fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be

Den korte avis. dk
Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. oktober
- 'Den, som tror Sønnen, har evigt liv; den, som ikke lyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.' (Johs. 3:36)
"At være under Guds vrede vil sige at have unddraget sig min kærlighed.
Jeg hader synden, fordi den skiller mennesker fra mig - derfor: fly synden, at I ikke skal forene jer med den og drage dens forfærdelige følger over jer!
Med synd vil Satan binde og blinde mennesker for at forene jer med syndens væsen, som er hans eget, så at I skulle gå til grunde med ham. Ingen behøver at blive i synden; for Satans magt er brudt, han er overvundet. Et valg kan stille jer på min side!"
Kl. 8:48 2019 Oktober 8 . . . . . Drøm, jeg havde en drøm forleden, jeg går også og drømmer om noget, samme ord, med forskellige betydninger, som begge går forud for virkeligheden.
Skal jeg gøre mine drømme til virkelighed, skal der handling til.
Lad mig beskrive den drøm, jeg går og arbejder på, og som har optaget alle mine evner og indsatser, den sidste måned eller 2.
Man kan lave energi med moderned indsigt, (= firkantspænding og neutrale plader) i en uendelig mængde, fra vand, af vand, med vand.
2 trin, først ved hjælp af elektrolyse. Det betyder, at man sætter strøm til vandet, jævnstrøm, fra 1,24 volt op til store lyn på himmelen.
andet trin er at man brænder det brændstof af, sammen med vand, som så bliver til varm damp, der kan bruges i en dampmaskine. (dampturbine?)
Optimalt, skal der kun bruges 4% strøm, til at lave 100% energi, på denne måde. har jeg set på nettet.

Den anden drøm er at bane Herrens vej, og her taler vi om at rydde den flyveplads, jeg så i drømmen.
Jeg siger dig, den er stor, midt hen over flyvepladsen i drømmen var der lagt en mur af meter store brokker, som kunne stamme fra nedrivning af betonbyggerier overalt fra jorden, landingsbanen var mange kilometer lang og nogle få kilometer bred, brokbunken delte landingsbanen i 2, så Gud ikke kunne lande med alle de velsignelser, Han har tiltænkt os.
Store tunge sten, store hjerter af sten, forhindrede de Himmelske sendebude, at benytte lufthavnen. (sådan blev min tolkning af drømmen, til sidst).
Jeg sad som pilot i et af verdens største veteranfly, en Herkules, kunne det meget vel have været, det var mange gange større, end C54, og nogle af de DC fly, jeg i min levetid har været passager i.
Den halve flyveplads, var rigelig stor for alverdens fly at lande på, men landingspladsen var ikke ryddet.
Jeg skal her føje til, at When the Saints comes marching in, er det på Den Himmelske Bouleward, som er 1000 miles bred, 1500 km bred, måske 2250 Km bred, for at bruge en af de Himmelske måleenheder.
På Dansk for en Dansker, svarer det som herfra til Rom, så bred er hovedgaden i Det Himmelske Zion, Der Himmelske Jerusalem.
Et godt sted at være er i firkantbygningen, som har den størrelse, som en firkant, tror man, hvis man læser Bibelen, og det gjorde arkitekten bag ved blackstone, (som er et engelsk navn for en religiøst bygning, af stor betydning, for mange) Den Himmelske virkelighed er en anden, for bygningens længde og bredde og højde er den samme, men formen er en pyramide, med samme mål som Den Store Pyramid i Ægypten. (der er 225 meter i firkant) (ca.)

