fra: www.beholy.be

af
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Kl. 1:01 2019 Oktober 26 har hele dagen og de sidste par dage tænkt over det jeg nu vil prøve på at skrive:
Kl 16:19 nej, det har jeg ikke kunne sætte ord på.
Jeg har så til gengæld opdaget, at jeg snakker for meget og for døve ører.
Jeg ændrede tanker i løbet af dagen, og takker nu for den overvågning, jeg tilsyneladende er udsat for. Jeg kalder dem DET fremover, hvis jeg skulle få brug for mere omtale af DET. (D står for Dansk) (MV står for Mine Venner) Jeg burde nok kalde dem for MDV, det andet er lidt kopieret og gammeldags.
Kl 16:27 Jeg fik lov at brilliere med min viden i dag, det var en dejlig oplevelse, men det blev for meget for dem, jeg var sammen med.
F eks da vi snakkede om Ezras bog, Sammenlignede jeg ham med Paulus, hvilket faldt i god jord. Og vi har alle sammen lidt Paulus i os, tilføjede jeg, For Paulus ( og Ezra) var ikke som de andre, de etablerede præster.

Ezra 7:6. denne Ezra (16 barnebarn efter Aron) drog op fra Babel. Han var skriftlærd, hjemme i Mose Lov, som Herren, Israels Gud, havde givet; og kongen opfyldte alle hans Ønsker, eftersom Herren hans Guds hånd var over ham.
10. Thi Ezra havde vendt sit Hjerte til at granske i HERRNs Lov og handle efter den og undervise Israel i Lov og Ret.
Det er her i vers 10, at Ezra gør ligesom Paulus.
Helhjertet, dvs drevet af Guds Ånd, som en sagde i klassen: Gud mangler lige en som en Paulus, og får let øje på Ezra, og kan sige TIL SIN TJENER: GÅ Ezra. Og det gør Han, for Han er også en Handlingens mand.
"Hvad vil du huskes for?" Var dagens hovedtema.
Første Kongebog 6:7. Ved Templets Opførelse byggede man med Sten, der var gjort færdige i Stenbrudet, derfor hørtes hverken Lyd af Hamre, Mejsler eller andet jernværktøj, medens Templet byggedes.
8. Indgangen til det nederste Rum var på Templets Sydside, og derfra førte Vindeltrapper op til det mellemste og derfra igen op til det tredje Rum.
9. Således byggede han Templet færdigt, og han lagde Taget med Bjælker og Planker af Cedertræ.

15. Templets Vægge dækkede han indvendig med Cederbrædder; fra Bygningens Gulv til Loftsbjælkerne dækkede han dem indvendig med Træ; og over Templets Gulv lagde han Cypresbrædder.
16. Han dækkede de tyve bageste Alen af Templet med Cederbrædder fra Gulv til Bjælker og indrettede sig Rummet derinde til en Inderhal, det Allerhelligste.
- - - han byggede på det i syv År.
Anden Krønnikebog 3:10. I det Allerhelligste satte han to Keruber i Billedskærerarbejde, og han overtrak dem med guld.
11. Kerubernes Vinger målte tilsammen tyve Alen i Længden; den enes ene Vinge, fem Alen lang, rørte Hallens ene Væg, medens den anden, fem Alen lang, rørte den andens Vinge;
12. og den anden Kerubs ene Vinge, fem Alen lang, rørte Hallens modsatte Væg, medens den anden, fem Alen lang, nåede til den første Kerubs Vinge.
13. Disse Kerubers Vinger mnålte i deres fulde udstrækning tyve Alen og de stod oprejst med Ansigtet indad.

Jeg hørte under mødet, at man havde gjort muren færdig på 52 dage (eller uger), og kan ikke finde det sted.