fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. oktober
- Gør os villige til din vej med os, Herre. - (1. Samuel 15:22):
'. ..at adlyde er mere værd end slagtofre, og at være lydhør er mere værd end vædderfedt. '
"Tro mig, jeg virker i jer både at ville og at kunne, når I beder mig om det. Jeg danner det hjerte, der ønsker at dannes af mig. Derfor må jeg afdække jeres hjertes ønsker, så at I kan erkende og bekende - så jeg kan gribe ind.
Lad ikke jeres ønsker binde jer, jeg giver langt ud over, hvad I forstår at ønske jer. Og lad jer ikke knuse under jeres egne hjerters dom; JEG har frikendt jer og skænket jer mit liv. - I må kende jer selv for at kunne kende min NÅDE."
 • Kl. 4:37 2019 Oktober 14 Om Guds Troskab. Noget specielt.
  I snart 50 år, har jeg tjent Gud både dagligt og over længere tid.
  Til at begynde med var det et spørgsmål for mig at komme tættere og tættere på Ham, mine anstrengelser, bare det at kravle som en lille hvalp, bestod i at finde: Hvor Han nu var henne.
  Efter måneder, måske år, opdagede jeg at Gud er der, nej, det er en dårlig beskrivelse. Jeg opdagede med det samme og før jeg ledte efter Ham, at Han var der, både når jeg tænkte på Ham eller når jeg ikke tænkte på Ham.
  Og sådan blev det, både for Jesus, for mig og for alle andre.
  Vores tanker er vores lønkammer, og det er i vores tanker, vi skal Have Gud på besøg, så ko
  mmer Gud og indretter vores sjæl og sind og tanker, som gode forældre, vil vejlede sine succesfulde børn, til at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter.
  Gud elsker os, som Sig Selv, Han ønsker alt godt for os, det bedste, det mest optimale, og som Han er, ønsker Han, at vi alle bliver, dog uden at vi mister vores egen vilje og vores egen sind.
  Ske Din vilje, bad Jesus til Vor Himmelske Fader.
  Og vi bør følge Jesus i den specielle bøn, Jesus liv blev meget for meget for mig, Jesus havde et hårdt liv, jeg søgte også efter at blive tæt ven med Jesus, ligesom jeg følte, at jeg havde Gud tæt på, ville jeg også gerne kunne føle, at Jesus var tæt på. Men ak, der gik 30 år før det venskab blev sådan tæt, som jeg ønskede det. Og i dag beundrer jeg tit Jesus i mine tanker, for alt det Han tog imod af Gud, for at blive til den Han blev til. Selv for Jesus er Gud vidunderlig og Guddommelig.
  Jeg havde det mange gange, som profeterne i Det Gamle Testamente, Gid alle var profeter, sagde Moses, da Han svarede på sit eget spørgsmål, som var: Er du missundelige på mine vegne. (4 Mosebog 11:29)
  Jeg har således hele mit liv følt, at jeg var meget alene, med hensyn til at føle Guds tilstedeværelse. Og det var en meget speciel følelse. Gud har det på samme måde, indtil vi siger Ja til at lytte og helst gøre, som Han foreslår, hvor Jesus er vores alles storebror, den førstefødte.
  Med mit kendskab til Bibelen, så blev Jesus ikke her på jorden, den første, som blev født på ny, men som Guds enborne Søn, så blev Jesus den eneste, som 100 % ville ligne Gud på alle måder.
  Elias, blev jo født på ny. og kunne komme op i Himmelen, uden at skulle dø først. Abel, kom også i Himmelen, som det første offer, til Gud, Jesus blev ligeledes præst på Melkisedeks vis, så: Mon ikke Abels nye navn blev Melkisedek, - , jeg regner med det.
  Enoch fik også samme specielle omtale af at vandre med Gud, uden at dø, ligesom Elias, - , Jesus valgte den del at menneskets veje, hvor vi sagde ja til at dø. Dvs ja til at følge den forkerte Gud, som blev Guds modsætning, fordi Han ville have al guds ære og herlighed, selvom han skulle lyve og bedrage for at blive gud, i stedet for Vor Himmelske Fader. Det er i og for sig ikke svært at gøre dem til grin, som udgiver sig for noget de ikke er. For deres vildledning og deres løgne bliver jo afsløret, for hele den gruppe af mennesker, som de har lokket med løgne.
 • At kærligheden på trods af meget bedrag, består, Det er Guddommeligt.
  Gud gjorde den egenskab til evigtvarende. Således slipper Han os ikke, Jesus ligeså, og alle de andre på Guds Grønne gren, slipper os ikke.
  Satan derimod, de skammer sig, for de lærer aldrig at tilgive andre eller sig selv. de holder fast på deres herlighed, og kan ikke fødes på ny, deres frø, formerer sig ikke mere, som Gud gør.
  Abraham, skulle blive talløse som sandkorn på stranden, som stjernerne på himmelen, alle tæt knyttet til Gud, visende Gud respekt og på afstand, og det er nok for at Guds kærlighed kan komme dem til velsignelse. Hvor tit skal man gå i kirke? Ja, præsterne skal være der hele tiden, men ellers er en af reglerne: Mindst en gang hver 50 år. Hvis du vil have regn på din mark, dvs mindst en gang i livet, skal du invitere Gud ind i dine tanker, ind i dit sind, ind i dit liv.
  Først herefter kan Gud velsigne dig.
  10 gjorde Jesus raske fra spedalskhed, men kun en kom tilbage og takkede, var der ikke 10 spurgte Jesus.
  Jeg valgte derfor, at være den, der sagde tak til Gud, ligesom præsterne i Israel, ud af 12 stammer, blev en valgt til at takke Gud. Levis stamme, med Aron og Moses som de 2 foregangsmænd, blandt stammerne.
  Jeg så mange, ligesom jeg, på nettet, i januar i år, som også er tæt på Gud, og i en drøm så jeg dem, som en flok duer, der fløj synkront, dvs i takt. Ligesom 2 der lever harmonisk og tæt på hinanden, kan tænke de samme tanker på samme tid, og som leder efter det samme ord, det samme navn på en de kender så godt, ja således er det for dem, der lever sammen med Guds og vores ånd, Den Helligånd.
  Så føler man sig ikke alene mere. Sådan som Jesus til sidst gjorde på Korset, da Han afslørede for de tilstedeværende, at Han manglede Guds tilstedeværelse. Jesus tænkte: Gud er væk, lad også Mig komme væk herfra, og sådan blev det med ordene: Det er fuldbragt. Og livet gik sin gang, som om intet var hændt. (Som efter en fødsel.)
  Jesus og os alle sammen blev hermed født på ny, til et liv i Paradisisk harmoni med Gud Vor Himmelske Fader. Gennem Den Helligånd.