fra: www.beholy.be

af
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. november
"Lazarus elskede mig, vi var venner. Jeg var ikke blot den, han sendte bud efter i nøden, men den han helst var sammen med.
Min herlighed og min kærligheds magt kunne fuldkommes i ham, fordi han var mig hengiven.
Lad jer ikke forstyrre af noget synligt, bliv i den usynlige forbindelse med mig. De åndelige gaver, I stiler efter, giver jeg min ven i søvne.
Vær stille - jeg er jer inderlig nær - og har jer inderlig kær!"
Kl 17:13 Det er meget specielt at være Gud.
I begyndelsen af året, hørte jeg om Gud, som værende en skikkelse, som alle andre. Det var først efter flere oplevelser, at ham, der så og snakkede med Gud opdagede flere og flere detaljer ved Gud.
Man kan sige: Først var ordet.
Ligesom vi andre, når vi snakker med Gud i vores tanker, eller med andre over telefonen.
Vi ved ikke rigtigt, hvordan de andre ser ud, med mindre vi har haft andre oplevelser eller får oplevelser sammen i fremtiden.
Jeg vil gerne gøre mig nyttig igen.
Jeg har det fint med Gud, i dag tænkte jeg faktisk: At man skal ikke anstrenge sig, nærmest tvært imod, når man vil tjene og leve sammen med Gud.
Før man bliver født på ny, skal man nærmest være som et ufødt barn. Det viser jo det jeg mener.
Gud er hos os hele tiden, og Jesus kunne mærke det hele tiden, indtil Jesus kunne mærke, på korset, at Gud forlod Ham. Så tænkte Jesus: Ok, så er der ingen grundt til at hænge der længere, og Jesus forlod korset, med ordene: Det er fuldbragt.
Jeg har også været i den heldige situation, hvor jeg kunne trække mig tilbage, og fik ros af Gud for, at det var godt nok, det jeg havde udført.
Men jeg vil gerne være nyttig igen, bare jeg kan huske, bare jeg ikke skal sove hele tiden, osv. Mit sukker f. eks. kom jeg i sukkerskålen forleden, og hele dagen i går, kunne jeg ikke finde noget sukker.
Mine briller bliver også tit væk osv. De kan ligge på 2 borde, i min jakke, i min taske og jeg er for træt til at lede efter dem, hver gang jeg skal bruge dem.
Så, jo, nu vil jeg til at være til nytte for Gud.
Kl. 4:43 2019 November 12 Pøbelen?
Sociale medier, overrasker mange af de gamle ledere.
Hvad er det, som Gud kan, som pøbelen ikke kan.
Den larmende hob, har jeg engang læst om i Bibelen.
2. Mosebog 32:7. Da hørte Josua Støjen af det larmende folk, og han sagde til Moses: "Der høres Krigslarm i Lejren!"

Esajas 5:8. Ve dem, der føjer hus til hus, dem, der lægger Mark til Mark, så der ikke er Plads tilbage, men kun I har landet i Eje.
9. Det lyder i mine ører fra Hærskarers Herre: "For vist skal de mange huse blive øde, de store og smukke skal ingen bebo;
10. thi på ti Tønder Vinland skal høstes en Bat, af en homers udsæd skal høstes en Efa.
11. Ve dem, der årle jager efter Drik og ud på natten blusser af Vin!
12. Med Citre og Harper holder de Gilde, med håndpauker, Fløjter og Vin, men ser ikke Herrens Gerning, har ej Syn for hans Hænders Værk.
13. Derfor skal mit folk føres bort, før det ved det, dets Adel blive hungerens Bytte, dets hob vansmægte af Tørst.
14. Derfor vokser døds rigets Gridskhed, det spiler sit Gab uden Grænse; dets Stormænd styrter derned, dets larmende, lystige Slæng.
15. mennesket bøjes, og Manden ydmyges, de stolte slår øjnene ned;
16. men Hærskarers Herre ophøjes ved Dommen, den hellige Gud bliver helliget ved Retfærd.

Esajas 16:14 . . Moabs Herlighed vanæres med al den store larmende hob. Resten bliver lille, ringe og afmægtig.
Esajas 17
1. Et udsagn om Damaskus. Se, Damaskus går ud af Byernes Tal og bliver til Sten og Grus;
2. dets Stæder forlades for evigt og

Her i Esajas omtales Lots efterkommere, (1. Mosebog 19:37) områderne øst for Israels vande, både Gad og Manasses halve stamme og Ruben, er også blandt dem, som blev boende i området, uden ønsket om at krydse Jordan, dåbens vande.