En drøm jeg havde tidligere var en passende og normal stor flok af duer, som fløj fuldstændigt synkront, deres vingeslag fulgte hinanden, som ved en stor gymnastikopvisning.
Disse små vingede fugle, fløj hen over mig nogle gange, kom tæt forbi, hvor jeg stod, jeg kunne virkelig fornemme de / den enkelte due, som er symbol på at Helligånden er i hver af dem. For mig, var dette symbolet på de mange prædikanter, jeg kan finde på nettet. En gruppe, på et passende antal, flyver sammen og under Helligåndens påvirkning, og ledet af Gud og er i fuld gang med at bistå Jesus i deres fælles projekt: At gøre mennesker klar til at leve i 1000 år måske 3000 år eller 4000 år, for så bagefter at leve evigt.
For mig er 1000 årsriget begyndt, al kraft og miraklet startede med at Jesus vandt over mørket, som ikke forstod lysets velsignelser.
3 nagler, på på Hæbræisk er 3 gange w eller 3 gange 6 dvs 666 eller www efter eget valg, og Jesus blev således ligesom Elias, det vidne for os mennesker, som viser, at døden ikke har magt i Guds Skaberværk.
Døden blev en oplevelse, meget ubehagelig for nogle og for andre blev det en overgang fra livet til endnu mere liv. Som en behagelig søvn der kun varede 1 sekundt. Så stod Jesus der, i herlighed og tager imod, de lykkelige sjæle, og fører dem med til Paradiset, som lovet, at Han ville komme igen og hente os, de troende, ja selv tvivlerne, der ligesom Apostlen Thommas, lige selv skulle opleve det, i sin egen virkelighed. Før Han kunne vidne: At det er sandt, Gud lever Jesus lever, Elias lever, Moses lever osv, Ja de lever alle sammen, ingen er døde, nogle er ikke født på ny, men de lever også.
Jeg skriver meget mere omkring 1000 årsriget, og hvornår det begyndte i andre tekst afsnit.
Men ny for mig er årets 12 måneder, begyndende med 30 september, (ca 1 oktober) 7 måneder længere hen på året, kommer Påsken, hvor Jesus fejres. dvs 7000 år efter Adam og Eva, viste tegn på oprør imod Gud, dukker Jesus op, og genopretter alle ting. (og genoprettede alle ting).
For at være fuldkommen som Præst, skal man være som Jesus.
Lytte til Vor Himmelske Fader, JA det er Hans navn, hver på vores personlige sprog. Jesus sagde: Bed til Gud og brug ordene: Fader Vor . . . .
Vi skulle ikke sige Jesus vor, eller Jehowah vor, YAHW eller Elohim, men: Fader Vor.
Jesus er vores præst, det har jeg meget tidligt lagt mærke til, og brugt i snart 50 år.
Gud Vor Himmelske Fader er vel vidende om alt: Hvad du tænker og alt hvad du foretager dig.
Slås du? mærker Han det, glæder du andre? mærker Han det
Guds skjulte kamera er rettet på alle mennesker, selv den mindste fugl er Han nær, Gud ser alt og mærker alt, Gud er Nærværende.
I vor tid bliver det lettere og lettere at beskrive, som en Fader er nærværende, sådan er den evigt gode beskrivelse.

Salme 78:9. - Efraims børn var rustede Bueskytter, men svigted på Stridens Dag -
10. Gudspagten holdt de ikke, de nægtede at følge hans Lov;

Salme 89:27. mig skal han kalde: min Fader, min Gud og min Frelses Klippe.
28. Jeg gør ham til førstefødt, den største blandt jordens konger;

Salme 89:35. jeg bryder ikke min Pagt og ændrer ej mine Læbers udsagn.
36. Ved min Hellighed svor jeg en Gang for alle - David sviger jeg ikke:
37. Hans Æt skal blive for evigt, hans trone for mig som Solen,
38. stå fast som Månen for evigt, og vidnet på Himlen er sanddru, - Sela.
39. Men du har forstødt og forkastet din Salvede og handlet i Vrede imod ham;
40. Pagten med din Tjener har du brudt, vanæret hans Krone og trådt den i Støvet;
41. du har nedbrudt alle hans Mure, i Grus har du lagt hans Fæstninger;

Salme 94:14. thi Herren bortstøder ikke sit folk og svigter ikke sin Arvelod.
15. Den retfærdige kommer igen til sin Ret, en Fremtid har hver oprigtig af Hjertet.
16. Hvo står mig bi mod ugerningsmænd? hvo hjælper mig mod Udådsmænd?
17. Var Herren ikke min Hjælp, snart hviled min Sjæl i det stille.
18. Når jeg tænkte: "Nu vakler min Fod", støttede din Nåde mig, Herre;
19. da mit Hjerte var fuldt af ængstede Tanker, husvaled din Trøst min Sjæl.
((Se tankerne er vores lønkammer, Gud kender vores tanker, og vores bønner, allerede før vi siger dem)) Det kan få stor betydning for enhver at vide, for den, der vil i kontakt med Gud, Vor Himmelske Fader.

Esajas 1:28. Men Overtrædere og Syndere knuses til hobe; hvo Herren svigter, forgår.
29. Thi Skam vil I få af de Ege, I elsker, Skuffelse af Lundene, I sætter så højt;
30. thi I bliver som en Eg med visnende Løv, som en Lund, hvor der ikke er vand.
31 Den stærke bliver til Blår, hans Værk til en Gnist; begge brænder med hinanden, og ingen slukker.

