fra: www.beholy.be

af
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. november
- 'Og han fæstede sine øjne på sine disciple og sagde: Salige
er I, som er fattige, thi Guds rige er jeres.' (Luk. 6:20)
"Liv giver jeg jer, liv i overflod; jeg giver til alle, men ikke alle ved, at de har behov. Derfor er I salige, når I er fattige, for da øser I af mine rigdomme. Den, som har, øser ikke.
Salige er I, når I intet har, for alt mit er jeres. Og husk, at mine rigdomme er en stadig rindende strøm - ikke et lager, ikke noget opsamlet og sammensparet, men som mannaen i ørkenen: nok til nuet, altid nok."
Kl. 0:21 2019 November 6 Har lige siddet og skrevet ordene, jeg valgte til i går, Gud er fantastisk.
Kl 9:42 har opdaget noget nyt, som jeg vil tage imod med fremstrakte arme.
Gud fortæller mig noget, som kun er for mig at kende, derfor vil Han ikke have, at jeg bringer noget på hjemmesiden, hver gang, jeg hører og tænker noget. (Det følges ad, Gud er jo i mit kammer, hvor jeg har mine tanker.)
Man kan acceptere det eller ej.
Overvågning startede Den Allerførste Dag, Da Gud sagde: Lad der blive lys.
Fra den dag af og i al evighed: Kan Gud se alt i Sit Lys.
Vi andre kopierer Ham bare.
Moses lærte meget af Gud.
Han brugte eksempler på overvågning og synd.
Jesus lærte os også meget om overvågning, og om frigivelse af syndere.
Hele bibelen omtaler synd, og om straf og frigivelse fra straf og om mørkets kræfter, de onde ånder og Djævelen.

Job 26: - de gribes af Angst ved hans Trusel;
12. med Vælde bragte han Havet til Ro og knuste Rahab med Kløgt;
13. ved hans Ånde klarede Himlen op, hans hånd gennembored den flygtende Slange.

Rahab omtales i Job 9:13 som et verdens uhyre, Job levede, tænker jeg, før Syndfloden, og er en af Patriarkerne fra den tid. (= Har du et liv som Job, så kan du godt nu få at vide: Gud oplærer dig til og som en Patriark.)
Efter Noa, omtales sønnerne.
1000 års riget er ikke kun 1000 år, det kommer til at vare 3000 år det kunne let vare 4000 år, hvor vi smelter sammen med Gud og evigheden. Men de 4000 år giver ingen mening.
PS! Da jeg slog op på Job 9:13 fandt jeg ved et fejlopslag Nehemias 9:13 og tænkte: Lige det jeg taler om. Nehemias kap 9 er nedenfor, efter Job kap 26 og kap 9

Nu kom jeg væk fra det jeg ville skrive. Men ok, det var det.
Jo om overvågning.
Job beskriver Job's overvågning i Job 9:11. Går han forbi mig, ser jeg ham ikke, farer han hen, jeg mærker ham ikke;

Jeg har taget imod Gud, ligesom man kan tage imod Google og al den overvågning Amerikanerne har lyst til at indsamle om os.
Amerikanerne er oprindeligt flygtninge fra Europa, og dermed flygtninge fra Israel, dvs flygtninge fra Gud.
Overvågning blev måske for meget for Adam og Eva, som derfor let lod sig friste, til at begå synd og til at forlade Paradiset, ja, de blev smidt ud.
Hele denne seperering skete før vi blev skabt.
Gud anenede et oprør, ja, Han så det tydeligt.
Og de onde ånder blev frastødt af Guds udstråling. Af Guds Lys, Af Gud.
Nogle mennesker, kommende mennesker, fulgte Rahab som deres ven, og en tredjedel af Himmelens stjerner faldt fra Gud.
Allerede her, skal man tænke over, at stjerner ikke er Planeten Himmelen. Lige så lidt, som månen er Jorden.

