.

Vær forbered Mine børn


.
Joel 2:19. Og Herren svarede sit folk: Se, jeg sender jer korn, Most og Olie, så I kan mættes deraf; og jeg vil ikke længer gøre eder til Skændsel iblandt hedningerne.
20. Fjenden fra Nord driver jeg langt bort fra jer og støder ham ud i et tørt og øde land, hans Fortrop ud i Havet i Øst og hans Bagtrop i Havet i Vest, og han skal udsprede Stank og ilde Lugt; thi han udførte store Ting.
21. frygt ikke, jord, fryd dig, vær glad! Thi Herren har udført store Ting.
22. frygt ikke, I Markens Dyr! Thi Ørkenens Græsmarker grønnes, og Træerne bærer Frugt; Figentræ og Vinstok giver alt, hvad de kan.
23. Og I, Zions sønner, fryd eder, vær glade i Herren eders Gud! Thi han giver jer Føde til Frelse, idet han sender jer Regn, Tidligregn og Sildigregn, som før.
24. Tærskepladserne skal fyldes med Korn, Persekummerne løbe over med Most og Olie.
25. Og jeg godtgør jer de År, da Græshoppen, Springeren, Æderen og Gnaveren hærgede, min store Hær, som jeg sendte imod eder.
26. I skal spise og mættes og love Herren eders Guds navn, fordi han handler underfuldt med eder; og mit folk skal i Evighed ikke blive til Skamme.
27. Og I skal kende, at jeg er i Israels midte, og at jeg, og ingen anden er Herren eders Gud; og mit folk skal i Evighed ikke blive til Skamme.
.


Gud bruger almindelige mennesker
til at gennemføre
Hans ualmindelige plan.

February 8 2014

About me.
For the past week, I have been on facebook, in an open group people who daily honored the Lord. Being on FB since 2011, never using it, it was a huge change, to use it, In a few weeks I got 300 friends, and delighted 50 of them, I was unable to read all their mails. The rest is still my friends or I am moving them to another group of mine.

Because of this, and because of God, I am now able to change the Gospel, as it is known on facebook.

It all began in my youth, 44 years ago, at my age 19, when I was left alone by my fiancee, I want her back, what ever I had to do.
I found God in stead, and He kept me company since, I was as most of the Bborn Again Christians, through water and by spirit, same old path as always.
I was baptized to Jesus, my new friend since.
Februar 9 2014

Om mig.
I ugens løb har jeg været på facebook, i en åben gruppe, som dagligt ærer Gud.
Jeg har været på facebook siden 2011, men aldrig brugt det, det var en stor forandring, at bruge det. I løbet af få uger fik jeg 300 venner og slættede hurtigt 50 af dem, det var umuligt for mig at læse deres 350 breve på en uge, de andre, som stadig sender breve, har jeg flyttet til bekendte, så får jeg ikke deres indlæg mere. 2 har jeg valgt at følge, så jeg ser deres indlæg, men kan ikke svare på dem.
En af dem, er siden blevet slettet.

Ud fra dette, jeg har læst, kan jeg nu forandre Evangeliet, som det er kendt på facebook.

Det hele begyndte i min ungdom, for 44 år siden, som 19 årig, da min kæreste gik fra mig, og jeg ønskede hende tilbage, ligemeget, hvad det krævede af mig.
Jeg fandt Gud i stedet, og Han har holdt mig med selskab siden, Jeg var som de fleste Født Igen Kristne, igennem vand og ånd, samme uforanderlige vej som altid.
Jeg blev døbt til Jesus, min nye ven lige siden.

February 8 2014

Millennium

Finding his (Jesus) story written by Anna Katharine Emmerick, I had a goal: To make her writings public.

She said back in the 1820-1-2-3 ? that the Devil would be bound about 50 years before year 2000.
I believe Hitler was the last one, who got help from the Devil.

What does that mean?
That we shall wait another 1000 years before the Devil is set free for a short time.
It is Sabbath now, and for the next 1000 years.
One day is for the Lord as 1000 years.
If this: World War II was not brought to an end, there would be not be a living soul left on earth.
The Bible is written to those who read it, and the Jews had a terrible time before Millennium.
Millennium has started, and has been for almost 70 years now.
Februar 9 2014
Tusindårsriget
Jeg fandt Hans (Jesus) livshistorie skrevet af Anna Katharina Emmerick, og jeg fik et mål: At gøre hendes åbenbaringer offentligt kendt.

Hun fortalte tilbage i 1820 -1 -2 -3 ? at Djævelen ville blive bundet ca 50 år før år 2000.
Jeg tror at Hitler var den sidste som fik hjælp af Satan.

Hvad betyder det så?
At der vil gå 1000 år mere før Djævelen sættes fri for en kort stund.
Det er Søndag nu og for de næste 1000 år.
En dag er for Herren som 1000 år for os.
Hvis denne Anden Verdenskrig ikke var afsluttet, så ville der ikke være et menneske tilbage på jorden.
Bibelen er skrevet til dem, der læser den, og Jøderne havde en forfærdelig tid før 1000 års riget.
Tysindårsriget er startet, og har været i 70 år allerede. (Senere skal jeg tale om Røde måner, og Isreal blev dannet i 1948 i året op til en rød måne.)

February 8 2014

Meet Jesus in the sky.

When people die, they will have an out of body experience, there are 9 events that describe this future for all of us.
Lots of people has come back to earth after a short time being death, and describe how they were able to see their body in the hospital, how they went through a tunnel finding light at the end, and it was Jesus, standing there in the sky, and taking them to Planet Heaven.
The first heaven is the skies, around the earth.
The second heaven is the sun, the moon and the stars.
The third Heaven is behind the Seven Stars (Planeides or The Seven Sisters) and is Planet Heaven.
Where Jesus and all the faithful has made a home ready for you,
Februar 9 2014

Mød Jesus i skyen.
Når mennesker dør, vil de få en: Ud Af Kroppen Oplevelse, der er 9 hændelser som beskriver denne fremtid for os alle sammen.
Mange mennesker er kommet tilbage til jorden efter at være døde for en kort tid, og beskriver hvordan de så deres eget legeme ligge livløst på hospitalet, hvordan de kom igennem en lang tunnel, hvor de fandt lys for enden, og det var Jesus, som stod der på skyen og tager dem med til Planeten Himlen.
Den første himmel er skyerne omkring os.
Den anden Himmel er solen, månen og stjernerne.
Den tredje Himmel er bag ved Syvstjernen, (Pleaneiderne, De Syv Søstre) og er Planeten Himlen.
Der hvor Jesus og alle de trofaste, har gjort et hjem klar til dig.

1. Korinter 15:54. Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, da skal det ord opfyldes, som er skrevet: "Døden er opslugt til Sejr."
55. "Død, hvor er din Sejr? død, hvor er din Brod?"
56. Men dødens Brod er Synden, og Syndens Kraft er Loven.

February 8 2014

There is more
But I feel for a break now.
Februar 9 2014

Der er mere
Men jeg trænger til en pause nu

 

 

 

 

 

 

February 8 2014

There is more
But I feel for a break now.
Februar 9 2014

Der er mere
Men jeg trænger til en pause nu