Esajas 41:15. Se, jeg gør dig til Tærskeslæde, en ny med mange Tænder; du skal tærske og knuste Bjerge, og Høje skal du gøre til Avner;
16. du kaster dem, Vinden tager dem, Stormen hvirvler dem bort. Men du skal juble i Herren, rose dig af Israels Hellige.
17. Forgæves søger de arme og fattige vand, deres Tunge brænder af Tørst; jeg, Herren, vil bønhøre dem, dem svigter ej Israels Gud.
18. Fra nøgne Høje sender jeg Floder og Kilder midt i Dale; Ørkenen gør jeg til vanddrag, det tørre land til Væld.
19. I Ørkenen giver jeg Cedre, Akacier, Myrter, Oliven; i Ødemark sætter jeg Cypresser tillige med Elm og Gran,
20. at de må se og kende, mærke sig det og indse, at Herrens hånd har gjort det, Israels Hellige skabt det.
21. Fremlæg eders Sag, siger Herren, kom med Bevis! siger Jakobs Konge.
22. De træde nu frem og forkynde os, hvad der herefter skal ske. Sig frem, hvad I har forudsagt, at vi kan granske derover og se, hvad udfald det fik; eller kundgør os, hvad der kommer!
23. Forkynd, hvad der siden vil ske, at vi kan se, I er Guder! Gør noget, godt eller ondt, så måler vi os med hinanden!
24. Se, I er intet, eders Gerning Luft, vederstyggelig, hvo eder vælger.

Esajas 49:13. Jubler, I Himle, fryd dig, du jord, I Bjerge, bryd ud i Jubel! Thi Herren trøster sit folk, forbarmer sig over sine arme.
14. Dog siger Zion: "Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!"
15. Glemmer en kvinde sit diende Barn, en Moder, hvad hun bar under Hjerte? Ja, selv om de kunne glemme, jeg glemmer ej dig.
16. Se, i mine Hænder har jeg tegnet dig, dine Mure har jeg altid for øje.
17. Dine børn kommer ilende; de, som nedbrød og lagde dig øde, går bort.
18. Løft øjnene, se dig om, de samles, kommer alle til dig. Så sandt jeg lever, lyder det fra Herren: Du skal bære dem alle som Smykke, binde dem som Bruden sit Bælte.
19. Thi dine Tomter og Grusdynger, dit hærgede land ja, nu er du Beboerne for trang; de, som åd dig, er borte;
Kl 12:39 Ralf Pittelkow og Karen Jespersen er mig bekendt det eneste alternativ til NYHEDER i Danmark, de styrer:
Den korte avis. dk sådan, som jeg forstår det.
I formiddags skrev de om indvandrerklaner.
Med eksempler fra Tyskland startede de op med at beskrive: At det er ikke meget anderledes i Danmark. Man opdager hurtigt, at ens tanker kan sige: Det er det samme mange andre steder også.
Nøjagtig den samme fremgangsmåde, som europæisk historie har utallige eksempler på, man ser denne måde at infiltrere lande på, beskrevet hos Den Katolske Kirke, og ikke mindst deres missionspræster, hvor Jesuitterne efter min mening har været de skrappeste. Hverken de eller andre forstår at: Den der graver en grav for andre, skal stå til ansvar for deres handlinger, på dommens dag, og det er når de dør, almindeligvis.
Gud griber altid ind, ligesom Han allerede gør nu.
Problemet er: Vil man eller vil man ikke, det er et spørgsmål om valg.
Dit valg.

Mine personlige undersøgelser har vist at stort set al terror, 85% de sidste mange årtier, skyldes muslimer, fra Mekka, dvs fra Saudiarabien, da Mekka ledes af Den Saudi Arabiske Kongefamilie.
Når en muslimsk gruppe bliver udsat for terror, er det ikke Mekka muslimer, men overvejende konkurrenter til Mekka muslimerne.

Pengene er rigelige, jeg læste et sted, at man som bandemedlem, kan få ekstra bonus på dengang 50.000 for at slå en ihjel.
I dagens nyheder er der 2 tilfældige mord omtalt, kørt ned på åben gade, der er så megen terror at ingen har et overblik længere.
Selv dem, der tror de ved, har hverken hørt eller læst det hele endnu.
Ingen enkeltperson, kan erstatte Gud i egen person, Gud vil også Fred hertillands. Men Befolkningen skal også ønske den fred.

Prædikeren 12
1. Tænk På din Skaber i ungdommens dage, førend de onde dage kommer og Årene nærmer sig, om hvilke du vil sige: "I dem har jeg ikke Behag!"

En af de største forbandelser er konventionerne, indført af Den Katolske kirke, som skulle give deres folk diplomatisk status, så deres folk kunne rejse over land og grænser, uden at skulle undersøges af toldere. Deres bagage må ikke undersøges, selvom der er mistanke.
De må gerne tage 50000 kr med som betaling til en eller anden, som de vil belønne, tænker jeg.
Alle kasinoer, feriesteder, partier, politi, alles internet, telefoner bliver infiltreret, og lagt i ruiner, efter moderned struktureret terror virksomhed, fra en lille gruppe mennesker, som er loyale overfor hinanden. Nøjagtig som vi kender det fra 2000 års katolsk kultur.
Vi er på hjemmebane, Gud er med os, og fik du begyndelsen af denne dags tekster med, så kender du resultatet af Guds anstrengelser.