fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. september
- 'Enhver, som er af sandheden, hører min røst.' (Johs. 18:37)
"Uden sand ydmyghed kan ingen virkelig høre min røst. Den som er af sandhed, er ydmyg, for sandheden ydmyger menneskets hjerte.
JEG er SANDHEDEN. Kun i tillid til mig kan du se og høre den - og vejledes ved den. Kun i TILLID til MIG tør du høre sandheden."

l. oktober
"Det er kendskab, I trænger til - kendskab til Mig. Satan overbeviser om mangler, min Ånd overbeviser om synd. (Johs. 16:8) Lad jer ikke nøjes med Satans anklager og lade jer overbevise af dem; de lammer med mismod, træthed, bekymringer, slaphed.
Lad min Ånd vise jer synden, som er årsagen til manglerne, og I vil erfare, at der mangler jer intet. Satan lyver; I har alt det, I tror I mangler; men synd hindrer jer i at anvende mine rigdomme."
Kl. 19:46 2019 September 30 = 1 Tishri 780
Kl. 9:59 2019 Oktober 1 = 2 Tishri 780 Jeg har forberedt mig meget i den senere tid, og særligt i går blev begyndelsen for at fortælle meget nyt. Og for at gentage meget af det gamle, jeg altid har sagt.
Tid er år og dag, Salmerne i Bibelen er tæt knyttet til årene vi lever i.
Jødernes historie ses gentaget i vor tid, så ikke kun salmerne bliver brugt af Gud til at beskrive vores hverdag.
Lad mig give eksempel på disse to opdagelser, jeg har gjort i løbet af i år.
Salme 119 beskriver året 2019, som nu er afsluttet.
Salme 120 beskriver året 2020, som startede i går, med en fest, som gik jorden rundt, 1 Tishri 5780 som en e-mail fortalte mig i går, over middag (kildeangivelse medtaget):
Mil, I dag blæses der i trompeter 100 gange forskellige steder rundt om overalt på jorden, der spises æbler og honning, bland Jøderne.

3. Mosebog 23
23. Herren talede fremdeles til Moses og sagde:
24. Tal til Israeliterne og sig: Den første dag i den syvende Måned skal I holde Hviledag med hornblæsning til Ihukommelse og med Højtidsstævne;
25. I må intet Arbejde gøre, og I skal bringe Herren Ildofre.

Jøderne er her selvfølgelig de eneste, som ikke glemmer at fejre Gud, Vor Faders Festdage, uden at vide og uden at tænke over det, så blev dagen i går også en dag, hvor jeg ikke kunne lave noget, da havde jeg holdt hviledage, Lørdag, Søndag og Mandag. - (Jeg holder gerne hviledag, hver dag).
Om Søndagen var jeg til Høst Gudtjeneste, hvor Konfirmanterne havde forberedt en masse, hvor der var kor på besøg, og hvor kroen havde forberedt maden, lakse mouse og flæskesteg, præsten fortalte om Adam og Eva, ( begyndelsen) hvor de efter at have spist kundskabens æble, kunne begynde deres arbejdsdag, vores hverdag, udenfor luksus hotellet, hvor man fik alt gratis og uden større indsats, ja, hvor alt lykkedes, et Paradis for dem.
Men for dem, som vil have alt, havde præsten opdaget en af Guds Vor Faders små skjulte hemmeligheder.
i et æble! *

Tager man en kniv !
Og skærer æblet midt over O
Så opdaget man en stjerne *
Som gemmer på frøene ,,,
Er man et barn,
Tænker man på Bethlehems Stjerne

Lidt tosset, lidt barnligt, men vidunderligt.
Gud gav os forskellige sprog, også barnestemmer, skal kunne høres i Guds Paradis.
Kan du ikke respektere dit og deres sprog, kan du ikke lide at komme i Paradiset, Paradiset vil ikke være DIT sted, det vil aldrig kunne blive dit sted. Men Gud Vor Himmelske Fader, er nær, den mindste fuglestemme, og de mindste dryp af regn fra oven.
Den mindste stjerne på Himmelen holder Han fast på og ser på med fryd og ser, at det var godt.
Han ser så til gengæld også alle lysets farver, der ligesom musikkens oktaver findes 9 foldigt, de 8, er ikke synlige med vores menneskelige øjne.
Der er her brugt en del kildemateriale
MessianicBible.com som venligt deler deres opfattelser med mig, via e-mail, her er datoen og deres "fest omtale" benyttet.
Alt andet jeg i dag har skrevet om, kommer ikke fra dem.

