fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. oktober
"Jeg ønsker at fuldkomme jeres glæde - smelte jeres hjerte sammen med mit. Derfor må jeg vise jer, at alt, hvad der ikke er af mig, giver smerte, sådan er det at renses, som grenen renses for at bære mere frugt - så min glæde kan blive fuldkommen.
Jeg vil, at glædens kilde skal strømme over og igennem jer. Søg ikke efter den, men bliv i tilliden til min kærlighed. Min glæde, glæden i mig, kan ikke "findes"; den bryder frem af hjertets skjul når JEG er HERRE!"
Kl. 01:53 2019 Oktober 4 for første gang i mange år har min dag været normal, som i gamle dage. I går opdagede jeg at jeg kan blive 3000 år, før jeg behøver at blive skikket til et liv i Det Himmelske Jerusalem.
ôùúäéøùúä 5 Tishri 5780 = 4 Oktober 2019 smalest skip 59575
Deuteronomy Ch 24 V 11 Thou shalt stand without, and the man to whom thou dost lend shall bring forth the pledge without unto thee.

äåäé Jehovah skip 1 Judges Ch 2 V 7 And the people served the LORD all the days of Joshua, and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great work of the LORD, that He had wrought for Israel.

1 Samuel 15:16 Then Samuel said unto Saul: 'Stay, and I will tell thee what the LORD hath said to me this night.' And he said unto him: 'Say on.'

2 Samuel 19:7 in that thou lovest them that hate thee, and hatest them that love thee. For thou hast declared this day, that princes and servants are nought unto thee; for this day I perceive, that if Absalom had lived, and all we had died this day, then it had pleased thee well.

äåäé Jehovah skip 1 1 Kings Ch 22 V And he said: 'Therefore hear thou the word of the LORD. I saw the LORD sitting on His throne, and all the host of heaven standing by Him on His right hand and on his left.

Isaiah 10:3 And what will ye do in the day of visitation, and in the ruin which shall come from far? To whom will ye flee for help? And where will ye leave your glory?

áà father skip 1 Jeremiah Ch 2 V 27 Who say to a stock: 'Thou art my father', and to a stone: 'Thou hast brought us forth', for they have turned their back unto Me, and not their face; but in the time of their trouble they will say: 'Arise, and save us.'

äåäé Jehovah skip 1 Jeremiah Ch 40 V 3 and the LORD hath brought it, and done according as He spoke; because ye have sinned against the LORD, and have not hearkened to His voice, therefore this thing is come upon you.

Ezekiel Ch 26 V 4 And they shall destroy the walls of Tyre, and break down her towers; I will also scrape her dust from her, and make her a bare rock.Lad mig fortælle noget, som ingen har fortalt mig, men jeg har fundet ud af det efter at jeg lærte at læse hebræisk, som ingen andre gør det.
Billedet herover viser dagens bibelkode som et billede.
Father er 2 bogstaver et a og et b(tror jeg nok, det er)
A er sat sammen af 3 bogstaver, 2 youd som spejler sig i et wav
Et youd er det mindste af alle bogstaver, ikke meget større end et ,
et frø, et ord, som er levende og som vokser. Man kan se den lille spire, måske en lille høne, som stikker næbet ud af sit æg.
Et wav er det selv samme frø, nu med en lang rod, som er en levende plante. Wav ligner et søm, en nagle, der blev brugt 3 nagler på Jesus, da Jesus vandt over djævelen. På korset. Jesus vandt også over djævelen under sin 40 dages lange faste, efter Han blev døbt af Johannes. Ja, gang på gang og hver gang vandt Jesus over djævelen og alle hans gerninger.
Men de 3 nagler er senere blevet til de 3 gange 6 taller 666 det ved de onde bare ikke. Men det Daniel så, var rent faktisk Jesus komme, og at Jesus ville afslutte det daglige offer i templet, og herefter gøre Daniel og alle Hans koleger, præsterne, - - arbejdsløse.
For en præst, var det enden. For menigheden, for alle os andre, var det en forandring, i stedet for en præst, skulle Jesus være vores præst, vores talsmand hos Faderen, vor Himmelske Fader.

Nu bogstaverne igen, denne gang lidt hurtigere
Faderen 2 bogstaver ab, som i abba fader a er (en mor med mave på) barnet er undfanget, skaberen og ordet vokser ved celle deling, en DNA af gangen, og det går ufatteligt stærkt, jeg kan ikke forestille mig alverdens mobiltelefoner kan følge med, hvis de skulle fortælle, hvad der skete i detaljer, ved alle celledelingerne. Bare en celledeling ville være umulig at dække, med samme fart, som Guds skabelse vokser med.
b betyder noget i retning af: Alt hvad der nu kommer er Guds, barnets historie. Det ligner et ringbind, hvori hele historien er beskrevet side efter side. Jeg vil oversætte bogstavet med: Nu skal I høre, har I tid? eller: Der var engang.

