fra: www.beholy.be

af
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. november
- Herre, lad ikke menneskelige anstrengelser hindre vækkelsen og beredelsen til dit komme.
" Ved min Ånd skal det ske!
Johannes Døber var den største blandt kvindefødte, og dog er den mindste i Guds rige større end han.
Han kaldte til omvendelse - men jeg gav nyt Liv.
Min Ånd skal blæse liv, hvor det ikke ventes, min kærlighed skal bære frugt i de små haver. Ingen kan bære frugt ved nidkærhed eller ved at "rense sig selv". MIN Ånd sætter frugten, og jeg besvarer råbene på min egen måde.
Frem for alt: Bliv ikke nidkær for "min gerning", men lad min kærlighed gennemstrømme jer!"
Kl. 1:58 2019 November 13