Esajas 17:6. En Efterslæt levnes deraf, som når Olietræets Frugt slås ned, to tre Bær øverst i Kronen, fire fem på Frugttræets Grene, så lyder det fra Herren, Israels Gud.

Esajas 22:2. du larmende, støjende By, du jublende Stad?
11. I gravede mellem de to Mure en Fordybning til den gamle Dams Vand. Men til ham, der virked det, skued I ikke, så ej hen til ham, som beredte det for længst.

12. På hin dag kaldte Herren, Hærskarers Herre, til Gråd og Sorg, til hovedragning og Sæk.
13. Men se, der er Fryd og Glæde, man slår Okser ned, slagter Får, æder Kød og får Vin at drikke: "Lad os æde og drikke, thi i Morgen dør vi!"
14. Men Hærskarers Herre åbenbared for mit øre: "Den Synd," siger Herren, Hærskarers Herre, "får I ikke sonet, førend I dør!"

Jeremias 48:45. I Ly af Hesjbon står Flygtninge uden Kraft. Thi Ild farer ud fra Hesjbon, Ildsluefra Sihons Stad; den fortærer Moabs Tinding og de larmende Mænds isse.
46. . . Thi dine sønner slæbes i Fangenskab, dine døtre ligeså.
47. Men jeg vender Moabs Skæbne i de sidste dage, lyder det fra Herren. Så vidt Moabs Dom.
Ezekiel 7:10. Se, dagen! Se, det kommer; Turen kommer til dig"! Riset blomstrer, Overmodet grønnes.
11. Vold rejser sig til et Ris over Gudløshed; der bliver intet tilbage af dem, intet af deres larmende hob, intet af deres Gods, og der er ingen Herlighed iblandt dem.
12. Tiden er inde, dagen er nær; Køberen skal ikke glæde sig og Sælgeren ikke sørge, thi Vrede kommer over al den larmende hob derinde.
13. Thi Sælgeren skal ikke vende tilbage til det solgte, om han end bliver i Live; thi Synet om al den larmende hob derinde tages ikke tilbage, og ingen skal styrke sit Liv ved sin Misgerning.
14. Man støder i hornet og gør alt rede, men ingen drager i krig; thi min Vrede kommer over al den larmende hob derinde.
15. Sværd ude og Pest og hunger inde! De, der er i Marken, omkommer for Sværd, og dem, der er i Byen, fortærer hunger og Pest.
Ezekiels Bog 30:24. Men jeg styrker Babels konges Arme og lægger mit Sværd i hans Hånd; og jeg bryder Faraos Arme, og han skal stønne for ham på såredes Vis.
25. Jeg styrker Babels konges Arme, men Faraos skal synke; og de skal kende, at jeg er Herren, når jeg lægger mit Sværd i Babels Konges hånd og han svinger det imod Ægypten.
26. Og jeg spreder Ægypterne blandt folkene og udstrør dem i Landene; og de skal kende, at jeg er Herren.
Ezekiel 31
1. I det ellevte År på den første dag i den tredje måned kom Herrens ord til mig således:
2. menneskesøn, sig til Farao, Ægyptens konge, og til hans larmende Hob: Ved hvem kan du lignes i Storhed?
3. Se, du er en Libanonceder med smukke Grene og skyggefuld Krone, høj af Vækst, hvis Top rager op i Skyerne;
4. vand gav den Vækst, Verdensdybet Højde; sine Strømme lod det flyde rundt om dens Sted og sendte sine vandløb til hele dens Mark.
5. Derfor blev den større af Vækst end hvert Træ på Marken; mange blev dens Kviste og Grenene lange af megen Væde.
6. Alle Himlens Fugle bygged i dens Grene, under dens Kviste fødte hvert Markens Dyr, i dens Skygge boede al Verdens folk.
7. Den blev stor og dejlig med lange Grene, den stod jo med Roden ved rigeligt vand.
8. Guds Haves Cedre var ikke dens Lige, ingen Cypres havde Mage til Grene, ingen Platan havde Kviste som den; intet Træ i Guds Have målte sig med den i Skønhed.
9. Jeg gjorde den skøn med dens mange Kviste, så alle Edens Træer i Guds Have misundte den.
osv. nu kom jeg halvvejs igennem bibelen. (og fandt ikke det jeg havde i tankerne. og gider ikke gøre min tekst færdig.