Jehovah har 4 bogstaver, 2 ens h det første bogstav er youd, kommaet, som er ordet, der blev levende.
h'et er dette ord / bogstav, Gud på sin trone, Gud så, at det var godt, og Han hvilede, det blev nat og det blev dag.
Ligesom et træ, så er der vokset noget hen over Gud / Youd
Det beskriver Gud siddende på sin trone, under en baldakin.
Det tredje bogstav er wav, her som Jesus, der jo slår alle ting fast, naglefast, også Jesus sidder som Gud på Sin Trone ved siden af Gud, på Guds højre side, for Jesus er lidt så om sige Guds Højre hånd. De er uadskillelige.
Og så får man en hel lang historie, ud af bare 4 bogstaver + de to andre, som betød Fader
Kl 10:32 Jeg læste Thyrus, byen, i en af bibelkoderne, og tænkte: Thyra, var dansk dronning engang. og spurgte mig selv og Gud, er der en sammenhæng?
Det, at kristendommen kom til Danmark i hendes dage, betyder egentligt også: at skriften kom til Danmark.
Jeg søgte derfor efter Thy i min gamle danske bibel, på computeren og endte med en af Paulus's oplevelser,

Apostlenes Gerninger 16:30. Og han førte dem udenfor og sagde: "Herrer! hvad skal jeg gøre, for at jeg kan blive frelst?"
31. Men de sagde: "Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du blive frelst, du og dit hus."

Det med Thy blev nedprioriteret.
For der står faktisk: du og dit hus.
Hvem er det og kan det være rigtigt?
Ja, du og dit hus, er du og din familie, også din åndelige familie, en velfungerende præst får hele sin menighed frelst.
Så din indsats bliver ligeværdig med Noa, Abraham og Jesus, ja og som alle de andre, som tager deres venner med i paradiset.
Du kan ikke tage dit guld med, men dine venner kan du tage med. Plejer jeg at sige.
Kl 14:54 skulle jeg afsløre mine planer, vil det nok nærmest blive: At forberede mig på at leve 3000 år, men mere nærliggende så bliver det nok nærmest at gøre brint billigere, mit mål er som andre, at bruge 4 watt el på at lave 1000 watt brint.
Regnestykket bliver noget i retning at skulle lave 1750 liter brint, som svarer til 11000 kcal, hvor de gængse brændstoffer har 8000 kcal i sig pr liter træ har under 5000 kcal pr kg i sig.
1 liter brændstof, som benzin eller diesel yder typisk 4 Hk pr time
det svarer til 3000 watt pr time,
HHO generatorer måles i liter pr minut
Jeg skal altså bruge 1750 / 60 = 30 liter / minut (= 1800/60)
da jeg i regnestykke ikke skal bruge 4 Hk / 3000 watt, men kun 1000 watt svarer det til 30/3 = 10 liter/minuttet det fleste Joe celler laver 15 liter/minuttet
men de bruger 20 - 30 - 40 amperer dvs x 12-14 volt imellem 200 og 500 watt på at lave brint der kan brænde og afgive 1000 watt (i en motor)
der er en som bruger brint direkte til at varme sin lejlighed eller hus, jeg er i tvivl om, hvordan han bor. Hans udbytte er 3 til 4 gange mere varme fra de samme elektriske watt, som han henter fra nettet.
mit mål er 200 gange flere watt ud, end jeg bruger på at lave brændstoffet: Brint ved hjælp af elektricitet.
Ved at brænde brint tæt på spaltningen, får men mere energi ud af forbrændingen, fordi brint er atomer, når de spaltes, og søger hurtigt sammen som molekyler H2 brint molekyler. Det har jeg hørt halverer virkningsgraden.
Når man spalter brint, så vil udbyttet blive 8 - 9 gange bedre ved brug af firkant spænding, (Kun jævnstrøm, ikke vækselstrøm, vækselstrøm bevirker at brint og ilt går sammen som vand, inden luftarterne kan nå at forlade elektrolysen.)
Der er også i dette noget, hvor man tilfører højspænding, f eks 2000 volt fra en transformator fra en brugt mikrobølgeovn. den ohmmodstand som naturligt findes i transformatoren, gør den velegnet til disse forsøg. men, der er grænser for hvor meget brint man kan lave, hvorfor man blot kan bruge flere transformatorer, for at få mere brint.
Der tilføres således +0 volt og + 2000 volt til processen, og som firkantet spænding, høje frekvenser forøger også brint fremstillingen, dette ser ud til at vejen til en effekt på 200 gange.
De gamle opnåede effekter som langt overgår disse tal, de lader vandet op i løbet af 3 uger, og bruger under 1 watt på at vedligeholde ladningen, et 9 volt batteri er nævnt, som værende tilstrækkeligt, for at holde cellen stabil.
Jeg har ikke helt forstået Joe cellens stadie 3, jeg forstår, hvordan den virker, det i sig selv er imponerende. Men jeg har ikke hørt om dens strømforbrug.
Men i hele denne tekst har jeg fortalt: Hvad der skal til for at få 200 gange mere brint og dermed brændstof, som man tilsætter.
kl 18:55
ôùúäéøùúä 5 Tishri 5780 = 4 Oktober 2019 skip 596786
Proverbs Ch 2 V 17 Letter 1 Psalms Ch 119 V 113 Letter 3
äåäé Jehovah 1 -3,845 0,191 Joshua Ch 18 V 3
äåäé Jehovah 1 -3,845 0,191 Psalms Ch 138 V 8 Letter 13 Psalms Ch 138 V 8 Letter 16
áà father 1 -3,631 0,406 Joshua Ch 18 V 3 Letter 66 Joshua Ch 18 V 3 Letter 67

äåäé Jehovah skip 1 Joshua 23:14 And, behold, this day I am going the way of all the earth; consider ye therefore in all your heart and in all your soul, that not one thing hath failed of all the good things which the LORD your God spoke concerning you; all are come to pass unto you, not one thing hath failed thereof.

Proverbs Ch 2 V 17 That forsaketh the lord of her youth, and forgetteth the covenant of her God.

äåäé Jehovah 1 Joshua Ch 22 V 5 Only take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses the servant of the LORD commanded you, to love the LORD your God, and to walk in all His ways, and to keep His commandments, and to cleave unto Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul.'