fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. oktober
"Tab ikke modet! Jeg er den, som ransager jeres hjerte, og som renser jer - og jeg er den, som giver Liv og opretholder Liv!
Er I på MIN side, kan ingen og intet overvinde jer. Sig nej til alle Satans gerninger og alt hans væsen, og jeres hjerte er rede til mit Livs overvældende kraft og frugtbarhed.
De oprigtige - de, som er rede til at høre min sandhed om dem selv - de hører min røst. ."
Kl. 9:17 2019 Oktober 2 jeg havde intet i mine tanker, som jeg kunne skrive om, så jeg gik lige til: bibel koden for i dag, meget specielt, for året er et år med krig, - da jeg så ordene i koden, tænkte jeg: Det kan jeg ikke skrive.
jeg ledte derfor efter verset i Joel 4:9, og skulle lede omhyggeligt, for verset stod ikke i den danske udgave af bibelen, heller ikke i min engelske udgave, men nedenfor har jeg fundet skriftstedet i alle 3 bibeludgaver, jeg arbejder med 5 udgaver, de 2 udgaver har jeg i computeren, helt ærligt, så bruger jeg dertil også original teksterne, i mit bibelkode program, dvs + hebræisk og + græsk.
Lad os nu komme i gang.

ôùúéøùúâ 3 Tishri 780 = 2 Oktober 2019 skip 162088

Joel Ch 4 V 9 Letter 9 Proclaim ye this among the nations, prepare war; stir up the mighty men; let all the men of war draw near, let them come up.

Job 17:11 My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart.

1. Chronicles 28:2 Then David the king stood up upon his feet, and said: 'Hear me, my brethren, and my people; as for me, it was in my heart to build a house of rest for the ark of the covenant of the LORD, and for the footstool of our God; and I had made ready for the building.

Exodus 17:9 And Moses said unto Joshua: 'Choose us out men, and go out, fight with Amalek; tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand.'

Nu skal I bare høre: Jeg googlede lige historien om Dannebrog, som jo faldt ned fra himmelen i slaget ved Svold år 1012, sådan lærte jeg det i skolen midt tresserne, af den bedste historielærer overhovedet, han kunne fremføre historie på en måde så eleverne kunne leve sig ind i det. Desværre glemte jeg alle andre årstal, alle navne, alle gloser og alle begivenheder fra stort set alle skolens timer. (Og skulle starte forfra efter min skolegang)
Det viser sig sidenhen, at legenden om Dannebrog har været brugt af munke, som har brugt ukendte kilder, til at skrive vores historie. (= fake history og fake news). Vi ser dommedags teorier gentaget gang på gang, mest var omkring år 1000 hvor gaver strømmede ind til kirken, så den kunne bygge katedraler, og munke etablerede sig i Irland og andre steder. Det var alvor, at nu kom 1000 årsriget, lidt dengang som det er i dag.
Jeg gjorde meget ud af den side af fake news omkring 1000 årsriget dags dato, i begyndelsen af året i år 2019, mine kilder siger noget helt andet, og det skriver jeg om en gang imellem. men ikke nu,
I Ryd Klosters årbog, beskrev man i sidste halvdel af 1200, hvad der skete, så datoen blev lige rykket 207 år
Henrik af Estland skrev noget lignende i sin krønnike, (fik skrevet, han havde jo ikke en uddannelse fra en af tidens latinskoler, dvs gymnasie, han var ikke student. Så mon ikke de 2 krønnikeskrivere har udvekslet notater, dvs snydt lidt, man lærer jo kun at skrive af efter andre i gymnasiet.)
Har man været på Malta, så genser man det elskede dannebrog og man finder det naturligt, som en del af riddernes historie, jeg skal ikke sige, men jeg tror at en nobel ridder gav Danerne deres kampgeist, når denne kristus kriger kæmpede, så kæmpede de andre med forøget håb og styrke, men mine ord her kan også meget vel være fake historie. Det gør jeg ikke mere ud af, nu.

1000 års riget? Ja, i ca. 1830 fortæller Gud til Anna Katharina Emmerick, en Tysk nonne, at satan bindes ca 50 år før år 2000, dvs da, 2 verdenskrig var vel overstået. Efterfølgende har jeg youto.be film, som beskriver uddrivelsen af mange onde ånder, 2 fra vatikanets kælder, osv.
Jorden bliver ryddet nu, for alt ondt, en oprydning som nåede sit højdepunkt med at Satan blev bundet i 1000 år, som jeg lige skrev.
Først åndeligt, så i kirken, og denne oprydning spredes som en ild.
Det tørre brænde, når dårligt nok at mærke, når det sker.
Og her kommer dommedag, for den enkelte, den der overlever disse dage, er hellige, og værdige til at leve evindeligt i Guds by, land, paradis.
Jamen Jesus kommer for at dømme levende og døde.
Ja, selv de døde skal dømmes, jeg har allerede mange tekster fra beskrivelser af disse domme, på min hjemmeside.
Dommedag, for hver af os er først, når vi dør, vi dømmes en af gangen.
Vi fordømmer os selv, vi velsigner os selv, når vi tager imod Guds kærlighed og Guds vilje, for hverken Gud eller Jesus ønsker os døde, de gjorde alt, hvad der stod i Deres magt for at Frelse os. men vi ville ikke. Er det sådan: At vi ikke vil?
Hvis man tror, at 1000 års riget begynder med at djævelen bliver bundet i 1000 år, ja, så har 1000 års riget været i gang i mange år, allerede, siden 1945, det betyder frihed, det så vi med at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, lige løn og lige værdige. Der er sket så meget i min levetid, de sidste 70 år. Og det fortsætter.

