fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. oktober
"Gennem tillid vil I erfare, at mit væsen er kærlighed! Alle mine egenskaber springer af kærlighedens rod!
Tab ikke tilliden til min kærlighed, jeres tillid er forudsætningen for mit direkte indgreb i jeres hjerte. Vis alt bort, som ikke har sin rod i tilliden til min kærlighed, renhed, hellighed og magt.
Min kærlighed er min magt - unddrag jer derfor aldrig min kærlighed. Den er min hellighed - slip derfor synden. Ingen synd kan blive i min nærhed, når den er erkendt.
Min kærlighed er min retfærdighed; med den har jeg besejret løgnens fader, syndens ophav.
Bliv i tilliden til min kærlighed, og I vil se dens mange sider i en ublandet helhed."
Kl. 00:14 2019 Oktober 10 min største helligdag, overhovedet, havde jeg i går.
En af De dage, hvor Gud tilgiver, og jeg kunne føle det.
Tilgivelsen er derfor årsagen til, at der er flest jøder samlet, netop i går, i løbet af året.
De lunkne og de varme jøder, ja, alle vil også have del i tilgivelsen.
Det er svært at være menneske. og det er svært at være Gud, Når mennesker ikke vil give sig tid til at forstå deres Skaber og Himmelske Fader.
Kl 4:34 Håndtryk?
I min tid som aktiv Mormon, jeg var der i ca 10 år fra 1975 af, lærte jeg en hel del af det jeg kunne bruge i resten af mit liv. En af pussighederne var omkring håndtryk, hvilket sammen med de tanker jeg har nu, efter den indsigt, jeg har nu, får mig til at lave lidt historieskrivning omkring dette: At må / må ikke eller skal / skal ikke dvs vil / vil ikke give hånden som tegn på fællesskab og imødekommenhed.
Så vidt jeg husker, så skrev grundlæggeren i sine lærer og pagter omkring håndtryk, at man kunne kende hinanden på håndtrykket. I teksten bruges forklaringen noget anderledes end i virkeligheden, og virkeligheden er ikke længere, end ikke i min tid, da jeg var en del af fællesskabet, så Mormonerne kender heller ikke til den historie jeg nu skriver.
Men fakta er, at Jesuitterne, også før de valgte det som deres gruppebetegnelse, indførte håndtrykket som et tegn på venskab, det var en afløsning for de kristnes hemmelige tegn, der var en fisk, eller snarere et græsk alfa, tegnet i luften, som hemmeligt tegn imellem de kristne.
Disse første kristne, etablerede sig i hemmelige selskaber, hvor Vatikanstaten blev den mindste og mest indflydelsesrige af alle lande, ca 100 000 indbyggere, gav vejledning til hele verden, igennem 2000 år.
Efter alle de fortællinger jeg har set og hørt omkring dette, er det et overraskende studie, som en lang kriminel fortælling. Men overraskende nok så er der mange, som på trods af deres lidelser, ligesom Jesus gjorde på trods af sine lidelser, de bad Gud tilgive paven og alle kirkens synder.
Det skrev Gud så om, at de skulle ikke tro at de selv kunne glemme deres synder, men hvis de kunne glemme, så er Gud også klar til at glemme.
Og alle Jesus og andres lidelser er glemt i Paradiset, man bliver nød til at rulle den verdenshistorie ud, hvis man vil lære noget om det. Den bliver kun set af dem, som vil kende deres forhistorie. (Der er et vindue i Himmelen, ja to vinduer, i det ene kan man se fortiden, og i det andet kan man se fremtiden) er der noget foruroligende i fremtidens vindue, så kan man gå ind og ændre på det, hvilket Jesus gjorde sig klar til, for Han var tæt på Gud, også dengang.

Disse hemmeligt kristne kunne også regne ud: Hvad og hvem Bibelens skrifter taler om, de så ikke sig selv som onde, kun i bakspejlet, når de når de f eks har jeg hørt, tog al Amerikas Guld fra Fort Knox, og førte det til Vatikanets bank i New Yourk, World Trade Centeret fik også al deres guld kørt væk, af hvem, ved jeg ikke. Men den sidste vogn nåede ikke ud af centeret, og blev fanget i ruinerne. Dette var bare et af mange eksempler på dårlig opførsel, hos de kristne verdensledere.
Deres indflydelse har været så stor, at de kunne lære Arabiske brødre, på grund af Abraham, og på grund af Guds velsignelser, skikke, som forhåbentligt kunne bringe dem tilbage til Troen på Gud.
Men, men, ligesom Sara så blev det en umulig opgave, men ikke for Gud. For at kunne vejlede fremtidens kristne, gjorde de det til en skik blandt Muslimer Ikke at give håndtryk, (til kvinder).
Til de kristne, lærte man at give forskellige håndtryk, som hver især var hemmelige, og som kunne afsløre et fællesskab. Man kunne med andre ord, i al hemmelighed betro sig til hinanden, uden at andre i lokalet vidste noget om det.
Daniel 8:9. Men fra det ene af dem skød et andet og lille horn op, og det voksede umådeligt mod Syd og Øst og mod det herlige land;
10. og det voksede helt op til himmelens Hær, styrtede nogle af Hæren og af Stjernerne til jorden og trampede på dem.
11. Og det hovmodede sig mod Hærens Øverste; hans daglige Offer blev ophævet, og hans Helligdoms Sted kastedes til jorden.
12. Og på Alteret for det daglige Offer lagdes en Misgerning; Sandheden kastedes til jorden, og hornet havde Lykke med, hvad det gjorde.
13. Da hørte jeg en hellig tale, og en anden hellig spurgte den talende: "Hvor lang Tid gælder Synet om, at det daglige Offer ophæves, Ødelæggelsens Misgerning opstilles, og Helligdommen og Hæren nedtrampes?"
14. Han svarede: "2300 aftener og Morgener; så skal Helligdommen komme til sin Ret igen!"

Daniel skrev dette senere end 600 f. kr.
Amerika blev etableret, på den måde, som templet fungerede, dvs som et offentligt sted, hvor man kan tilbede Gud. og datoen for denne hændelse er 1776 d. 4 Juli
Dvs hele Israel, jøder som levitter, og alle de tabte stammer fra Nord, dvs Europa, kunne samles og hver især, kunne blive Guds Nye Tempel, et levende tempel, hver især havde selv ansvaret med deres personlige valg og beslutninger.