.dk fra www.41f8.com

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold.

l. oktober
"Det er kendskab, I trænger til - kendskab til Mig. Satan overbeviser om mangler, min Ånd overbeviser om synd. (Johs. 16:8) Lad jer ikke nøjes med Satans anklager og lade jer overbevise af dem; de lammer med mismod, træthed, bekymringer, slaphed.
Lad min Ånd vise jer synden, som er årsagen til manglerne, og I vil erfare, at der mangler jer intet. Satan lyver; I har alt det, I tror I mangler; men synd hindrer jer i at anvende mine rigdomme."

Kl. 7:32 jeg manglede lige, det vigtige, (det ovenfor skrevne, dagens tekst), kl 2 i morges.

En lille ubetydelig sten? Den øverste, topstenen. Hovedhjørnestenen.
I den

Salme 118:17. Jeg skal ikke dø, men leve og kundgøre Herrens Gerninger.
18. Herren tugted mig hårdt, men gav mig ej hen i døden.
19. Oplad mig Retfærdigheds Porte, ad dem går jeg ind og lovsynger Herren!
20. Her er Herrens Port, ad den går retfærdige ind.
21. Jeg vil takke dig, thi du bønhørte mig, og du blev mig til Frelse.
22. Den Sten; Bygmestrene forkastede, er blevet hovedhjørnesten.
23. Fra Herren er dette kommet, det er underfuldt for vore øjne.
24. Denne er dagen, som Herren har gjort, lad os juble og glæde os på den!
25. Ak, Herre, frels dog, ak, Herre; lad det dog lykkes!
26. Velsignet den, der kommer, i Herrens navn; vi velsigner jer fra Herrens hus!
27. Herren er Gud, og han lod det lysne for os. Festtoget med Grenene slynge sig frem, til Alterets horn er nået!

Mattæus 21:38. Men da Vingårdsmændene så sønnen, sagde de til hverandre: Det er Arvingen; kommer lader os slå ham ihjel og få hans Arv!
39. Og de grebe ham og kastede ham ud af Vingården og slog ham ihjel.
40. Når da Vingårdens Herre kommer, hvad vil han så gøre med disse Vingårdsmænd?"
41. De sige til ham: "Ilde vil han ødelægge de onde og leje sin Vingård ud til andre Vingårdsmænd, som ville give ham Frugterne i deres Tid."
42. Jesus siger til dem: "Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren er dette kommet, og det er underligt for vore øjne.
43. Derfor siger jeg eder, at Guds Rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets Frugter.
44. Og den, som falder på denne Sten, skal slå sig sønder; men hvem den falder på, ham skal den knuse."

Ap. Ger. 3:11. Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I Bygningsmænd, men som er bleven til en hovedhjørnesten.
12. Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under himmelen, givet iblandt mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste."

Efeserne 2:18. Thi ved ham have vi begge i en Ånd Adgang til Faderen.
19. Så er I da ikke mere fremmede og udlændinge, men I er de helliges Medborgere og Guds husfolk,
20. opbyggede på Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,
21. i hvem enhver Bygning sammenføjes og vokser til et helligt Tempel i Herren,
22. i hvem også I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Ånden.

Oktober 1. 2012 1:58 En høj pris?
Forandringer:
For nyligt opdagede jeg og kunne jeg beskrive de forandringer, der er sket i dette årtusind.
Internettet, begyndte egentligt først år 1999, dvs lige før og i dette årtusind.
Og i år, 2012 er det fuldt udbygget i Danmark.
Man kan ikke købe, man kan ikke handle uden www.
Set med Bibelen, som kilden til at forstå sandheden, så er De Hebræiske bogstaver, for WWW Wav wav wav

og i mangel på tal, i det Hebræiske alfabet, så giver man bogstaverne en talværdi

. har talværdien 666, fordi wav er det sjete bogstav på Hebræisk

Johannes Åbenbaring 13:16. Og det får alle, både små og støre, både rige og fattige, både frie og Trælle, til at sætte sig et Mærke på deres højre hånd eller på deres Pande,
17. for at ingen skal kunne købe eller sælge uden den, som har Mærket, Dyrets navn eller dets navns Tal.
18. Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et menneskes Tal, og dets Tal er 666.

At have tegnet på sin pande, kan efter min mening oversættes med =: At have www, for øje, = at have internettet for øje, Hvis man vil drive forretning.

Jeg købte hus, med en underskrift, nem-ID på internettet. for en måned siden.
Stort set vidste ingen, hvordan man gør, hverken advokat eller landmåler, - jo, der er en på hvert kontor, der kan vejlede os, (måske).
Men det er egentligt så simpelt, at nettet selv vejleder, så det er lige så let som at svare på en e-mail.
(nettet taler selv, og er klægere end de fleste. Med film og animationer, med aktive links, så med simple spørgsmål, fører dig igennem hele processen: At købe eller at sælge.)
Selv strøm, købes over nettet, Hvor meget strøm bruger man? Selvaflæsning. osv osv

Politik:
Jeg var inde på teknisk forvaltning, og ville ændre i min BBR i det nyerhvervede hus.
Simple ting som en byggetilladelse, har stadig 12 ugers ventetid.
Det tager 3 måneder, før man kan bruge sine penge i kommunen (kommunerne), hvis man vil bygge.

Jeg havde end ikke fået tildelt en sagsbehandler, efter 14 dage, som jeg havde læst at min sag ville tage, i nabokommunen, som behandles over internettet.

Jeg kunne se de mange sagsmapper, på kommunens store kontorlandskab,
og tænkte i går (søndag nogle dage efter)

Lav et hold af ældre (over 50) kommunale ledere, som på flextid, kan minimere de sagsbunker, som hober sig op overalt i den offentlige forvaltning.

5 tidligere kommunale chefer, fra kommune og amt, kan så blive kaldt på arbejder, der, hvor behovet er stort.
Ved at vælge ansvarlige, tidligere ledere, så får man et team, som tænker og kan handle korrekt, på det offentliges vegne, i de mange typer sager, som er tidskrævende.

En ung medarbejder, hjalp mig med min ansøgning, og efter 5 minutter, var den udfærdiget, således at hun, på kommunens vegne kunne godkende den, så reelt ville min ansøgning være afsluttet på 5 minutter, og ikke 3 måneder, som nu, fordi sagen skulle føres rundt i systemet.
I 1980, skulle jeg ringe 50 gange til kommunen (Frederiksberg) og spørge til byggesagen, dengang. for at få den igennen systemet.
På rekordtid.

Men de små kommuner har vel brug for at byggesager bliver sat igang, (For omsætningens skyld.)
Så måske skulle politikerne, som DF Kristian i erhvervspraktik, både i kommunerne, og i erhvervene, som Danfoss mf.

En Dansk finiansieret svinefarm i Letland (eller Litaun) har succes, deres kødpriser er noget højere der end her. og alle involverede tjener styrtende, helt vildt meget. Og sælger deres kød til en højere pris end her??? Det er vildt at tænke på. Jeg hørte det i lørdags fra en jeg mødte til enke bal på Pigernes Kro.
Hvis ikke man er enke, så bliver man det.
Det er helt vildt så løsslupne de unge på 60 er, de er snart værre end teenagers.

Men kun dans. Ikke mere. Jeg snakkede om en pige på 57, som stadig havde sine månedlige perrioder, nå svarede en i bussen: Det havde min mor også helt op til over 70, afslørede hun. Og en anden svare noget lignende.

Det er helt vildt. Og med internettet, www, er disse små opålevetser af mine, ude, hvor alle kan læse dem.