Vi mennesker, har alle afstand imellem os og Gud, vi laver grænser imellem os og andre familier, og kløften til Gud vokser med tiden, vi bliver ældre, siger man.
Og siger: Tag imod Gud, som et lille barn, ellers kan det ikke lykkedes.
Hvad? Kan ikke lykkedes!
At komme så tæt på Gud, at man kan give Ham en krammer.
Hvad?
En krammer?
Ja, som man giver sin fader en krammer, en gang, måske flere gange.
Som, når en fader holder sit barn op, og giver det en krammer.
Guds navn er: Fader, vi kalder Ham forskalligt, hver på vores sprog, men betydningen er den samme: Fader, Himmelske Fader, måske.
Kl 11:16 Jeg havde en snak med en ekspedient i en telebutik, inde i byen, i går,
der kom en kunde ind, som han ekspedierede, imedens jeg tændte for min telefon.
Da jeg skulle forklare ham, hvorfor jeg gik med slukket telefon, sagde jeg, at jeg får mange unødvendige opkald, dagligt.
Det gør hans far også. Sagde han.
(Så måske skulle jeg lave min alder op, ?)
Et call center har jo ansat unge, som skal ringe og kontakte alle ældres telefonnumre, med løfter om, at man kan blive rigere, hvis man vil tage chancen at satse sin formue. Satse, dvs man taber pengene i stedet for, ligesom på et kasino. Hvor Google er det største kasino af alle.
Jeg fik tilbudt hjælp af Google, til at finde kunder til min forretning.
Den gang var det telefoner, som jeg skulle blive rig på.
Jeg sagde ja til at betale 1 øre for en visning, og hvis jeg nåede mit mål, (= noget i retning af 100 nye kunder) kunne jeg tjene 70.000 som mit telefonselskab havde lovet mig.
Med et loft på 2000 kroner, gik roletten i gang, jeg kunne se: Hvor mange, der så min annonce, og hvem der læste den. Kl 24 stoppede jeg mit besøg i Google Casinoet, men på grund af tidsforskellen, imellem Irland og Danmark, valgte Google at lade mig spille en ekstra dag. En time mere, vil jeg tro.
Det var sjovt at se de mange søgninger fare forbi, på min skærm.
Og en gang imellem, landede søgningerne på mit nummer.
Jeg fik en henvendelse og 3-400.000 gange blev min anonce vist på nettet, overalt i varden.
Det var sindsoprivende spændende, men jeg tabte alt, dobbelt op, og forlod telefonselskabet et års tid efter.
Job 26
1. Så tog Job til orde og svarede:
2. "Hvor har du dog hjulpet ham, den afmægtige, støttet den kraftløse Arm!
3. Hvor har du dog rådet ham, den uvise, kundgjort en Fylde af Visdom!
4. Hvem hjalp dig med at få ordene frem, hvis Ånd mon der talte af dig?
5. Skyggerne skælver af Angst, de, som bor under vandene; (= de døde)
6. blottet er døds riget for ham, afgrunden uden Dække.
7. Han udspænder Norden over det tomme, ophænger jorden på intet;
8. vandet binder han i sine Skyer, og Skylaget brister ikke derunder;
9. han fæstner sin trones Hjørner og breder sit Skylag derover;
10. han drog en Kreds over vandene, der, hvor lys og Mørke skilles.
11. Himlens Støtter vakler, de gribes af Angst ved hans Trusel;
12. med Vælde bragte han Havet til Ro og knuste Rahab med Kløgt;
13. ved hans Ånde klarede Himlen op hans hånd gennembored den flygtende Slange.
14. Se, det er kun Omridset af hans Vej, hvad hører vi andet end Hvisken? Hans Vældes Torden, hvo fatter vel den?

Job 9
1. Så tog Job til orde og svarede:
2. "Jeg ved forvist, at således er det, hvad Ret har en dødelig over for Gud?
3. ville Gud gå i Rette med ham, kan han ikke svare på et af tusind!
4. Viis af Hjerte og vældig i Kraft hvo trodsede ham og slap vel derfra?
5. Han flytter Bjerge så let som intet, vælter dem om i sin Vrede,
6. ryster jorden ud af dens Fuger, så dens Grundstøtter bæver;
7. han taler til solen, så skinner den ikke, for Stjernerne sætter han Segl,
8. han udspænder Himlen ene, skrider hen over Havets Kamme,
9. han skabte Bjørnen, Orion, Syvstjernen og Sydens Kamre,
10. han øver ufattelig Vælde og undere uden Tal!
11. Går han forbi mig, ser jeg ham ikke, farer han hen, jeg mærker ham ikke;
12. røver han, hvem mon der hindrer ham i det? Hvo siger til ham: "Hvad gør du?"
13. Gud lægger ikke Bånd på sin Vrede, Rahabs Hjælpere bøjed sig under ham;
14. hvor kan jeg da give ham Svar og rettelig føje min Tale for ham!
15. Har jeg end Ret, jeg kan dog ej svare, må bede min Dommer om Nåde!
16. Nævned jeg ham, han svared mig ikke, han hørte, tror jeg, ikke min Røst,
17. han, som river mig bort i Stormen, giver mig - Sår på Sår uden Grund,
18. ikke lader mig drage Ånde, men lader mig mættes med beske ting.
19. Gælder det Kæmpekraft, melder han sig! Gælder det Ret, hvo stævner ham da!
20. Har jeg end Ret, må min Mund dog fælde mig, er jeg end skyldfri, han gør mig dog vrang!
21. skyldfri er jeg, ser bort fra min Sjæl og agter mit Liv for intet!
22. Lige meget; jeg påstår derfor: skyldfri og skyldig gør han til intet!
23. Når Svøben kommer med død i et Nu, så spotter han skyldfries Hjertekval;
24. jorden gav han i gudløses hånd, hylder dens Dommeres øjne til, hvem ellers, om ikke han?
25. Raskere end Løberen fløj mine dage, de svandt og så ikke Lykke,
26. gled hen som Både af Si, som en Ørn, der slår ned på Bytte.
27. Dersom jeg siger: "Mit Suk vil jeg glemme, glatte mit Ansigt og være glad,"
28. må jeg dog grue for al min Smerte, jeg ved, du kender mig ikke fri.
29. Jeg skal nu engang være skyldig, hvorfor da slide til ingen Nytte?
30. Toed jeg mig i Sne og tvætted i Lud mine Hænder,
31. du dypped mig dog i Pølen, så Klæderne væmmedes ved mig.
32. Thi du er ikke en Mand som jeg, så jeg kunne svare, så vi kunne gå for Retten sammen;
33. vi savner en Voldgiftsmand til at lægge sin hånd på os begge!
34. Fried han mig for sin Stok, og skræmmed hans Rædsler mig ikke,
35. da talte jeg uden at frygte ham,, thi min Dom om mig selv er en anden!
Nehemias 9:13. Du steg ned på Sinaj Bjerg, du talede med dem fra himmelen og gav dem retfærdige Lovbud og tilforladelige Love, gode Anordninger og Bud.
14. Du kundgjorde dem din hellige Sabbat og pålagde dem Bud, Anordninger og Love ved din Tjener Moses.