äåäé Jehovah skip 1 Deuteronomy Ch 9 V 7 Remember, forget thou not, how thou didst make the LORD thy God wroth in the wilderness; from the day that thou didst go forth out of the land of Egypt, until ye came unto this place, ye have been rebellious against the LORD.

äåäé Jehovah skip 1 1 Samuel Ch 26 V 12 So David took the spear and the cruse of water from Saul's head; and they got them away, and no man saw it, nor knew it, neither did any awake; for they were all asleep; because a deep sleep from the LORD was fallen upon them.

Isaiah 14:24 The LORD of hosts hath sworn, saying: Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand,


Ezekiel Ch 19 V 10 Letter 6 Thy mother was like a vine, in thy likeness, planted by the waters; she was fruitful and full of branches by reason of many waters.

äåäé Jehovah skip 1 Numbers Ch 8 V 21 And the Levites purified themselves, and they washed their clothes; and Aaron offered them for a sacred gift before the LORD; and Aaron made atonement for them to cleanse them.

äåäé Jehovah skip 1 Deuteronomy Ch 9 V 7 Remember, forget thou not, how thou didst make the LORD thy God wroth in the wilderness; from the day that thou didst go forth out of the land of Egypt, until ye came unto this place, ye have been rebellious against the LORD.

äåäé Jehovah skip 1 1 Samuel Ch 26 V 12 So David took the spear and the cruse of water from Saul's head; and they got them away, and no man saw it, nor knew it, neither did any awake; for they were all asleep; because a deep sleep from the LORD was fallen upon them.
Joel 3:9 Proclaim ye this among the Gentiles; Prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near; let them come up:
3:10 Beat your plowshares into swords and your pruninghooks into spears: let the weak say, I am strong.
3:11 Assemble yourselves, and come, all ye heathen, and gather yourselves together round about: thither cause thy mighty ones to come down, O Lord.
3:12 Let the heathen be wakened, and come up to the valley of Jehoshaphat: for there will I sit to judge all the heathen round about.
3:13 Put ye in the sickle, for the harvest is ripe: come, get you down; for the press is full, the fats overflow; for their wickedness is great.
3:14 Multitudes, multitudes in the valley of decision: for the day of the Lord is near in the valley of decision.
3:15 The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining.
3:16 The Lord also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the heavens and the earth shall shake: but the Lord will be the hope of his people, and the strength of the children of Israel.

3:17 So shall ye know that I am the Lord your God dwelling in Zion, my holy mountain: then shall Jerusalem be holy, and there shall no strangers pass through her any more.
Joel 3:14. Råb det ud blandt folkene, helliger en Krig, væk Heltene op! Lad alle våbenføre Mænd komme og drage op!
15. Smed eders Plovjern om til Sværd, eders Vingårdsknive til Spyd! Svæklingen skal sige: "Jeg er en Helt!"
16. Skynd jer og kom, alle hedningefolk viden om, og saml eder! Før dine Helte derned, Herre!
17. hedningefolkene skal vækkes op og drage til Josafats Dal; thi der vil jeg sidde til Doms over alle hedningefolk viden om.
18. Sving Seglen, thi Høsten er moden; kom og stamp, thi Persekummen er fuld! Persekarrene løber over, thi stor er folkenes Ondskab.
19. skarer på skarer i Opgørets Dal! Thi nær er Herrens dag i Opgørets Dal.
20. Sol og Måne sortner, og Stjernerne mister deres Glans.
21. Herren brøler fra Zion, fra Jerusalem løfter han sin Røst; Himmelen og jorden skælver. Men Herren er Ly for sit folk og Værn for Israels børn.

22. Og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud, som bor på Zion, mit hellige Bjerg. Jerusalem skal blive en Helligdom, og fremmede skal ikke mere drage derigennem.
ôùúéøùúâ 3 Tishri 780 = 2 Oktober 2019 lovest skip 40394 2 Chronicles Ch 5 V 3 And all the men of Israel assembled themselves unto the king at the feast, which was in the seventh month.

2 Chronocles 32:6 And he set captains of war over the people, and gathered them together to him in the broad place at the gate of the city, and spoke encouragingly to them, saying:

Genesis 24:30 And it came to pass, when he saw the ring, and the bracelets upon his sister's hands, and when he heard the words of Rebekah his sister, saying: 'Thus spoke the man unto me,' that he came unto the man; and, behold, he stood by the camels at the fountain.

Genesis 46:22 These are the sons of Rachel, who were born to Jacob; all the souls were fourteen.

Exodus 23:17 Three times in the year all thy males shall appear before the Lord GOD.
Jeg lærte noget om dette, senere i dag, skriver om det i morgen (som er nu dvs kl 5.06 3/10/19)

Leviticus 8:23 And when it was slain, Moses took of the blood thereof, and put it upon the tip of Aaron's right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot.

Numbers 3:46 And as for the redemption of the two hundred and three score and thirteen of the first-born of the children of Israel, that are over and above the number of the Levites,

Numbers 26:41 These are the sons of Benjamin after their families; and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.