Guds navn er nok det mest interessandte for mig at kildeangive:
https://youtu.be/BLgshZe4T8w Guds navn er Fader, ifølge Jesus og Apostlene, på hvert vores sprog.
Jeg tilfører lige lidt her til hans video, men skal ellers viddere til noget andet.
JHWH udtales Jehowah ifølge bibelen, bibelen afslører selv hvilke vokaler man skal bruge.
Kl 14:18 September 25 2019 har jeg kikket lidt på bibelkoderne for resten af denne og for oktober -måned (På Dansk lige efter, nogle linier nede)
ôùúéøùúà 1 Tishri 780 30 September 2019 skip 89 Isaiah Ch 3 V 5 Letter 8 Isaiah Ch 3 V 18 Letter 20
Esajas 3:5 And the people shall oppress one another, every man his fellow, and every man his neighbour; the child shall behave insolently against the aged, and the base against the honourable,
3:6 For a man shall take hold of his brother of the house of his father: 'Thou hast a mantle, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand.'
3:8 For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen; because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of His glory.
3:10 Say ye of the righteous, that it shall be well with him; for they shall eat the fruit of their doings.
3:12 As for My people, a babe is their master, and women rule over them. O My people, they that lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths.
3:14 The LORD will enter into judgment with the elders of His people, and the princes thereof: 'It is ye that have eaten up the vineyard; the spoil of the poor is in your houses;
3:16 Moreover the LORD said: because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched-forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet;
3:18 In that day the Lord will take away the bravery of their anklets, and the fillets, and the crescents;
Esajas 3:5. I folket undertrykker den ene den anden, hver sin Næste; Dreng sætter sig op imod Olding, usling mod Hædersmand.
6. Når da en Mand tager fat på en anden i hans fædrenehus og siger: "Du har en Kappe, du skal være vor Hersker, under dig skal dette faldefærdige Rige stå!"
7. så svarer han på hin dag: "Jeg vil ikke være Sårlæge! Jeg har hverken brød eller Klæder i huset, gør ikke mig til folkets Overhoved!"
8. Thi Jerusalem snubler, og Juda falder, fordi de med Tunge og Gerning er mod Herren i trods mod hans Herligheds øjne.
9. Deres Ansigtsudtryk vidner imod dem; de kundgør deres Synd som Sodoma, dølger intet. Ve deres Sjæl, de styrted sig selv i Våde.
10. Salige de retfærdige, dem går det godt, deres Gerningers frugt skal de nyde;
11. ve den gudløse, ham går det ilde; han får, som hans Hænder har gjort.
12. Mit, folk har en Dreng ved Styret, og over det hersker Kvinder. Dine Ledere, mit folk, leder, vild, gør Vejen, du, vandrer, vildsom.
13. Til Rettergang er Herren trådt frem, han tår og vil dømme sit Folk.
14. Herren møder til Doms med de Ældste i sit folk og dets Fyrster: "Det er jer, som gnaved Vingården af, I har Rov fra den arme til Huse.
15. Hvor kan I træde på mit folk og male de arme sønder?" så lyder det fra Herren, Hærskarers Herre.
16. Herren siger: Eftersom Zions døtre bryster sig og går med knejsende Nakke og kælne Blikke, går med trippende Gang og med raslende Ankelkæder -
17. gør Herren issen skaldet på Zions døtre og blotter deres Tindingers Lokker.
18. På hin dag afriver Herren al deres Pynt: Ankelringe, Pandebånd, Halvmåner,
Esajas 4
1 Syv kvinder skal på hin dag gribe fat i en Mand og sige: "Vi vil æde vort eget brød og holde os selv med Klæder, blot vi må bære dit navn. Tag Vanæren fra os!"
2. På hin dag Bliver Herrens spire til Fryd og Ære og landets Frugt til Stolthed og Smykke for de undslupne i Israel.
3. Den, som er levnet i Zion og blevet tilovers i Jerusalem, skal kaldes hellig, enhver, der er indskrevet til Livet i Jerusalem,
ôùúäéøùúá 2 Tishri 5780 = Oktober 1 2019 Joshua Ch 22 V 8 Letter 70 Psalms Ch 119 V 110 Letter 10
ôùúäéøùúáì 30 of Tishri 5780 = 29 of October 2019 Psalms Ch 16 V 4 Letter 35 (mere nedenfor) Psalms Ch 119 V 110 Letter 10
Salme 16:4. Mange Kvaler rammer dem, som vælger en anden Gud; deres Blodofre vil jeg ikke udgyde, ej tage deres navn i min Mund.
äåäé Jehovah Exodus Ch 19 V 24 Letter 10 Exodus Ch 19 V 24 Letter 13
And the LORD said unto him: 'Go, get thee down, and thou shalt come up, thou, and Aaron with thee; but let not the priests and the people break through to come up unto the LORD, lest He break forth upon them.'
2. Mosebog 19:20. Og da Herren var steget ned på Sinaj Bjerg, på Toppen af Bjerget, kaldte han Moses op på Toppen af Bjerget, og Moses steg derop.
21. Da sagde Herren til Moses: "Stig ned og indskærp folket, at de ikke må trænge sig frem til Herren for at se ham, at der ikke skal ske et stort Mandefald iblandt dem.
22. Selv Præsterne, som ellers træder frem for Herren, skal hellige sig, for at ikke Herren skal tynde ud i deres Rækker."
23. Da sagde Moses til Herren: "Folket kan jo ikke stige op på Sinaj Bjerg, thi du har selv indskærpet os at afspærre Bjerget og hellige det."
24. Men Herren sagde til ham: "Stig nu ned og kom atter herop sammen med Aron; men Præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, at han ikke skal tynde ud i deres Rækker."
25. Da steg Moses ned til folket og sagde det til dem.
Salme 16
1. Vogt mig, Gud, thi jeg lider på dig!
2. Jeg siger til Herren: "Du er min Herre; jeg har ikke andet gode end dig.
3. De hellige, som er i landet, de er de herlige, hvem al min hu står til."
4. Mange Kvaler rammer dem, som vælger en anden Gud; deres Blodofre vil jeg ikke udgyde, ej tage deres navn i min Mund.
5. Herren er min tilmålte Del og mit Bæger. Du holder min Arvelod i Hævd.
6. Snorene faldt mig på liflige Steder, ja, en dejlig Arvelod tilfaldt mig.
7. Jeg vil prise Herren, der gav mig Råd, mine Nyrer maner mig, selv om natten.
8. Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.
9. Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, endogså mit Kød skal bo i Tryghed.
10. Thi døds riget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue graven.
11. Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Åsyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

