www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. februar
"Lev med mig i dine tanker, dine ønsker, din bøn. Det er at blive i mig - og du skal kende mig!
Takkens vej er den bedste vej til hjertets forståelse.
Tak og Tillid - Tro og Lydighed!"

16. februar
"Sig til mine børn: I har indrettet jer med synd! - De må vende sig fra synden til mig. Syndens følger truer - vend om, før det er for sent! Mine børn, det er muligt at løses fra syndens Magt. JEG har løst jer!
Lær at leve i afhængighed af MIG. Spørg jer selv: Hvad gør du i en snæver vending? - når noget ikke slår til, når du mangler et eller andet? Når nogen tilbyder dig noget underhånden?
Se ikke til højre og venstre, men til MIG!
Glem ikke, at min Nåde er nok! - først og fremmest til Frelse og Liv, men også materielt. ,
Salig er den, som tør stole på mig - regne med mig, - den som ved sig fattig i ånden; for han skal få vejledning hos MIG!"

17. februar
"Vil du stille hver time på dagen til rådighed for mig?"
- Ja, Jesus, det vil jeg, men. . . ?
"For mig?--"

18. februar
"Jeg er din faste grund - din KLIPPEGRUND. Alt andet er tilgift. Glæd dig over, hvad du får i tilgift - også dine erfaringer af mine indgreb, men byg ikke på dem; det ville være som at bygge på sand. Lad dem hjælpe dig til at finde udtryk, når du vidner om mig."
Sidst.
Februar 18 2018 Kl 05:21 Helvedet.
For længe siden, læste jeg: Der er ikke beviser på, at det helvede vi taler om eksisterer:
Uheldigvis, så findes der et skriftsted, der beviser deres ulykke her:

Mattæus 13:39. og Fjenden, som såede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene er Engle.
40. Ligesom nu ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, således skal det ske ved Verdens ende.

Verdens ende, er, når vi dør, så lukker Gud dagbøgerne for os, en for en og hver enkelt af os.
Verden, som vi ser og oplever den, forsvinder.
Vores venner, familie, ejendom og daglige gøremål forsvinder, de er ikke mere.
Det er ikke sådan at verdenen forsvinder, nej langt fra, der kommer hele tiden ny en høst.
Men kornet, frugten, ugræsset; - det høstes, af engle.
Engle, er ikke af denne verden, de er Guds skabninger.
Alt dette foregår i: Den Åndelige verden, det sker med vores udødelige sjæl.

Mattæus 13:41. menneskesønnen skal udsende sine Engle, og de skulle sanke ud af hans Rige alle Forargelserne og dem, som gøre uret;
42. og de skulle kaste dem i Ildovnen; der skal være Gråd og Tænders Gnidsel.

Mattæus 13:43. Da skulle de retfærdige skinne som Solen i deres Faders Rige. Den. som har øren, han høre!

Denne forskel på mennesker, der høstes, gentages i mange lignelser, hvori Jesus forklarer disse hemmeligheder.

Mattæus 13:35 . . "Jeg vil oplade min Mund i Lignelser; jeg vil udsige det, som har været skjult fra Verdens Grundlæggelse."

det samme er også skrevet i:

Salme 78:1. Lyt, mit folk til min lære, bøj eders øre til ord fra min Mund;
2. jeg vil åbne min Mund med Billedtale, fremsætte Gåder fra fordums Tid,
3. hvad vi har hørt og ved, hvad vore fædre har sagt os;