fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. oktober
"Ingen kan nærme sig et lys uden at oplyses ved det - således også med min Ånd.
Søg mig, - i min nærhed, i min Ånds lys, skal I finde sandheden om jer selv - og om MIG. Jeg løfter jer op af det skidne dynd og den brusende grav. 'Han drog mig op af den brusende grav, af det skidne dynd, han satte min fod på en klippe, gav skridtene fasthed, en ny sang lagde han i min mund.' (Salme 40:3-4)"
Kl. 6:27 2019 Oktober 17 industriel vand til fremstilling af brændstof
Mine observationer fortsætter, jeg ser gentagende gange de samme youtu.be film, med glæde, men der kommer flere og flere anvendelser frem i offentligheden.
Der er mange af disse apostle, der med stor iver udforsker dette nye land, hvor de hver især kan se fordele og fremtidig og nutidig anvendelse og anvendelser.
Og det er enormt spændende, for ingen har egentligt fundet det endelige resultat endnu. Det er ligesom en sportskamp, hvor man ser det ene resultat efter det andet, som et mål.
Jeg så en begynde at udvikle brændselet til sin bil, i form af opvarmning, der var rigelig brint i hans fremstilling, til at han kunne lave en lille brændeovn i fin rustfrit stål, og han skulle nu til at lægge rustfri stålrør ind i sin brænder, hvorigennem han kunne opvarme vand til et brusebad i sin bil, som han måske bruger som autocamper.
Der skal ikke gøres meget i hans projekt, før han skiftesvis kan bruge sit industrielle brændstof til både at køre rundt og til at varme både bil og vand op med.
Selv har jeg forestillet mig at man brugte sin bil, sin almindelige bil, på den måde, blot med den tilføjelse, at man sætter den ved huset, imedens den tilsluttet til huset, bliver i stand til at varme hele huset op og forsyne det med elektricitet. Med relæer, kunne man starte opvarmningen i et værelse, f. eks i køkkenet, badeværelset osv i sit sommerhus.
35 kWatt svarer til almindelige oliefyr til en villa på 120 M2 i gamle dage, uden voldsom isolering, som er udbredt i mange huse i dag.
En almindelig bil har mindst 35 Kwatt motor i dag, oftest det dobbelte, superbiler har 10 gange så meget motorkraft, og 20 gange den motoreffekt er også almindelig blandt superbiler.
At kunne anvende dette brændstof bliver almindeligt udbredt, alt, hvad der skal til er fremstilling af dette gratis super brændstof lavet af industrielt vand, fylder ikke meget mere end et almindeligt bilbatteri.
Regnskabet for de lokale varmeværker bliver for 400 borgere i en lille landsby, vedligeholdelse 1/3 løn 1/3 varme 0/3 dvs 2.000.000 delt med 400 er 5000 årligt til opvarmning. Dertil kommer strøm, som staten kan tjene 2 mil på. Med de nuværende afgifter.
Co2 udledningen bliver 0 og afløses af en udledning af industriel vand, som let og billigt kan genanvendes til at fremstille mere gratis brændstof, på den måde, som er beskrevet på mine seneste hjemmesider.
Ved at interessere sig for et emne, udvikler man sig, på mange områder, i 50 år har Gud og det at gøre Gud til hverdag, været min interesse, og i januar i år, fandt jeg for første gang denne nærkontakt med Gud, som værende almindeligt udbredt, ½ år senere, nu opdager jeg, at denne specielle udnyttelse af industriel vand, til at lave gratis brændstof af, også er almindeligt udbredt.
Det er jo dejligt.