Salme 16 blev benyttet af Jesus, Jesus brugte den gentagende gange, da Han skulle være Offerlammet, salmen beskriver forsagelsen af lidelser og opstandelsen af legemet. Dette er Salmen over alle salmer, Luther gengiver den, som: "et gyldent smykke", Jøderne kalder den for et "Miktam", og forstår ikke hvad det betyder.
Den blev brugt af Jesus, for at adsprede tankerne, under mishandlingerne. I Sin rolle som Offer Lammet.
Salme 119:105. Dit ord er en Lygte for min Fod, et lys på min Sti.
106. Jeg svor en ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.
107. Jeg er såre ydmyget, Herre, hold mig i Live efter dit ord!
108. Lad min Munds frivillige Ofre behage dig, Herre, og lær mig dine Lovbud!
109. Altid går jeg med Livet i Hænderne, men jeg glemte ikke din Lov.
110. De gudløse lægger Snarer for mig, men fra dine Befalinger for jeg ej vild.
111. Dine vidnesbyrd fik jeg til evigt Eje, thi de er mit Hjertes Glæde.
112. Jeg bøjed mit Hjerte til at holde dine Vedtægter for evigt til Enden.
Bogstavet for 50 er N og disse vers i salme 119 er knyttet til dette bogstav.
Jubelåret er også knyttet til 50.
Jeg må her indføje, at der er mange forskellige måder at tælle jubelår på.
Den bedste, er nok 1947, 1967 og 2017
1947 Godkendes Israel
1967 6- dages krigen
2017 annerkender Kyros = Donald Trump Jerusalem som Hovedstaden. (Jeg omtalte gentagelser og profetier i Bibelen, årene, har vi beskrevet et af. Donald Trumps rolle er også, ja måske mere, bemærkelsesværdig, vil nogen sige. At glemme det, vil være forfærdeligt.)
Jeg har brugt mange timer på at se youtu.be film omkring disse emner. 2-300 film ja mere end 300 film, har jeg set. Jeg bringer linket til dem, en gang imellem.
en af mine lister.
Jeg sidder just, og har gjort det i nogle timer i dag, for at finde på noget at bringe, af betydning.
2. Kongebog 3:14 dukkede op i en kode for dagen.
Ja dagene, i går og i dag:
ôùúäéøùúá 2 Tishri 5780 = Oktober 1 2019 skip 1114558 Jeremiah Ch 35 V 8 Letter 22 Genesis Ch 27 V 25 Letter 34
ôùúäéøùúáà 1 of Tishri 5780 = 30 af September 2019 skip 1114558 Ezekiel Ch 36 V 3 Letter 41 Genesis Ch 27 V 25 Letter 34
äåäé Jehovah 1 -3,845 -0,445 2 Kings Ch 3 V 14 Letter 13
Det ser ud for mig, at Elisa overtager Elias rolle, dvs den samme forvandling, som jeg har gennemgået, var beskrevet i disse kapitler, hvor også Donald Trump beskrives, som Kyros osv osv
Med det profet skifte, kan jeg fortsætte, næsten som normalt.
Elisa dør af sygdom i 2. kongebog 13:20, og Esajas træder til i f. eks 2. kongebog 19 (med frelse)
Så der er målet og jeg slutter skriverierne her kl 22:39 oktober 1 2019